دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کلمات به انواع مختلف بر حسب احتمال ترکيب آن‌ها با کلمات ديگر در جملات موجود هستند، اين انواع را اجزای کلام می‌نامند که شامل اسم، فعل، صفت و … می‌شود.

يکی از ويژگی‌های کليه‌یزبان‌های بشری توان آن‌ها در خلق واژه‌های جديد است. مقولات اسم، فعل ، صفت و قيد مقولاتی باز هستند بدان معنا که پيوسته اعضای جديدی به آن‌ها افزوده می‌شود. اجزای کلام (انواع کلام) در فارسی عبارت‌اند از : اسم،صفت،قيد،فعل،ضمير،حرف اضافه، عدد در اين پايان نامه به بررسی ساختواژه بر اجزای اصلی کلام پرداخته می‌شود که شامل اسم، فعل، صفت می‌شود.

برای آشنايی بيشتر با اين مقوله‌ها از آن‌ها تعاريفی ارائه شده است:

اسم:

اسم را معمولاً چنين تعريف می‌کنند : اسم عبارت‌اند از نام يک شخص، مکان يا شيئ. اين تعريف برای مشخص کردن مقوله‌هايی چون اسم بسيار نارسا است. چنين تعريفی بخش عظيمی از طبقه اسم را در نظر نمی‌گيرد.

اسم در برخی زبان‌ها نشانه‌ی ويژه‌ای همراه دارد که بدان شناخته می‌شود مثلاً نشانه‌ی «the» و «ال» در زبان‌های انگليسی و عربی با اسم همراهند. اسم در فارسی نشانه‌ی ويژه‌ی ظاهری ندارد اما اگر بتوان آن را در نقش‌های نهاد، مفعول، متمم، ‌مسند،‌ منادا، مضاف اليه، (نقش‌های گروه اسمی) در جمله بکار برد، اسم است ( وحيديان کاميار 1379 : 67).

واژه‌ی اسم از لحاظ ساختواژی با نشانه‌های صرفی خاص به کار می‌رود و از لحاظ معنا به طور کلی به پديده‌ای مادی يا غير مادی مانند گياه،‌ جانور،‌ انسان، روح و جز اين‌ها اشاره می‌کند. اين تعريف واژه‌ی اسم را از واژه‌های مقوله‌های دستوری ديگر متمايز می‌سازد (مشکوة الدينی 1384 : 38).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی