دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

نور از دیدگاه ادراکی

بايد از موضوع خود فاصله‌اي مناسب داشته باشيم تا بتوانيم آن را بفهميم. مشاركت بي‌واسطه در يك پديده اجازه نمي‌دهد شناختي عيني از آن كسب كنيم. درگيري مستقيم در يك تجربه، به ما دركي بيان نشدني ولي دست اول از آن تجربه مي‌دهد كه اگر چه ممكن است يكسره تهي از واژه ها و تعابير نباشد، اما با هيچ نظامي از واژه‌ها و مفاهيم نيز جايگزين‌پذير نيست .

اگر منظور از حقيقت چيزي است كه تنها من از حقيقت مراد مي‌كنم، پس من حقيقت را همچون واژه‌اي مهمل به‌كار مي‌برم. اگر چيزي حقيقت است بايد فراتر از فرايندهاي ذهني‌ام براي ديگران قابليت داوري داشته باشد. در فلسفه حتي در متواضعانه‌ترين انواع آن عاقبت ناگزير مي‌شويم از ديدگاه خداوند يعني نظرگاهي مطلق ، نظرگاهي كه نظرگاه نيست به اشياء بنگريم، ولي در آخر به ياد مي‌آوريم كه نگريستن بدون نظرگاه ناممكن است، با اين حال ناچاريم اين وضعيت چالش‌آميز را ادامه دهيم. اگر لحظه‌اي خود را به‌جاي خداوند بگذاريم و ببينيم كه واقعيت چگونه است، سپس به‌جاي اول بازگرديم ، اعتراف خواهيم كرد كه نه خدا هستيم و نه چنين كاري ممكن است. اين نيروي تخيل ماست ، اين رندانه زيستن است.

مفاهيم نمي‌توانند ما را به تعين و تشخص چيزها سوق دهند. فيلسوفان اسلامي فرموده اند كه با ضميمه كردن مفاهيم به يكديگر هيچ‌گاه به چيزي مشخص و معين در جهان خارج نمي‌رسيم. پيوسته مي‌توانيم دايره مصاديق يك مفهوم را با اضافه كردن قيود تنگ تر و تنگ‌تر كنيم، اما هيچ گاه مفهوم ما آنچنان گرد و محصور نمي‌شود كه يك چيز و تنها يك چيز را در جهان نشان دهد. اگر به مفهوم و فقط به مفهوم بنگريم هميشه اين امكان منطقي برجاست كه به‌جاي برج ايفل دو برج ايفل و به‌جاي حضرت افلاطون دو افلاطون در جهان داشته باشيم. دست‌كم براي خداوند امكان‌پذير است كه افلاطون و يا برج ايفل را چنان تكثير و شبيه‌سازي كند كه ما درباره‌ی نسخه اصلي و نسخه‌هاي بدلي به اشتباه افتيم و مرز ميان اين دو در هم ريزد.

تناقض در بنیاد زبان روزمره با زبان تشبیهی_ تنزیهی (زبان عارفانه، قدسی و حتی فلسفی) است، چراکه تناقض در بنیاد هستی است. از اين‌رو تناقض همان قدر در زبان روزمره وجود دارد كه در زبان قدسي، شاعرانه و هستي‌شناسانه. اما ما مي آموزيم كه در افق انساني خويش از تناقضات زبان روزمره به‌خاطر مصالح و منافعي كه داريم چشم‌پوشي كنيم.

چيزي كه موجب تمايز نوع بشر از ديگر مخلوقات مي شود اين است كه بشر درون جهاني از معنا سكني گزيده است و يا به عبارتي ساده‌تر در يك جهان، و نه تنها فضايي فيزيكي، زندگي مي‌كند. زندگي بشر حياتي همراه با نشانه‌سازي و با اهميت است. معناي اين حرف آن نيست كه ما بر خلاف بقيه موجودات علاوه بر فعاليت‌هاي فيزيكي، نشانه نيز داريم؛ در‌واقع زندگي ميان نشانه‌ها موجب تغيير و تحول كل معناي عبارت فعاليت فيزيكي مي‌شود. از آنجايي كه ما قادر به‌‌كارگيري نشانه ها هستيم ، مي‌توانيم تا آن جا از جسم مان فراتر رويم كه موجب تباهي آن شويم، مثل زمان جنگ.

بايد خاطر نشان كه فيلسوفان مسلمان گرايش دارند كه در متافيزيك و به ويژه در توضيح رابطه ظاهرا متناقض كه با خودي كه بين وحدت و كثرت، يا حقيقت و چيزهاي پديداري، وجود دارد از استعاره و تشبيه استفاده كنند. استفاده مكرر از استعاره در متافيزيك يكي از علائم مشخصه فلسفه اسلامي، و عموما فلسفه شرقي است. نبايد آن را يك آرايه‌ی ادبي در نظر گرفت، بلكه بدون ترديد از يك كاركرد شناختي برخوردار است.

از ميان دنياي نشانه‌ها آنچه به عنوان معيار سنجش در اين پايان‌نامه مورد استفاده قرار گرفته است، مفاهيم نور و ظلمت مي باشد. در ادامه اين مفاهيم را از ديدگاه ادراكي و عرفاني مورد بررسي قرار مي‌دهيم تا به اهميت ويژه و استثنايي اين مفاهيم بيش از پيش پي‌ببريم.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– مسئله­ی مهم ” نور و ظلمت” که در متون هر دو آیین به وفور دیده می‌شود، چه وجوه اشتراکی با هم دارند؟

– آیا مولانا در بیان مسئله­ی ” نور و ظلمت” به این آیین و عقیده توجه داشته است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان : نور و ظلمت از دیدگاه گنوسی و مقایسه و تطبیق آن با مثنوی معنوی