دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

 

پیشتر اشاره شد که قصه‌ی دیوانگان در مثنوی‌های عطار برجستگی خاص و بی‌نظیری دارد و به جرات می‌توان ادعا کرد در ادبیات فارسی هیچ مولفی به اندازه‌ی عطار به حکایت دیوانگان نپرداخته. عطار نیشابوری150 حکایت از 885 حکایاتِ مثنوی‌های مصیبت‌نامه،منطق‌الطیر، الهی‌نامه و اسرار‌نامه‌ی خود را بطور مشخص به مجانین اختصاص داده؛ که بیش از نیمی از این تعداد (83 حکایت) در مثنوی مصیبت‌نامه است. بر این پایه شاید بتوان از منظری، مثنوی مصیبت نامه را “نامه ی دیوانگان” و عطار را “شاعر دیوانگان” لقب داد.

 

 

4-1-دلایل فزونی بسامد حکایات عقلای مجانین در آثار عطار

 

به نظر می‌رسد عطار به دو دلیل به دیوانگان فرازنه و حکایاتشان، علاقه و همدلی بی‌نظیری نشان داده: نخست اینکه عطار مثل سایر صوفیان در درونِ خود ستایشگر عشق و جذبه‌ی معنویِ سالکان در ارتباطشان با خداوند است. وقتی این عشق و جذبه‌ی معنوی با صفاتی چون ارتباطِ بی واسطه با خدا، فراغت از عقلِ مصلحت جو، بی تعلقی، صمیمیت، آزادگی و غنیمت شمردنِ وقت، در شخصیت دیوانگان الهی در کنارِ هم جمع می شود، از مجانین شخصیت‌هایی آرمانی در نگاه صوفیان می سازد.

آنچنان این صفاتِ مجانین، نزد صوفیه دوست داشتنی است که شخصیتی چون مولانا در موردِ این نوع از دیوانگی می‌گوید:

زین خرد جاهل همی باید شــــدن          دســـت در دیوانگی بایـد زدن

هر چه بینی سود خود زان مـی‌گریز         زهر نوش وآب حیـــوان را بریز

هر‌‌که بستاید تو را دشنـــــــام ده          سود و سرمایه به مفلـس وام ده

ایمنــــی بگذارد و جای خوف باش         بگذر از ناموس و رسوا باش فاش

آزمودم عقــــــــل دور اندیش را          بعد از این دیوانه سازم خویش را

(مولوی،259:1381)

اما عطار علاوه بر این‌ها به یک دلیلِ شخصی نیز، توجه زیادی به این دیوانگان به‌ویژه با دیوانگانی که آنان را “دگر اندیش” خواندیم نشان می‌دهد. اگر به زمان و مکانی که عطار در آن می‌زیسته توجه کنیم، پی می‌بریم که وی در یکی از بلاخیز ترین و دشوار ترین دوره‌های تاریخی ایران به سر می برده.

عطار متولد 540 ه ق و متوفای 618 ه ق است. وی بیشتر عمرِ خود را در زادگاهِ خود، نیشابور، به سر برده. (فروزانفر،1339: 16)در این دوره از تاریخ ایران بویژه در خراسان آنچه فراوان به چشم می‌خورد، جنگ، نزاع، ناامنی و فجایع هولناک و بلایای طبیعی است. از تهدیدات و نا امنی‌های اسماعلیه گرفته تا فتنه‌ی غز که در آن تمام خراسان – به جز هرات و دهستان که قلاع محکم داشت و نیز مشهد الرضا(ع) – غارت می‌شود و مردمان قتل عام می‌شوند. (صارمی،21:1384)  تنها در دو محله‌ی نیشابور پانزده هزار مَرد، به جز زنان و کودکان به قتل می‌رسند و از هجومِ گاه و بی گاه غوریان و ترکان ختایی گرفته تا روی کار آمدن خوارزمشاهیان و ستم‌های تکش و محمد و ترکان خاتون و البته فجیع تر از همه‌ی این وقایع، تاخت و تاز بیرحمانه‌ی مغول.(صارمی،1384: دوازده به بعد) هر یک از این فجایع خود بتنهایی کافی بود تا یک دوره‌ی سیاهِ تاریخی را برای قومی رقم زند.

استاد زرین کوب، دنیایی که عطار در آن می‌زیسته را چنین توصیف می‌کند: «دنیایی که عطار در آن می‌زیست بازمانده‌ی دنیای سنجر و غلامان بود که در آن هیچ تبهکاری برای فرمانروا، ممنوع و مکروه شمرده نمی‌شود. دنیایی بود که محمد خوارزمشاه از علاقه به صوفیه دم می‌زد و مجدالدین بغدادی صوفی بزرگ عصر را به یک حکم بلهوسانه در امواج جیحون غرق می‌کرد. خلیفه‌ی وقت “الناصر لدین الله” زنان حکام را می‌ربود و به حرمسرای خویش می‌برد و در بغداد، خلافتِ رسولِ خدا را به سلطنت مستبدانه تبدیل می‌کرد. دنیایی آشفته، خون آلود وگنهکار بود. مرو و نیشابور در دست غز گرفتار بود، سمرقند با ترکان خوارزم می‌جنگید، غزنه به دست غور عرضه‌ی کشتار و حریق می‌شد، حکام و عمال آنها عرصه‌ی خراسان را عرضه‌ی تاخت و تاز دایم خویش کرده بودند؛ و چیزی که پایمال و هدر بود خون و مال ضعیفان بود، خون و مال مردم بی پناه که زیر دست و پای سپاهیان از همه سو معروض تعدی و بیرحمی بودند و فریادشان به هیچ جا نمی‌رسید. در سراسر خراسآنکه حیات عطار و همگنانش در آن می‌گذشت، صاحبان اقطاع در قلمرو خود، پادشاهان کوچک اما مستبد و خود کامه بودند. خاندآنهای بزرگِ فقیهانِ عصر در حوزه‌ی ولایت خود، نوعی دستگاه خلافت به وجود آورده بودند. استبداد، همه جا عنان گشاده، کور و بی‌شرم و فاقد ترحم و امان بود، هیچ گونه منازع و معارض را هم تحمل نمی‌کرد. انتقاد نا مقبول و اعتراض غیر مسموع بود و بشدت سرکوب می‌شد.(زرین کوب2،19:1387)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف) آشنایی با شرایط اجتماعی و افکار و گفتارِ عقلای مجانین

ب) کاوش در مورد نقش سیاسی- اجتماعی عقلای مجانین در جامعه

ج) پژوهش در مورد رابطه‌ی عقلای مجانین و نهضت تصوف

د) تحلیل رابطه‌ی ذهن و زبان عقلای مجانین بر اساس مدل ” برخورد جهان‌های موازی”

ه) بررسی عناصر زبانی همچون: شطح، طنز و پارادوکس در حکایات عقلای مجانین

و) بررسی و طبقه بندی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری