دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

غزل 34

 

 

هرکه را دل، دلبری را منزل است
شاهد از یاران کجا گیرد کنار
این جفا و جور مخصوص تو نیست
خواجه پندارد که عیب عاشقان
عشق دریایی است بی حد کاندر آن
طالبان را خستگی، در راه نیست
سهل گردد کار اگر بر دست اوست
دست صدق آمد برون از جیب عشق
ظلمت ار یکسر بگیرد خانه را
در همه عالم یکی حق بیش نیست
از خرد بگذر نشاط از عشق نیز
آنکه بی دلبر بماند، بی دل است
هر کجا شمعی میان محفل است
هر که شد سیمین بدن سنگین دل است
تا نگوید، کس نگوید عاقل است
موج کشتیبان و طوفان ساحل است
عشق هم راه است و هم خود منزل است
کارها با خود پرستی مشکل است
زین پس افسون خرد بی حاصل است
چون فروغ شمعی آید زایل است
آنکه کثرت می­پذیرد باطل است
عاشق از خود غافل از وی عاقل است
(نشاط اصفهانی، 1379: 78)

 

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: منزل، بی­دل، محفل، سنگین­دل، عاقل، ساحل، منزل، مشکل، بی حاصل، زایل، باطل، عاقل

در محل قافیه کلمات “منزل و عاقل” تکرار شده است.

حرف روی: صامت “ل”می باشد.

شعر مردّف به ردیف فعلی “است”می باشد.

موسیقی درونی

سجع متوازی: منزل، بی دل(1)  سیمین ،سنگین (3)  صدق، عشق (8) غافل، عاقل (11)

سجع متوازن: دست، جیب (8) کثرت، باطل(10)  عاشق، عاقل (11)

جناس اشتقاق: دل ، دلبر(1)

تکرار واژه: دل(1)   دلبر (1)    کجا (2)  نگوید (4)  راه (6)

تکرار صامت واحد: صامت ع  (11)

ردالصدر الی العجز

هرکــه را دل، دلبـــری را منــزل اســت         آنکه بی دلبــر بما ند، بی­دل اســت

ب)واژگانی

لغات عربی: شاهد، محفل، جفا، جور، مخصوص، عیب، عاقل، عشق، موج، طالبان، منزل، سهل، صدق، ظلمت، زایل، عالم، کثرت، باطل، عشق، غافل

لغات مرکّب: دلبر، بی­دل، کشتیبان، خستگی، خودپرستی، بی­حاصل

ترکیب های اضافی: مخصوص تو، عیب عاشقان، دست صدق، جیب عشق، فروغ شمع

ترکیب های وصفی: دریای بی حد

اسم ذات

عناصر طبیعی: دریا، موج، توفان، فروغ، ظلمت

انسانی: دلبر، یاران، محفل، خواجه، عاشق، عیب، کشتیبان، کار

اعضای بدن: دل، دست، گریبان

اشیا: شمع

جایها: منزل، راه، خانه، عالم

عناصر مذهبی: حق

اسم معنی: جفا، جور، خستگی، عشق، صدق، افسون، خرد

ج)نحوی

فعل ها بیشتر ساده هستند،  حذف می از فعل مضارع اخباری در:  پندارد، آید، نگوید،  حذف ب از مضارع التزامی آید، استفاده از ضمیر پرسشی کجا به معنی کی

 

2-سطح ادبی

مبالغه

 

با تو خاموشم ولی با یاد دوست
هر سر مویم زبانی دیگر است

 

جمع

 

طالبان را خستگی در راه نیست
عشق هم راه است هم خود منزل است

 

جمع با تقسیم

 

عشق دریایی است بی حد کاندر آن
موج کشتیبان و توفان ساحل است

 

مراعات النظیر

شاهد، شمع، محفل(2) جفا، جور(3) دریا، موج، توفان، ساحل، کشتیبان (5) راه، منزل(6)  فروغ، شمع(9)

تضاد: خستگی، منزل(6)  ظلمت، فروغ(9)  یکی،کثرت(10)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی