دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

مراتب و حقیقت انابت

«انابه رجوع به خدا از همه چیز غیر از خدا و اقبال به او با سرّ و قول و فعل است تا اینکه شخص دائماً در فکر خدا و ذکر و اطاعتش باشد ؛بنابراین انابه غایت درجات توبه و برترین مراتب آن است زیرا توبه بازگشت از گناه است ولی انابه افزون به آن بازگشت از مباهات نیز هست و آن از مقامات والاست» ؛ «انابه دو گونه است انابه برای ربوبیت خدا که مومن و کافر در آن مشترک اند و انابه اولیای خدا برای الوهیت که انابه عبودیت و محبت است» (مرکز  فرهنگ ومعارف قرآن،1386،ج4،ص424).

توبه تنها بازگشت از گناه نیست بلکه یکی از مراتب توبه باز گشتن از گناه است.

«حقیقت انابه رجوع از فطرت و روحانیت است به سوی خدا و سفر کردن و مهاجرت نمودن از بت نفس به سوی سرمنزل مقصود (امام خمینی، 1373، ص272).

«انابت سه است، یکی رجوع به حق از جهت اصلاح و دیگر رجوع به او از جهت وفا و دیگر رجوع به او در مقام حال» (سجادی، 1378، ص 1370).

انابه مرتبه ای خاص از توبه است.

«توبت سه رتبت است، اول توبت پس انابت پس اوبت»؛ «هر که امید ثواب را توبه کند او را منیب گویند» (میبدی،1371،ج1،ص 600)؛ «هر که توبه کند طمع ثواب صاحب انابت بود» (قشیری، 1361، ص140).

 

1-4-3-2 آثار انابت

انابت مانندهرعبادت دیگری آثاری برآن مترتب است که قسمتی از آن به شرح ذیل است:

ورود به بهشت ثمره انابه است؛ «من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب» (ق، 33).

انابه سبب نجات از عذاب الهی  است.

«انیبوا الی ربکم من قبل ان یأتیکم العذاب» (زمر، 54).

انابه راهی برای استفاده از آیات الهی است؛ «و ما یتذکر الا من ینیب» (مومن 12)و

ره آورد انابه هدایت خداست؛ «و یهدی الیه من ینیب» (رعد، 13).

 

1ـ 4ـ 4 توبه و اَوبت:

اوبت نیز مانند انابت مرتبه ای از مراتب توبه است.

در لغت: «اَوب به معنی بازگشت است» (قرشی، 1378، ص 139).

«اَوب: نوعی از بازگشت است و استعمال اَوب برای حیوانی است که دارای اراده باشد و رجوع در حیوان و غیر حیوان بکار می رود» (راغب اصفهانی، بی تا، ص 25).

«و لغت اوّاب هم که صیغة مبالغه است. این کلمه پنج بار در قرآن آمده است و آن صفت کسانی است که پیوسته با طاعت و استغفار و دعا و ترک معاصی بسوی خدا رجوع می کنند».

«توبه صرفاً اختصاص به انسان دارد و در هیچ مورد دیگر دربارة غیر انسان ها به کار برده نشده است رجوع دربارة انسان و غیر انسان برده شده است و اوبت صرفاً دربارة موجودات صاحب اراده بکار برده شده است» (قرشی،1378، ص140).

«هر که واجدان حق را توبه کند او را اواب گویند»؛«اوبت صفت پیغام بران است» (میبدی،1371،ج1،ص600)؛«هر که توبه کند مراعات او را نه از بیم عقوبت و نه طمع ثواب او صاحب اوبت بود» (قشیری، 1361، ص 140).

 

1ـ 4ـ 5 توبه، حال و مقام

مقام در لغت به معنی جای ایستادن واشاره به این آیۀ مبارک قرآن کریم  دارد: «و ما منّا الّا له مقام معلوم»0صافات،164) و در اصطلاح مر تبه ای از مراتب سلوک است که سالک در مسیر قرب الهی را باتحمّل مشقّت وریاضت های مداوم به کسب آن نائل می شود؛بنا بر این مقام اکتسابی است وبا«حال»که واردی روحانی و نازله ای غیبی است متفاوت است

«مقام در لغت به معنی اقامت و منزلت و مرتبه و درجه» (دهخدا، 1343، صص884، 880)؛ «مقام به معنی منزلت است» (قرشی،ج6 ، ص53).

«مقام عبارت از منزلت و مرتبتی است که بنده به واسطه آداب خاص و تحمل سختی و مشقت بدان نائل گردد» «مقامات سیر و سلوک بسیار است مانند مقام صابرین، مقام صادقین، مقام قائلین و بالاترین آنها مقام توبه و استغفار است» (سجادی،1378،ص 735).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری