دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

موسیقی: واج‌های “ز” و “ر” در یاری ، مور ، را ، زور ، فزون و از، موسیقی گوش­نوازی را تولید می‌کند.

بافت موقعیتی: یاد دوستان و همدمان رفته و در سازگاری با دوستان آمده است.

چون قامت ما برای غرق است   کوتاه و دراز را چه فرق است؟
(ص: 46)

مفهوم: بیت پند حکیمانه­ایست درباره‌ی این­که چون مرگ فرا رسد زشتی و زیبایی، بلندی و کوتاهی، پادشاهی و گدایی با یکدیگر فرقی نمی‌کند و مرگ همه را به کام خود می‌بلعد و تمام این تفاوت‌ها از بین می­رود نظامی برای بیان این مطلب از یک مثال استفاده می‌کند، یعنی کوتاه و دراز را مطرح می‌کند که چندان تاکید قوی ومحسوسی نیست در واقع جزیی از زیبایی ظاهری را مطرح می‌کند که چندان اهمیتی ندارد؛ مثلا دارا یا نداربودن، از اهمیتی بیشتر برخوردار است تا کوتاهی و بلندی، بنابراین در مجموع فرم در تناسب با محتوا ضعف دارد، در عین این­که مفهومی پر اهمیت را بیان می‌کند، اما به علت ضعف مثال در ذهن رسوخ نمی‌کند .

تحلیل ساختاری:

لحن: جدی                                                         رواج: نیمه رایج

منشا: ادبیات کلاسیک                                             ریشه‌های مدنی دارد.

درون­مایه: حکمی                                                  عامل اصلی زیبایی: تصویرسازی

تحلیل زیبایی­شناختی:

موسیقی : موسیقی “ق” در کلمات قامت ، غرق ، فرق ، به بیت استحکام بخشیده است و وجود ردیف است نیز موجب انسجام بیت شده است .ولی تجانس آوایی در بیت چشمگیر نیست و طرح‌های آوایی دو مصرع به یکدیگر نزدیک نیستند.

زبان: نحو کلام به صورت طبیعی زبان گفتار است که جملات با فعل تمام می­شود.

بافت موقعیتی: در باب فراموشی از دست رفته است.

از صحبت پادشه بپرهیز

زآن آتش اگر چه پر ز نور است

  چون پنبه خشک از آتش تیز
(ص: 47)
ایمن بود آن کسی که دور است

معنی: پرهیز از همنشینی با پادشاه که نماد قدرت و خشم غیر­قابل کنترل است.

 

تحلیل ساختاری:

لحن: جدی                                                         رواج: نیمه رایج

منشا: ادبیات کلاسیک                                             ریشه: تاریخی

درون­مایه: سیاسی، حکمی                                         عامل اصلی زیبایی: تصویرسازی

تحلیل زیبایی­شناختی:

زبان: در مصرع اول کلام با یک جمله امری پندآمیز آغاز می‌شود و در مصرع دوم برای تاکید کلام از یک مثال تصویری محسوس استفاده می‌کند، همچنین نحو کلام از یک نحو طبیعی برخوردار است، به لحاظ نحوی به زبان مردم نزدیک است. در بیت دوم برای کلام خود استدلال می­آورد اما بیت دوم ضرب‌المثل نیست و تنها تکمله­ایست بر معنا و مفهوم بیت اول و بیت اول با این بیت کامل می­شود.

موسیقی: واج “ش” در کلمه پادشاه و خشک و آتش موسیقی زیبایی ایجاد کرده و به استحکام دو مصراع کمک کرده است.

اما علت اصلی رسوخ این شعر در حافظه با یک بار قرائت نحو طبیعی کلام است .مثال نیز جان مطلب را بیان می­کند و سرعت و شدت نابودی در اثر مصاحبت پادشاهان را می‌رساند. یعنی مثال در نهایت تناسب و پیوند با مفهوم و پیام بیت است.

بافت موقعیتی: در توصیه به ترک خدمت پادشاهان آمده است.

برگردد بخت از آن سبک­رای
مرغی که نه اوج خویش گیرد
ماری که نه راه خود بسیجد
  کافزون ز گلیم خود کشد پای
هنجار هلاک پیش گیرد
از پیچش کار خود بپیچد
(ص: 48)

معنی: پند حکیمانه­ایست که آدمی باید به رزق خود قانع باشد و نباید چشم به رزق دیگران داشته باشد. نظامی برای بیان این مطلب در ابتدا از ضرب‌المثلی مشهور استفاده می‌کند. پای از گلیم خود دراز نکردن و در بیت بعدی از هنر خود برای تاکید کلام استفاده می‌کند و ابیاتی را در همین معنی می­سراید. در این­جا پشتوانه‌های فرهنگی شاعر و آشنایی او با فرهنگ فولکلور را مشاهده می‌کنیم.

تحلیل ساختاری:

لحن: جدی                                                 رواج: رایج

منشا: ادبیات عامه                                           ریشه‌های مدنی دارد.

درون­مایه: آموزشی                                         عوامل اصلی زیبایی: کنایه، تصویر­سازی

تحلیل زیبایی­شناختی:

زبان و موسیقی: بیت از یک جمله پایه و پیرو تشکیل می­شود که در دو مصرع به صورت جداگانه بیان شدهاست و این جدایی دو جمله وابسته اندکی از استحکام بیت می­کاهد، اما استحکام بیت از طریق تجانس آوایی کلمات جبران می‌شود. مثل دو واج “گاف” در برگردد  و گلیم و “کاف”در سبک­رای ،کافزون وکشد و”خ”در بخت و خود. در مورد دو بیت بعد که به صورت مثال و مصداقی برای کلام خود آورده است، باید گفت که اولاً هر دو دقیقاً با یک ساختار نحوی ساخته شده‌اند و در واقع در دو بیت همه اجزای نحوی به صورت یکسان و تکراری بیان شده است. بنابراین اصل هنری تنوع و تکرار را در اینجا مشاهده نمی‌کنیم و و در واقع تاکید کلام نضجی و اوجی پیدا نمی‌کند.

بافت موقعیتی: در توصیه به این­که به رزق و کار کسان دست­اندازی نباید کرد.

آن آدمی است کز دلیری   کفر آرد وقت نیم سیری
(ص: 48)

معنی: تنها موجود، آدمیزاد است که در هنگامی که حتی نیمچه قدرت و زوری دارد و اوضاع کمی بر وفق مرادش است، از راه راست منحرف می­شود و گستاخی می­کند و کفر می­ورزد. جالب است که شاعر حتی از واژه سیر به معنی تمام و کامل استفاده نکرده است و نیم سیری را آورده است، این دقت شاعر به زاویه‌های پنهان روح آدمیزاد و روان­شناسی کفر ورزیدن جای تامل دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

موسیقی: واج‌های “ز” و “ر” در یاری ، مور ، را ، زور ، فزون و از، موسیقی گوش­نوازی را تولید می‌کند.

بافت موقعیتی: یاد دوستان و همدمان رفته و در سازگاری با دوستان آمده است.

چون قامت ما برای غرق است   کوتاه و دراز را چه فرق است؟
(ص: 46)

مفهوم: بیت پند حکیمانه­ایست درباره‌ی این­که چون مرگ فرا رسد زشتی و زیبایی، بلندی و کوتاهی، پادشاهی و گدایی با یکدیگر فرقی نمی‌کند و مرگ همه را به کام خود می‌بلعد و تمام این تفاوت‌ها از بین می­رود نظامی برای بیان این مطلب از یک مثال استفاده می‌کند، یعنی کوتاه و دراز را مطرح می‌کند که چندان تاکید قوی ومحسوسی نیست در واقع جزیی از زیبایی ظاهری را مطرح می‌کند که چندان اهمیتی ندارد؛ مثلا دارا یا نداربودن، از اهمیتی بیشتر برخوردار است تا کوتاهی و بلندی، بنابراین در مجموع فرم در تناسب با محتوا ضعف دارد، در عین این­که مفهومی پر اهمیت را بیان می‌کند، اما به علت ضعف مثال در ذهن رسوخ نمی‌کند .

تحلیل ساختاری:

لحن: جدی                                                         رواج: نیمه رایج

منشا: ادبیات کلاسیک                                             ریشه‌های مدنی دارد.

درون­مایه: حکمی                                                  عامل اصلی زیبایی: تصویرسازی

تحلیل زیبایی­شناختی:

موسیقی : موسیقی “ق” در کلمات قامت ، غرق ، فرق ، به بیت استحکام بخشیده است و وجود ردیف است نیز موجب انسجام بیت شده است .ولی تجانس آوایی در بیت چشمگیر نیست و طرح‌های آوایی دو مصرع به یکدیگر نزدیک نیستند.

زبان: نحو کلام به صورت طبیعی زبان گفتار است که جملات با فعل تمام می­شود.

بافت موقعیتی: در باب فراموشی از دست رفته است.

از صحبت پادشه بپرهیز

زآن آتش اگر چه پر ز نور است

  چون پنبه خشک از آتش تیز
(ص: 47)
ایمن بود آن کسی که دور است

معنی: پرهیز از همنشینی با پادشاه که نماد قدرت و خشم غیر­قابل کنترل است.

 

تحلیل ساختاری:

لحن: جدی                                                         رواج: نیمه رایج

منشا: ادبیات کلاسیک                                             ریشه: تاریخی

درون­مایه: سیاسی، حکمی                                         عامل اصلی زیبایی: تصویرسازی

تحلیل زیبایی­شناختی:

زبان: در مصرع اول کلام با یک جمله امری پندآمیز آغاز می‌شود و در مصرع دوم برای تاکید کلام از یک مثال تصویری محسوس استفاده می‌کند، همچنین نحو کلام از یک نحو طبیعی برخوردار است، به لحاظ نحوی به زبان مردم نزدیک است. در بیت دوم برای کلام خود استدلال می­آورد اما بیت دوم ضرب‌المثل نیست و تنها تکمله­ایست بر معنا و مفهوم بیت اول و بیت اول با این بیت کامل می­شود.

موسیقی: واج “ش” در کلمه پادشاه و خشک و آتش موسیقی زیبایی ایجاد کرده و به استحکام دو مصراع کمک کرده است.

اما علت اصلی رسوخ این شعر در حافظه با یک بار قرائت نحو طبیعی کلام است .مثال نیز جان مطلب را بیان می­کند و سرعت و شدت نابودی در اثر مصاحبت پادشاهان را می‌رساند. یعنی مثال در نهایت تناسب و پیوند با مفهوم و پیام بیت است.

بافت موقعیتی: در توصیه به ترک خدمت پادشاهان آمده است.

برگردد بخت از آن سبک­رای
مرغی که نه اوج خویش گیرد
ماری که نه راه خود بسیجد
  کافزون ز گلیم خود کشد پای
هنجار هلاک پیش گیرد
از پیچش کار خود بپیچد
(ص: 48)

معنی: پند حکیمانه­ایست که آدمی باید به رزق خود قانع باشد و نباید چشم به رزق دیگران داشته باشد. نظامی برای بیان این مطلب در ابتدا از ضرب‌المثلی مشهور استفاده می‌کند. پای از گلیم خود دراز نکردن و در بیت بعدی از هنر خود برای تاکید کلام استفاده می‌کند و ابیاتی را در همین معنی می­سراید. در این­جا پشتوانه‌های فرهنگی شاعر و آشنایی او با فرهنگ فولکلور را مشاهده می‌کنیم.

تحلیل ساختاری:

لحن: جدی                                                 رواج: رایج

منشا: ادبیات عامه                                           ریشه‌های مدنی دارد.

درون­مایه: آموزشی                                         عوامل اصلی زیبایی: کنایه، تصویر­سازی

تحلیل زیبایی­شناختی:

زبان و موسیقی: بیت از یک جمله پایه و پیرو تشکیل می­شود که در دو مصرع به صورت جداگانه بیان شدهاست و این جدایی دو جمله وابسته اندکی از استحکام بیت می­کاهد، اما استحکام بیت از طریق تجانس آوایی کلمات جبران می‌شود. مثل دو واج “گاف” در برگردد  و گلیم و “کاف”در سبک­رای ،کافزون وکشد و”خ”در بخت و خود. در مورد دو بیت بعد که به صورت مثال و مصداقی برای کلام خود آورده است، باید گفت که اولاً هر دو دقیقاً با یک ساختار نحوی ساخته شده‌اند و در واقع در دو بیت همه اجزای نحوی به صورت یکسان و تکراری بیان شده است. بنابراین اصل هنری تنوع و تکرار را در اینجا مشاهده نمی‌کنیم و و در واقع تاکید کلام نضجی و اوجی پیدا نمی‌کند.

بافت موقعیتی: در توصیه به این­که به رزق و کار کسان دست­اندازی نباید کرد.

آن آدمی است کز دلیری   کفر آرد وقت نیم سیری
(ص: 48)

معنی: تنها موجود، آدمیزاد است که در هنگامی که حتی نیمچه قدرت و زوری دارد و اوضاع کمی بر وفق مرادش است، از راه راست منحرف می­شود و گستاخی می­کند و کفر می­ورزد. جالب است که شاعر حتی از واژه سیر به معنی تمام و کامل استفاده نکرده است و نیم سیری را آورده است، این دقت شاعر به زاویه‌های پنهان روح آدمیزاد و روان­شناسی کفر ورزیدن جای تامل دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها