دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سجع متوازن: کلمات از نظر هجا عدداً و کماً (کوتاهی و بلندی) مساویند اما در واک روی (بر خلاف سجع متوازی و مطرف) مشترک نیستند (شمیسا، 1386: 38).

یا: آن است که کامات قرینه در وزن متّفق و در حرف روی مختلف باشند (همایی،1382: 43)

سجع متوازن: عقل، صبر(4) خیل، جیش(5)

سجع مطرف: شبستان، مستان(1)

 

جناس اشتقاق

الف)کلمات متجانس از حیث مصوت بلند با یکدیگر فرق دارند . این نوع موسیقیایی ترین نوع جناس اشتقاق است و دو نوع دارد:1- مصوت بلند در آخر است 2- مصوت بلند در آخر نیست.

قدما علاوه بر موارد فوق، به کلماتی که از یک خانواده باشند جناس اشتقاق می گفتند (شمیسا،1386: 57).

جناس اشتقاق: فتنه، فتان(7) (شمیسا، 1386: 59).

جناس پسوند: یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری سه واک یا بیشتر در آخر اضافه دارد وآن واک های اضافی در حکم پسوند یا شبه پسوند هستند: (شمیسا، 1386: 59).

جناس پسوند: صید، صید گاه (2)

جناس خط: بین دو کلمه که به یک شکل نوشته می شوند در نقطه اختلاف است و چون در قدیم نقطه گذاری به صورت دقیق صورت نمی گرفت، دو کلمه همجنس به نظر می رسید (شمیسا، 1386: 54).

یا: آن است که ارکان جناس در کتابت یکی و در تلفظ و نقطه گذاری مختلف باشند (همایی،1382: 56).

جناس خط: مشکین، مسکین(3)

تکرار صامت: ش(1)  ز (2)  ن (4)  ش (7)

تکرار مصوت بلند: ا (4) و (6)

تکرار واژه: چوگان (3)  آری (4)

ب)واژگانی

لغات عربی: عشق، عشاق، مسکین، عقل، صبر، کنج، خیل، کفر، جیش، اسلام، فتنه، ملک، اجل، رضوان، تحفه

لغات مرکب: شبستان، صید گاه، دلکش، مشکین

ترکیب های اضافی: فروغ ماه، شمع شبستان، بزم مستان، چشمه ی خور، صید شیران، آهوی چشمان، دل عشاق،

مرد میدان شما، خیل کفر، جیش اسلام، خون عاشقان، مژگان شما، ملک شهنشه، خار بستان

ترکیب های وصفی: صیدگاهی نغز، صیدگاهی دلکش، عشاق مسکین، زلف پریشان، چشم فتّان

اسم ذات

عناصر طبیعی: ماه، چشمه، خور، جرعه، خار، بستان

انسانی: مرد، شهنشه، نشاط

اعضای بدن: چشم، زلف، رو، دل، مژگان، خون

اشیا: شمع، چوگان، تحفه

حیوانات: شیران، آهو

جایها: شبستان، راه، کنج، میدان

عناصر دینی: اجل، رضوان

اسم معنی: بزم، عشق، عقل، صبر، کفر، اسلام، آشتی، عاشق، عشاق، آشفتگی، روزگار، فتنه

 

ج)سطح نحوی

در این غزل افعال بدون قرینه حذف شده است: زلف مشکین خم به خم بر طرف رو چوگان صفت، کاربرد حرف ب بر سر فعل ماضی: برفت، کار برد ماضی نقلی به شکل قدیمی: نهادستی، استفاده از فعل پیشوندی: برگیرد، استفاده از ضمیر دگر به جای دیگر، کاربرد حرف اضافه ی  “بر”به جای در، بر سر داشتن را برابر با در سر داشتن امروزی به کار برده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی