دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

مسائل اخلاقی:

سگ بر آن آدمی شرف دارد

مرد کز صید نا صبور افتد

چنان گو راز خود با بهترین دوست

ز مغروری کلاه از سر شود دور

  که چو خر دیده بر علف دارد
(هفت پیکر: 36)
تیر او از نشانه دور افتد
(هفت پیکر:73)
که پنداری که دشمنتر کسی اوست
(خسرو و شیرین : 237)
مبادا کس به زور خویش مغرور
(خسرو و شیرین : 153)

مسائل اقتصادی:

بود سرمایه داران را غم بار

چو نقدی را دو کس باشد خریدار

بهر سود خود این پند بنیوش

نصیحت بین که آن هندو چه فرمود

  تهیدست ایمن است از دزد و طرار
(خسرو و شیرین: 170)
بهای نقد بیش آید پدیدار
(خسرو و شیرین: 187)
متاعی کان بنخرند از تو مفروش
(خسرو و شیرین: 224)
که چون مالی بیابی زود خور، زود
(خسرو و شیرین: 74)

قوانین و قواعد اجتماعی:

گر بدی کرد چون به نیکی خفت

تو نیکی بد نباشد نیز فرزند

از یاری همدمان کشد مور

  از پس مرده بد نشاید گفت
(هفت پیکر: 80)
بود تره به تخم خویش مانند
(خسرو و شیرین: 341)
آن را که ازو فزون بود زور
(لیلی و مجنون : 44)

آداب و رسوم:

هرچه را چشم در پسند آرد   چشم زخمی در او گزند آرد
(هفت پیکر: 108)

مسائل آموزشی:

یک سر رشته گر ز خط گردد

نکو گفت این سخن دهقان به نمرود

در شعر مپیچ و در فن او

  همه سر رشته‌ها غلط گردد
(هفت پیکر:15)
که کشتن دیر باید، کاشتن زود
(خسرو و شیرین: 268)
چون اکذب اوست احسن او
(لیلی و مجنون: 40)

مسائل سیاسی:

مرد با مایه را گر آگاه است

هر ذره که هست اگر غباری است

بر ساز جهان نوا توان ساخت

از صحبت پادشه بپرهیز

  شحنه باید که دزد در راه است
(هفت پیکر: 34)
در پرده مملکت به کاری است
(لیلی و مجنون: 16)
کان راست جهان که با جهان ساخت
(لیلی و مجنون: 22)
چون پنبه خشک از آتش تیز
(لیلی و مجنون: 47 )

مسائل دینی:

هر که خود را چنان که بود شناخت

بس گره کو کلید پنهانی است

  تا ابد سر به زندگی افراخت
(هفت پیکر:33)
بس درشتی که در وی آسانی است
(هفت پیکر:45)

مسائل مذهبی:

گر تو را این حدیث روشن نیست   عهده بر راوی است بر من نیست
(هفت پیکر:95)

شکوه و شکایت:

احمدک را که رخ نمونه بود   آبله بر دمد چگونه بود
(هفت پیکر: 47)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها