دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

شاید به نظر برسد که تسلّط معنا بر صورت در شعر نیمایی ، این شعر را از عناصر موسیقایی کم بهره ساخته است و البتّه در نگاه اوّل و بدون بررسی شعر ، این موضوع به ذهن خواننده خطور       می کند امّا پس از بررسی کامل اشعار نیمایی از نظر موسیقی بیرونی و کناری به خوبی آشکار       می شود که شعر نیمایی نه تنها بی بهره از صورت نیست ، بلکه به نوعی آزادی در ساخت شکل و صورت دست یافته است ، به گونه ای که موسیقی بیرونی را تحوّلی نوین بخشیده و با رها شدن از قید تساوی وزنی ، ضمن رعایت وحدت وزنی ، شعر را با آزادی بیشتر می سراید . لازم نیست که پایان سطر ها همچون پایان مصراع های اشعار سنّتی یکسان باشد ، هرجا لازم باشد از وزن خارج می شود و سطر یا سطر هایی را با وزنی متفاوت می سراید ، البتّه این کار را به گونه ای انجام می دهد که گویی این وزن اصلی شعر قرابت و خویشی دارد .

از اختیارات وزنی به شکلی گسترده استفاده می کند که بسامد بالای استفاده از اختیار وزنی       «تبدیل» در این پژوهش نمودار شده است . لازم نیست تعداد ارکان در هر سطر یکسان باشد ، سطری را با یک رکن و سطری دیگر را با دو ، سه ، چهار ، حتّی پنج رکن می سراید و یکسان بودن ارکان در هر سطر مورد اقبال شاعر نیمایی نیست . این مسئله ، موسیقی بیرونی شعر نیمایی را متغیّر از موسیقی بیرونی شعر سنّتی قرار داده است ، تغییری که در واقع تحوّلی جدید است نه تغییری آسیب زننده به ساختار موسیقایی شعر . شاعر نیمایی همچون شاعران سنّتی از وزن های متفاوت بهره      می گیرد ، با پژوهش انجام شده به خوبی پیداست که نیمایی سرایان از بحر رمل بیش از سایر       بحر های عروضی استفاده کرده اند ، جایی هم که از بحر رمل استفاده نکرده اند، بحر های منشعب از بحر رمل ؛ مانند بحر مضارع را پسندیده اند .

بهره گیری شاعر نیمایی از موسیقی کناری همچون شاعران سنّتی نیست ، لزومی ندارد هر سطر با قافیه ای پایان یابد ، قافیه نباید تنگنای شاعر باشد ، هرجا که احساس و اندیشه ی او بخواهد قافیه را می آورد و به کارگیری قافیه پیرو و نظم از پیش تعیین شده ای نیست ، نحوه ی استفاده ی نیمایی سرایان از قافیه در این پژوهش به خوبی نشان داده شده است .

شاعران نیمایی از ردیف و تکرار و ترجیع به عنوان عناصر کامل کننده ی موسیقی کناری بسیار کم استفاده کرده اند و اصولاً این دو عنصر را ضروری شعر نمی دانند . بلکه از نظر ایشان این دو عنصر ، صرفاً کارکردی آرایشی و تزیینی دارند ، با نگاهی به اشعار نیما ، اخوان  و سلمان هراتی در این پژوهش و میزان بهره گیری ایشان از موسیقی بیرونی و کناری می توان شناخت بیشتری از میزان استفاده ی نیمایی سرایان از این عناصر موسیقی ساز شعر ، به دست آورد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)