هدف از تخلّص-دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
واژه ها و ترکیبات و صنایع بدیع و نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

به هيچ گوش نوايي ز خوشدلي نرسد     كه شد ز ساز بيك بار ارغنون وفا
ارغنون: در اصطلاح موسيقي سازي است از خانوادة آلات موسيقي بادي. يوناني‌ها به آن ارگانون Organon مي‌گويند و برخي عقيده دارند كه اين ساز از يونان به ايران آمده است.(2) ارغنون از اصل يوناني به «معني لوله و ناي» سازي بوده است از لوله‌هايي به طول مختلف كه با دميدن در آنها توليد صوت مي‌شده است. در يونان قديم لوله‌ها هفت بوده ولي در ايران به دوازده رسيده است اين ساز را مزامير نيز ناميده اند….(3)
نشسته زهرة بربط زن ارغنون در چنگ       ز عندليب سبق برده در خوش الحاني(4)
افزون بر اين، ارغنون سازي آئيني و نمادين است كه سازندة آن را افلاطون دانسته اند و به همين جهت هم مولانا نواي انا اليه راجعون را از ارغنون شنود.
پس عدم گردم عدم چون ارغنون     گويدم كانّا اليه راجعون
به يك معني آن را سرود و آواز دسته جمعي همان «كر» نيز مي‌گفته اند. …….
از ساز شدن: كنايه از «از كوك افتادن» از هنجار عادي بسر شدن و نهايتاً ساز بي قانون زدن و ساكت و خاموش شدن.
بين گوش و نوا و ساز و ارغنون مراعات‌النظير است.
معني بيت: هيچ گوشي نوائي از خوشدلي نمي‌شنود زيرا كه ساز وفاداري براي هميشه از قاعده و هنجار بدر افتاده و خاموش گشته است.
 
4)زچارخانة عنصر نواله خوش مطلب مگو چرا كه درو چاشني نداد آبا
چارخانه عنصر: كنايه از دنيا
نواله: واژة فارسي است به معني لقمه، توشه و آذوقه و روزي
ز گرد خوان نگون فلك طمع نتوان داشت     كه بي ملالت صد غصّه يك نواله برآيد (5)
آبا: جمع اب در اينجا مقصود آباء علوي است و اين نامي است كه به هفت اختر داده شده و از اين رهگذر دلبستگي آسمان و زمين را خواسته اند بيان كنند. (براي توضيح بيشتر به تعليقات ديوان مجير- صص 459-458 رجوع شود.)
به من نامشفقند آباء علوي       چو عيسي زان ابا كردم زآبا (6)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
توضیح واژه ها، تركيبات، صنايع بديع، نكته هاي بلاغي و بعضي نكات دستوري، اشارات قرآني، تلميحات و … به 20 قصيده اول ديوان مجيرالدين بيلقاني

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه واژه ها و ترکیبات و صنایع بدیع و نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه واژه ها و ترکیبات و صنایع بدیع و نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :واژه ها و ترکیبات و صنایع بدیع و نکته های بلاغی و بعضی نکات دستوری، اشارات قرآنی، تلمیحات و … به 20 قصیده اول دیوان مجیرالدین بیلقانی

بستن منو