پایان نامه ارشد رشته ادبیات-بررسی عناصر داستانی در رمان شوهر آهوخانم

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی عناصر داستانی در رمان شوهر آهوخانم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

درون مایه(Theme)
نویسنده، با درون مایه، زیرساخت یک داستان را پی ریزی می کند. براساس آن طرح کار را به تصویر          می کشد  و سپس شخصیت ها، اعمال، حوادث و جدال های روایت را شکل می دهد.
یکی از تعاریف کلی و عمومی که از درون مایه وجود دارد می تواند تعریفی باشد که میرصادقی در واژه نامه ی هنر داستان نویسی از درون مایه ارائه کرده است: «درون مایه یا مضمون یا تم، فکر اصلی و مسلّط در هر اثر ادبی است. خط یا رشته ای که در خلال اثر کشیده می شود و عناصر آن را به یکدیگر پیوند می دهد. به بیانی دیگر، درون مایه را به عنوان فکر و نظر حاکمی تعریف کرده اند که در داستان اعمال می شود.» (میرصادقی،1377: 110)
درونمایه، دیدگاه و جهان بینی نویسنده را در موضوع روشن می کند. هم چنین، آن هماهنگ کننده ی موضوع با عناصر دیگر داستان است که عبارتند از: شخصیت ها، عمل، صحنه، نتیجه ی حاصل از کشمکش و هر چیز دیگر که نویسنده  برای عرضه داشتِ کلّ معنای مورد نظرش به کار می گیرد.(میرصادقی،1380: 174)
پیام یا مضمون یک اثر را از راه های مختلف می توان تشخیص داد: بدیهی ترین وسیله ی کشف درون مایه یا معانی یک اثر «عنوان» است که تفکّر ما را درباره ی اثر به جهت خاصّی هدایت می کند یا اهمیّت عنصری خاص را در اثر مؤکد می سازد. بندهایی از داستان که خود حالت تفسیر یا اظهارنظر دارند نیز می تواند در کشف درون مایه کمک کند. جنبه ی دیگر دانش بیرونی است که مفسّر وارد اثر می کند.              (اسکولز،1383: 25-23)
در برخی داستان ها خواننده با دقّت در حوادث، به خصوص حادثه ی اصلی داستان یا با توجّه به عواملی که باعث تغییر و تحوّل روحی شخصیت یا شخصیت ها ی داستان شده، متوجّه پیام داستان می شود گاهی نیز با دقّت کردن در گفت گوهای مابین شخصیت های داستانی، مضمون را در می یابد. نویسندگانی هم هستند که پیام داستان را به طور مستقیم در انتهای داستان می آورند که این کار از قوّت اثر می کاهد.(عابدی،1371: 38-37)
 
2-2-4- موضوع(Topic)
موضوع حکم استخوان بندی داستان را دارد و تا اندازه ای می توان گفت که به منزله ی خمیر است در نانوایی و خشت و آجر است در بنّایی، اگر موضوع سست وضعیف باشد کالبدی را در نظر مجسم می کند که مرض و علّت استخوانش را آب کرده. (جمال زاده،1378: 79)                                                   بنابراین آن چیزی که به کار نویسنده جهت می دهد «موضوع» است. او بعد از آن که موضوع اثر خود را مشخص نمود با پرورش آن در پی بیان درون مایه برمی آید. از دیدگاه های متفاوتی یک موضوع را می توان مورد بررسی قرار داد.
هر آن چه در محیط زندگی وجود دارد و هر حادثه ای می تواند «موضوع» قرار بگیرد. بعضی از نویسندگان سرگرم کنندگی موضوع داستان هایشان را بر واقعیت عام ترجیح می دهند و برخی واقعیت را مدّنظر دارند.(میرصادقی،1380: 218-217)
مضمون و موضوع یک داستان با هم تفاوت دارند. موضوع یک اثر داستانی همیشه جایی یا کسی یا موقعیتی است. مضمون، نظریه و محتوایی است که درباره ی موضوع بیان می شودکه نباید کمتر از یک جمله باشد.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1-6- پرسش های پژوهش

  • آیا رمان «شوهر آهو خانم» را می توان با معیار های داستان پردازی نوین سنجید؟

2-افغانی برای حقیقت مانندی این رمان ازچه عناصری بیشتربهره برده است؟
3-دلیل استفاده زاویه دیدموردنظرتوسط نویسنده چه می تواندباشد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی عناصر داستانی در رمان «شوهر آهوخانم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی عناصر داستانی در رمان شوهر آهوخانم

بستن منو