بررسی شناخت ویژگی های شعرمعاصر -دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

قسمتی از متن پایان نامه :

تضاد ( مطابقه )

«در لغت به معنی دو چیز را در مقابل یکدیگر انداختن است و در اصطلاح آن است که کلماتی را که از لحاظ مفهوم با هم تضادّ دارند  در شعر به کار برند،مانند زشت و زیبا، شب و روز.
«بعضی از شاعران، در به کار بردن کلمات متضادّ مبالغه کرده اند و گاه تا هشت کلمۀ متضاد، یعنی مجموعاً شانزده کلمه،از این نوع را در یک بیت گنجانده اند. مطابقه از جمله صنایع معنوی بدیع است که از طریق تداعی هایی که ایجاد می کند، مایه لذّت ذهنی خواننده شود. گاه مطابقه را بامراعات نظیر یکی دانسته اند، زیرا در این دو کلمۀ متضادّ نیز، از آنجا که یکی باعث تداعی دیگری می شود، ارتباطی وجود دارد.مطابقه را تضادّ و تناقض و تقابل و طباق نیز نامیده اند.» (میر صادقی : 1373: 241)
آنکه رفته از او نفرت داشته ام
آنکه آمده از من نفرت دارد
(آتشی ، 1384 : 575 )
رفته و آمده متضاد هم هستند .
بیدار خواب خاموش
آهوی بی خیال خرامانی
در جلگه های خرم آبم امشب
(همان : 369)
بیدار با خواب متضاد هستند .
چشمان دیروزت در آینۀ نمناک است
چشمان امروزم از آینه رفته است
(آتشی،1384: 893)
در چکاچک جنگ اهورا و اهرمن
از اصطکاک هزار خنجر دم به دم
آذرخشش بر آمدی
(همان: 884 )
اهورا و مزدا متضاد هم هستند.
می دانمت اما نمی بینمت
می بینمت اما نمی دانمت
مثل سراب و آب
فقط به دانش عطش گردن می هلی
انگار این نبودن توست
که بودنت را برابر او هامم عریان می کند .
(همان: 1200)
تقریبا کلّ اجزای شعر دو به دو در تقابل و تضاد با یکدیگر هستند  گویا تضاد در این قطعه نقش تأکیدی دارد .
کنار عکس پیری من
عکس جوانی پدرم افتاده است.
پیری و جوانی متضاد هستند
(آتشی، 1384: 143)
شب اگر گهواره ای آهنگ پرتاب تولّد خواند
من، شتاب آلود و بی اندوه
خوانده پایان هزار افسانه کوتاه و دراز
صبح، گور تازه ای پرداختم
(همان: 143)
شب با صبح  و کوتاه با دراز متضاد هم هستند
برزمین سنگین
آسمان، سبک می گذرد.
(همان: 707 )
سبک با سنگین متضاد هستند.
در این لباس شیر – شکری
به نا پیدایی پریان می مانی
و پیدا هم که می شوی
دور دست تری از سراب
(همان: 1646)
پیدا با نا پیدا متضاد هستند
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این رساله در صدد آن است که به شناساندن ابعاد مختلف شعر یکی از شاعران معاصر کمک کند و ویژگی های شعر منوچهر آتشی را درقالب یک پژوهش کلّی مورد بررسی قراردهد. البتّه انگیزۀ ذوقی نگارنده به شعرمعاصرنیزدرنگارش این رساله بی تأثیرنبوده است. یقین شناساندن این ویژگی ها   می تواند کمکی به شناخت ویژگی های شعرمعاصر نیز بنماید و باتوجّه به اینکه قبلاً تحقیقی دراین مورد صورت نگرفته است می تواند به عنوان پژوهشی تجربه نشده مورد بررسی قرار گیرد.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی ویژگی های شعری منوچهر آتشی

بستن منو