دانلود پایان نامه

اده مرتبط در بانك اطلاعاتي ، غير معتبر مي گردد . از پتانسيل فوق در در SQL Server 2005 ( شامل Express Edition ) و SQL Server 2000 حمايت مي گردد .
در بخش يازدهم بحث خود را بر روي data caching ادامه داده و به بررسي SQL Server cache dependency خواهيم پرداخت .

افزايش كارآئي برنامه هاي وب در ASP.NET 2.0 (بخش يازدهم)
آنچه تاكنون گفته شده است :
بخش هاي اول و دوم : اشاره به مجموعه اي از نكات كه رعايت آنها در زمان طراحي مي تواند زمينه پياده سازي يك برنامه وب كارآ را فراهم نمايد .
بخش سوم : معرفي برخي ابزارها براي تست برنامه هاي وب
بخش چهارم : مفاهيم اوليه caching ، روش هاي caching در ASP.NET ، نحوه استفاده از output caching
بخش پنجم : Caching و Query string
بخش ششم : Custom Caching Control
بخش هفتم : caching داده و نحوه استفاده از شي cache

دیدگاهتان را بنویسید