دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

در دیباچه گلستان آورده: منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت».(سعدی، 1366: 101)

یکی از نمودهایی که در بوستان سعدی جلوه گری می‌کند مسئله شکرگزاری به درگاه خداونداست به همین دلیل او با بی تمام را به این موضوع پرداخته که با ابیات شیرین و پندآموز خود انسان‌ها را با رشته‌ای محکم به سرچشمه حق و حقیقت پیوند می زند.

سعدی ناسپاسی و قدر نشناسی نعمت‌های خداوند را باعث زایل شدن نعمت و کم شدن روزی انسان می‌داند.

بزرگی از او دان و منت شناس   که زایل شود نعمت ناسپاس

648/59

اما این شکرگزاری و سپاس به درگاه او چه فایده‌ای دارد او معتقد است علاوه بر اجر اخروی به نعمت‌های دنیایی پایداری هم می‌رسد:

اگر شکر کردی بر این ملک و مال   به مالی و ملکی رسی بی زوال

649/59

سعدی به پادشاه یادآوری می‌کند که وقتی می‌بینی که مردم دعاگوی تو هستند پس تو هم خداوند را سپاس بگو.

چو بینی دعاگوی دولت هزار   خداوند را شکر نعمت گزار

1158/80

در هنگام روزی خوردن و استفاده از نعمت‌های او باید نام خداوند را بر زبان آوری و شکرگزار باشی.

نه شرط است وقتی که روزی خوری   که نام خداوند روزی بری؟

1172/81

سعدی در حکایتی زیبا آن مردی را که به درویش کمک نکرده و او را از درگاه خود راند نکوهش می‌کند و این را ناسپاسی به درگاه ایزد می‌داند و همین باعث بخت برگشتگی آن مرد شد.

به ناکردن شکر پروردگار   شنیدم که برگشت از او روزگار
بزرگیش سر در پناهی نهاد   عطارد قلم در سیاهی نهاد

1304-1303/86

البته سعدی معتقد است انسان در برابر همه این فیض الهی قادر به شکرگزاری نیست که هر نفس انسان شایسته سپاس و شکرگزاری به درگاه اوست چنانکه می‌فرماید:

نفس می نیارم زد از شکر دوست   که شکری ندانم که در خورد اوست
عطایی است هر موی از او بر تنم   چگونه به هر موی شکری کنم

3312-3311/171

پس شکرگزاری و ستایش مخصوص خداوندی است که انسان را از نیستی به هستی آورد.

ستایش خداوند بخشنده را   که موجود کرد از عدم بنده را

3313/171

اگر به درگاه خداوند شکر و سپاس گزاری کردی انسان با بصیرت و آگاهی هستی و در غیر این صورت ناآگاه و بی بصیرت و کور هستی.

تو گر شکر کردی که با دیده ای   وگرنه توهم چشم پوشیده ای

3342/172

انسان‌های خردمند که شناسنده احسان و نیکویی هستند با سپاس گزاری به درگاه خداوند بر نعمت‌های خود می افزایند.

خردمند طبعان منت شناس   بدوزند نعمت به میخ سپاس

3358/172

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

در دیباچه گلستان آورده: منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت».(سعدی، 1366: 101)

یکی از نمودهایی که در بوستان سعدی جلوه گری می‌کند مسئله شکرگزاری به درگاه خداونداست به همین دلیل او با بی تمام را به این موضوع پرداخته که با ابیات شیرین و پندآموز خود انسان‌ها را با رشته‌ای محکم به سرچشمه حق و حقیقت پیوند می زند.

سعدی ناسپاسی و قدر نشناسی نعمت‌های خداوند را باعث زایل شدن نعمت و کم شدن روزی انسان می‌داند.

بزرگی از او دان و منت شناس   که زایل شود نعمت ناسپاس

648/59

اما این شکرگزاری و سپاس به درگاه او چه فایده‌ای دارد او معتقد است علاوه بر اجر اخروی به نعمت‌های دنیایی پایداری هم می‌رسد:

اگر شکر کردی بر این ملک و مال   به مالی و ملکی رسی بی زوال

649/59

سعدی به پادشاه یادآوری می‌کند که وقتی می‌بینی که مردم دعاگوی تو هستند پس تو هم خداوند را سپاس بگو.

چو بینی دعاگوی دولت هزار   خداوند را شکر نعمت گزار

1158/80

در هنگام روزی خوردن و استفاده از نعمت‌های او باید نام خداوند را بر زبان آوری و شکرگزار باشی.

نه شرط است وقتی که روزی خوری   که نام خداوند روزی بری؟

1172/81

سعدی در حکایتی زیبا آن مردی را که به درویش کمک نکرده و او را از درگاه خود راند نکوهش می‌کند و این را ناسپاسی به درگاه ایزد می‌داند و همین باعث بخت برگشتگی آن مرد شد.

به ناکردن شکر پروردگار   شنیدم که برگشت از او روزگار
بزرگیش سر در پناهی نهاد   عطارد قلم در سیاهی نهاد

1304-1303/86

البته سعدی معتقد است انسان در برابر همه این فیض الهی قادر به شکرگزاری نیست که هر نفس انسان شایسته سپاس و شکرگزاری به درگاه اوست چنانکه می‌فرماید:

نفس می نیارم زد از شکر دوست   که شکری ندانم که در خورد اوست
عطایی است هر موی از او بر تنم   چگونه به هر موی شکری کنم

3312-3311/171

پس شکرگزاری و ستایش مخصوص خداوندی است که انسان را از نیستی به هستی آورد.

ستایش خداوند بخشنده را   که موجود کرد از عدم بنده را

3313/171

اگر به درگاه خداوند شکر و سپاس گزاری کردی انسان با بصیرت و آگاهی هستی و در غیر این صورت ناآگاه و بی بصیرت و کور هستی.

تو گر شکر کردی که با دیده ای   وگرنه توهم چشم پوشیده ای

3342/172

انسان‌های خردمند که شناسنده احسان و نیکویی هستند با سپاس گزاری به درگاه خداوند بر نعمت‌های خود می افزایند.

خردمند طبعان منت شناس   بدوزند نعمت به میخ سپاس

3358/172

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی