دانلود پایان نامه

يت مجازي80(وي.آر.ام.ال.).

شکل‌‌ 2-3. داده‌هاي سه‌بُعدي
• داده‌هاي چندبُعدي
بسياري از مجموعه داده‌هايي كه بيش از سه خصيصه را پوشش مي‌دهند و بنابراين نمي‌توانند به صورت نمونه‌اي از مصورسازي در محورهاي دوبُعدي و يا سه‌بُعدي به نمايش درآيند، در اين بخش قرار مي‌گيرند. براي مثال مي‌توان به داده‌هايي كه داراي جداولي در پايگاه‌هاي رابطه‌اي هستند اشاره كرد، كه اغلب شامل ده‌ها و يا صدها ستون مي‌باشند. مانند نمايش يك فضاي هماهنگ‌سازي موازي81

شکل 2-4. داده‌هاي چندبُعدي
• داده‌هاي زماني
يكي از اين شيوه‌هاي سومند بهره‌گيري از امکان استفاده از رديف‌زماني1 است كه به كاربران اين امكان را مي‌دهد تا به‌صورت هم‌زمان چند برنامه را مشاهده كنند. رديف‌زماني در هنگامي كه درک و تحليل يک متن به تنهايي سخت و مشكل است، با ارايه تصاوير متحرك مي‌تواند تصوير قابل دركي از وضعيت و شرايط اطلاعات مطرح شده ارايه دهد. مانند مصورسازي داده‌هاي زماني با استفاده از نرم‌افزار سويش‌مكس
• داده‌هاي سلسله‌مراتبي
مصورسازي داده‌هاي سلسله‌مراتبي بر اساس بازنمايي و نمايش گروهي از اطلاعات مرتبط انجام مي‌پذيرد. اين اطلاعات داراي ساختاري منسجم و سلسله‌اي از روابط مدون است. داده‌هاي سلسله‌مراتبي با نظمي خاص كه عموما به عنوان ساختار درختي شناخته مي‌شود، شكل مي‌گيرد. مانند درخت تصميم يا سلسله‌مراتب سيستم‌عامل ويندوز

شکل 2-5. داده‌هاي سلسله‌مراتبي

• داده‌هاي شبكه‌اي
مصورسازي داده‌هاي شبكه‌اي به صورت كلي وضعيت گره‌هاي شبكه‌اي را با توجه به رابطه اين اجزاء در محيط شبكه نمايش مي‌دهد. گره‌هاي موجود داراي ارتباطي نزديك و همبسته با هم مي‌باشند و اساساً اين‌گونه داده‌هاي مصور از قابليت بيان و معناي بالايي برخوردار هستند، به‌نحوي كه به روش غير ديداري نمي‌توان معناي دقيق و كامل اطلاعاتي از آنها دريافت كرد.

شکل 2-6. داده‌هاي شبكه‌اي
2-25: روش‌ها و كاربردهاي مصورسازي
بهره‌گيري از فنون خاص مصورسازي براي تبيين مفهوم اطلاعات و برقراري ارتباط سودمند، يكي از حوزه‌هاي مهم در بازيابي اطلاعات به‌شمار مي‌آيد.
امروزه با توسعه فنون مصورسازي اطلاعات،‌ انواع روش‌ها در رشته‌ها و حوزه‌هاي مطالعاتي گوناگون به‌وجود آمده‌اند که هر يک داراي محاسن زيادي براي تصويرسازي فقره‌هاي اطلاعاتي هستند. شمار اين روش‌ها و کاربرد آن‌ها روز به روز در حال افزايش است.

مصورسازي ماتريسي
مصورسازي ماتريسي1 توانايي بالايي براي نشان دادن ارتباط‌هاي ساختاري و چندجانبه دارد. اين‌گونه مصورسازي كه با كاربرد ماتريس‌هاي ارتباطي قرين است، مي‌تواند براي بازنمون اطلاعات در محيط‌هاي كاربردي و علمي مفيد باشد. برقراري روابط ميان عناصر اطلاعاتي در اين روش كاملا متكي بر فنون خودكارسازي مصورسازي است و ارائه اطلاعات در قالبي يكپارچه صورت مي‌گيرد. مانند مصورسازي ماتريسي بر اساس ابزار جناكوئيلتز.

شکل 2-7. مصورسازي ماتريسي
مصورسازي تشبيه فضايي
در روش‌هاي مبتني بر تشبيه فضايي، شباهت معنايي در كنار شباهت شكلي در يك محيط سه‌بُعدي مي‌تواند به ارائه نمايش‌هاي سودمند منجر شود. نمود بارز اين روش را مي‌توانيم در يك موتور جست‌وجوي تصويري به نام اَمور4ملاحظه كنيم.

شکل 2-8. مصورسازي تشبيه فضايي

مصورسازي كهكشاني
با ارائه حجم عظيمي از داده‌ها در فضايي محدود، به ارائه اطلاعات ديداري منجر مي‌شود. كاربرد خاص اين روش در نجوم به شكلي برجسته‌ مشخص است. داده‌هاي ارائه شده در اين فن به صورت موجز و فشرده به نمايش گذاشته مي‌شود.

شکل 2-9. مصورسازي كهكشاني
مصورسازي نمودار مارپيچي
نمودار مارپيچي نيز با نمايش داده‌هاي ارائه شده در قالب و ساختار خطوط مدور و با چرخش گردِ محوري ويژه، به تبيين وضعيت اطلاعات مي‌پردازد. اين نمودار كاربرد نسبتا گسترده‌اي دارد. در نمايش داده‌هاي مربوط به اين نوع از مصورسازي در پاره‌اي از موارد با تعيين همبستگي ميان برخي از اجزاء اطلاعاتي، اين ارتباط به شيوه‌اي موثر به كاربر انتقال داده مي‌شود.

شکل 2-10. مصورسازي كهكشاني
مصورسازي چشم‌انداز ديواري
كاربرد آن در نظارت ديداري بر داده‌هاي ساختاريافته است. در اين روش با ارائه يك دامنه گسترده از اطلاعات همگن، با رعايت وضعيت‌ مكاني يا موضوعي در حوزه مورد بررسي، در يك ساختار فضايي و با بهره‌گيري از گزينه‌هاي متعدد بر روي يك ديوار چند بعدي، اطلاعات به نمايش در مي‌آيد.

شکل 2-11. مصورسازي چشم‌انداز ديواري
مصورسازي تحليل پويا
تحليل پويا روشي است كه با تبيين چند تصوير، عكس، ترسيم، نقشه و نظاير آن، در يك محيط مشترك و به صورت يكپارچه و همراه هم به نمايش در مي‌آيد. كاربران مي‌توانند اين تصاوير را در روند كاري خود مورد بررسي قرار داده و زمينه‌هاي مشترك اطلاعات را در آن تعيين كنند.

شکل 2-12. مصورسازي تحليل پويا

مصورسازي رودخانه‌اي
اين روش براي نشان دادن مولفه‌هاي اطلاعاتي در طول يک مسير يا جريان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مصورسازي رودخانه‌اي با بهره‌گيري از راهبردهاي رنگي و کميت براي بازنمون وضعيت يک فرايند در طول زمان مشخص استفاده مي‌شود.

شکل 2-13. مصورسازي رودخانه‌اي
مصورسازي داده‌هاي فضايي
هلال‌ها و ميله‌هاي متراكم دو روش عمومي داده‌هاي مصورسازي شده در فضا هستند. هلال‌ها به شيوه عمومي بيشتر براي نمايش ترافيك ارتباطي نقطه به نقطه استفاده مي‌شوند، مانند مصورسازي مكان‌شناسي. ستون فقرات با ارسال هم‌زمان پيام

شکل 2-14. مصورسازي داده‌هاي فضايي

مصورسازي حوزه‌ داخلي
روش مصورسازي حوزه داخل است که راه‌کار جديدي براي پرداختن به بحث مصورسازي مکان‌شناسي شبکه‌هاي مقياس بزرگ است. در اين شيوه،‌ مصورسازي به شکل ناوبري گره‌ها از طريق حرکت در اطراف نقطه مورد نظر کاربر انجام مي‌شود.

شکل 2-15. مصورسازي حوزه‌ داخلي
مصورسازي جغرافيايي
نقشه‌ها با ترسيم يك موقعيت خاص جغرافيايي كه معمولا با مقياسي كوچكتر از اندازه واقعي به‌وجود مي‌آيند، مبيّن داده‌هاي جغرافيايي به زبان تصوير هستند.
ترسيم تصويري ترافيك وب در يك فضاي مجازي بر اساس موقعيت كره زمين ارائه مي‌شود. در اين روش، ما شمايي كلي از ترافيك محيط وب در نقاط مختلف زمين را مي‌توانيم مشاهده كنيم

شکل 2-16. مصورسازي جغرافيايي

مصورسازي شبه‌رنگ (داده‌هاي هواشناسي)
فن ديگري وجود دارد كه به مصورسازي داده‌هاي هواشناسي مي‌پردازد. اين روش كمك مي‌كند تا درك بهتري از‌‌ اطلاعات هواشناسي شكل بگيرد. به‌ويژه آنكه نشان دادن اين اطلاعات با كمك رنگ و تراكم آن انجام مي‌شود.

شکل 2-17. مصورسازي شبه‌رنگ
چه در حوزه سخت افزاري ، نرم افزاري و نيروي انساني توجه شود و تعريف ارائه شده نيز کاربردي باشد (نقشه راه مدارس هوشمند، 1388).

2-26: پيشينه پژوهش
2-26-1: پيشينه داخلي
فريبرز درودي (1388) در تحقيقي که انجام داده به اين نتيجه رسيده است که مصورسازي اطـلاعـات مي‌تواند به شيو ه‌هاي گوناگون براي درك بهتر اطلاعات ديداري در كتا ب‌هاي درسي، مانند:‌‌ تاريخ، جغرافيا، زمين شناسي، زيست شناسي، رياضيات، آمار، رايانه، شيمي، و دروس رشته‌هاي هنري مانند: فيلم، سينما و گرافيك مورد استفاده قرار گيرد.
فريبرز درودي و عادل سليماني نژاد (1388) در تحقيقي با عنوان ارتباط تصويري و پردازش ديداري اطلاعات : آشنايي با مباني نظري حوزه مصورسازي به اين نتيجه رسيده‌اند که مصورسازي نقش موثري در درک اطلاعات بر عهده دارد.
هدف اصلي پژوهش حاضر، توسعه فنون مؤثر مصورسازي گرافيکي اطلاعات و پشتيباني از فرايندهاي آموزشي است. در اين پژوهش روش‌هاي سودمند مصورسازي براي دانش‌آموزان، به شکلي خاص مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فنون مصورسازي گرافيکي براي ايجاد ساختار مؤثر تصاوير و گرا ف‌ها به کار مي‌روند تا دانش‌آموزان را به درک ساده تراطلاعات کمک كنند. مصورسازي اطلاعات فنوني را تثبيت مي‌كند كه به يادگيرنده اجازه مي‌دهد محتواي تصوير، نماد و گراف را به شيوه ديداري در منابع اطلاعاتي تبيين كنند و بتوانند از ابزارهاي مؤثر در كاربردهاي آموزشي بهره گيرند.
مصورسازي اطلاعات مي‌تواند به شيو ه‌هاي گوناگون براي درك بهتر اطلاعات ديداري، مانند: تاريخ، جغرافيا، زمين شناسي، زيست شناسي، رياضيات، آمار، رايانه، شيمي، و دروس رشته‌هاي هنري مانند: فيلم، سينما و گرافيك مورد استفاده قرار گيرد.
تصويرسازي تشبيه فضايي، كهكشاني، نمودار مارپيچي، چشم انداز ديواري و تحليل پويا از جمله روش‌هاي مهم مصورسازي به شمار مي‌آيند. از سوي ديگر، مهارت‌هاي سواد ديداري عاملي مؤثر در بهره‌گيري از مصورسازي اطلاعات است. نتايج اين مطالعه در تعامل كاربردهاي مصورسازي فوايدي براي دانش‌آموزان در بردارد.
2-26-2: پيشينه خارجي
هرام (1982) در تحقيقاتي که انجام داده به اين نتيجه رسيده است که استفاده از گرافيک در کتاب‌هاي درسي براي عينيت بخشيدن به اطلاعات متني، يادگيري فراگيران را افزايش داده است.
هتزلر و ترنر (2004) در تحقيقي که انجام داده‌اند به اين نتيجه دست يافته‌اند که استفاده از پشتيباني رايانه اي، تعامل و نمايش ديداري داده‌هاي انتزاعي، در تقويت قدرت ادراک آدمي مؤثر است.
دمين (1996) در تحقيقات خود به اين نتيجه دست يافته است که مصورسازي اطلاعات به استفاده کنندگان توانايي و قدرت تحليل و بررسي حجم بالايي از اطلاعات را مي‌دهد.
خلاصه فصل:
در اين فصل ابتدا گفته شد که راهبرد ديداري اطلاعات که با اصطلاح “مصورسازي اطلاعات شناخته مي‌شود يکي از راه کارهاي مؤثر و سودمندي است که در سال‌هاي اخير مورد توجه رويکردهاي فناورانه قرار گرفته است. مصورسازي اطلاعات، مجموعه فرآيندهاي ارائه‌ي ديداري اطلاعات است که به منظور انتقال بهتر اطلاعات و بهره‌گيري مناسب از روش‌هاي نمايش آن، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. سپس طبقه‌بندي مصورسازي و ابعاد آن شرح داده شد و در ادامه ارتباط مصور‌سازي اطلاعات با سواد ديدار مورد بحث قرار گرفت. و در پايان فصل نيز اصول و معيارهاي تصويرگري ذکر شدند. اين اصول عبارت بودند از: اصل تاکيد، اصل سادگي، اصل تعادل، اصل توازن بين زمينه و موضوع، اصل رابطه تصوير با معيارهاي اندازه‌گيري، رابطه تصوير با معيارهاي كادربندي، اصل فاصله مطلوب، اصل تأثيرات رواني خط‌ها، اصل تأثير رواني شكل‌ها و رابطه‌ي آن‌ها با تصوير آموزشي، اصل خواص رواني رنگ‌ها و رابطه‌ي آن‌ها با تصوير، اصل پرهيز از تكراري بودن سبك تصويرسازي، اصل تصويرگري مبتني بر تحقيق و پژوهش، اصل استفاده به جا از تصوير، اصل تطبيق با واقعيات، اصل برجسته‌سازي موضوع، رعايت تناسب بين سبك هنري و موضوع آموزشي، اصل تفاوت در فرهنگ هاي منطقه‌اي، اصل به روز بودن تصوير، اصل توازن در تصويرگري جنسيت‌ها، توجه به هويت ملي، اعتقادي و اسلامي، تحريك حس كنجكاوي و علاقه به كشف و توجه به علايق كودكان به رنگ‌ها.

فصل سوم: روش شناسي پژوهش

3-1: مقدمه
در اين فصل روش مورد استفاده در پژوهش شرح داده مي‌شود. به طور کلي روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي از نوع تحليل محتوا مي‌باشد. در اين پژوهش سعي مي‌شود ميزان انطباق عناصر مصور وب سايت مدارس هوشمند با يک چک ليست محقق ساخته سنجيده شود. در ادامه همچنين جامعه آماري و حجم نمونه، روش نمونهگيري ارائه ميشود. در قسمت بعد به تشريح ابزارهاي اندازهگيري، چگونگي استفاده از ابزار و روايي پايايي آنها، ميپردازد.

3-2: نوع و روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي تحليلي مي‌باشد. براي اجراي پژوهش حاضر ابتدا اصو

دیدگاهتان را بنویسید