دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات-نمادینگی عنصر درخت

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تقابل گز و سرو
«گز و سرو از پرکاربردترین درختان شاهنامه اند. گز، درختچه ای است که بیشتر در کنار رودها می روید. گز بوته محلی سیستان است و هم اکنون در آن منطقه دیده می شود… بعضی برای آن تقدس قائل شده اند. در کتاب های قدیم به سختی چوب گز اشاره شده است و آن را یکی از چوب هایی می دانسته اند که برای ساختن تیر مناسب بوده، خاصیت طبی هم برای آن قائل بوده اند. نمود اساطیری گز در داستان رستم و اسفندیار آشکار است. در پی ناکامی رستم در برابر اسفندیار و احضار سیمرغ، سیمرغ به رستم می گوید:» (همان: 324)

برو رخش رخشنده را بر نشین
درخت و برادر به هم بربدوخت
یکی خنجر آبگون برگزین …
به هنگام رفتن دلش برفروخت
(فردوسی، شاهنامه: 333) 

 
4-4-6) تقدس و پرستش درخت در شاهنامه
 
همه پدیده های طبیعی در اساطیر مقدس و دارای روح اند. درباره ذی روح بودن طبیعت آمده است: «حیوان و گیاه و انسان از نظر نیروی حیاتی در مقابل سایر عناصر طبیعی نیستند. یعنی همه عناصر کمابیش زی روح اند و عنصری از عناصر کاینات هرگز بی جان و غیرمتحرک نیست. درخت شاهنامه علاوه بر جنبه تقدس، دارای نمودهای مختلفی است. گاه درخت نقشی ایزدگونه ایفا می کند. برای نمونه سیمرغ در توصیه های خود به رستم در رویارویی با اسفندیار می گوید:

به زه کن کمان را و این چوب گز
ابر چشم او راست کن هر دو دست
بدین گونه پرورده در آب رز
چنان چون بود مردم گزپرست
(همان: 299)

پرستش ویژه ایزدانی است که با توانی فرا انسانی، یاری کننده بشرند و در تنگناها از او حمایت می کنند. در اینجا نیز به پرستش گز اشاره می شود. گز از درختان مقدس شاهنامه و از نمادهای دین مهر است که تقدس و پرستش آن از زبان سیمرغ بیان می شود.
بی شک از نقش پدیده های طبیعی و رستنی ها در اساطیر ایرانی و غیرایرانی آگاهی داشته است و به پیروزی درخت گز و آیین مهر بر آیین زرتشت اشاره می کند. در این داستان درخت گز که درخت مقدس و نماد دین مهری است بر اسفندیار یعنی سروِ سهی که نماد آیین بهی است، برتری می یابد.» (همان: 169)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
 

  1. آیا در شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی موجودات فوق طبیعی، عناصر نمادین و رمزگونه وجود دارند؟
  2. در صورت وجود عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر یاد شده میزان بهره گیری هر یک از دو منظومه فوق، از نمادها و عناصر رمز گونه و شخصیت های فوق طبیعی تا چه اندازه است؟
  3. آیا موجودات مورد نظر نقشی مثبت در زندگانی انسان ها دارند یا اینکه دارای نقشی منفی نیز می باشند؟
  4. وجوه اشتراک و تفاوت شخصیت های فوق طبیعی در این دو اثر تا چه اندازه است؟
  5. میزان تاثیرگذاری عناصر نمادین رمزگونه در زندگی آدمیان آن دوره تا چه حد بوده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی عناصر رمز گونه و فوق طبیعی در دو اثر شاهنامه فردوسی و هفت پیکر نظامی و تاثیر آنها بر زندگی مردم

بستن منو