دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

کنایه

در دیـــار مـــا خـــرد را راه نیســـت                        عشــق آنجــا حاکــم و فرمانــرواســت

راه به جایی نداشتن:کنایه از ، اجازه ورود نداشتن، به حساب نیامدن

 

غزل 31

 

 

کشور دل از جهانی دیگر است
ای جهان از راه ما بردار دام
ای فلک از بخت ما بر گیر رخت
ما در این ره ایمنیم از رهزنان
با تو خاموشم ولی با یاد دوست
من نیم آن من که بودم یا مرا
شد جهان بر من دگرگون یا که من
عشق دارد صد زبان و هر زمان
می­ندانم ره به جایی برده­ام
ما به جانان خوشدل و یاران به جان
مردن ما از تن و یاران به جان
می­زنی از عاشقی لافی نشاط
این زمین را آسمانی دیگر است
طایر ما ز آشیانی دیگر است
کوکب ما ز آسمانی دیگر است
نقد ما با کاروانی دیگر است
هر سر مویم زبانی دیگر است
هر زمان از عشق جانی دیگر است
این که می­بینم جهانی دیگر است
بر زبانش داستانی دیگر است
یا که بازم امتحانی دیگر است
هر دلی را دلستانی دیگر است
هر بهاری را خزانی دیگر است
عشقبازان را نشانی دیگر است
(نشاط اصفهانی، 1379: 77)

 

 

 

1- سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: جهانی، آسمانی، آشیانی، آسمانی، کاروانی، زبانی، جانی، جهانی، داستانی، امتحانی، داستانی، خزانی نشانی

درکلمات قافیه جهانی و آسمانی تکرار شده است.

حرف روی متحرّک صامت”ن”و حرف زاید مصوت ” ی” است.

شعر مردّف است و ردیف کلمه مرکب”دیگر است”می باشد که یک ردیف فعلی است.

موسیقی درونی

سجع متوازی: بخت، رخت (3)  زبان، زمان (8)

سجع مطرف: جهانی، آسمانی (1)

سجع متوازن:  بهاری، خزانی (11)

جناس اشتقاق: جانان، جان(9)  عاشق، عشقباز (11)

تکرار واژه: ما (2،3،4)  زبان(8)  جهان (7)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا (2)

ب)واژگانی

لغات عربی: طایر، فلک، کوکب، عشق، امتحان

ترکیب های اضافی:کشور دل، جهانی دیگر، آسمانی دیگر، آشیانی دیگر، طایر ما، بخت ما، آسمانی دیگر، کاروانی دیگر، نقد ما، یاد دوست، سر مو، جانی دیگر، امتحانی دیگر، مردن ما، خزانی دیگر، نشانی دیگر

ترکیب های وصفی: صد زبان،

اسم ذات

عناصر طبیعی: طایر، فلک، کوکب، آسمان، بهار، خزان

انسانی: رهزن، نقد،کاروان، مردن، تن، یاران، جان

اعضای بدن: دل، مو، زبان

جایها: کشور، جهان، زمین، آسمان، آشیان

اسم معنی: بخت، دوست، عشق، امتحان، عاشق، عشقبازی

ج)نحوی

ترتیب اجزای جمله به هم ریخته و در بعضی فعل مقدم شده، می زنی از عاشقی لافی نشاط،   اغلب افعال ربطی هستند، استفاده از افعال مخفف:  من نیم، کاربرد فعل مضارع اخباری منفی به شکل قدیمی: می ندانم

2-سطح ادبی

مبالغه

 

عشق دارد صد زبان و هر زمان
بر زبانش داستانی دیگر است

 

 

تجاهل العارف

 

من نیم آن من که بودم یا مرا
هر زمان از عشق جانی دیگر است

 

می­ندانم ره به جایی برده ام
یا که بازم امتحانی دیگر است

 

ارسال المثل یا تمثیل

 

با تو خاموشم ولی با یاد دوست
هر سر مویم زبانی دیگر است

 

مردن ما از تن و یاران به جان
هر بهاری را خزانی دیگر است

 

مراعات النظیر: جهان، زمین،  دل (1)  دام، طایر، آشیان (2)  فلک، کوکب، آسمان (3)  رهزن، نقد، کاروان (4)

تضاد: بهار، خزان (11)  تن، جان (11)

ازدواج

 

کشور دل از جهانی دیگر است
این زمین را آسمانی دیگر است

 

مـــردن مـــا از تـــن و یــــاران به جـــــــــان            هر بهـــــاری را خـــــزانی دیـــــگر اســــت

 

 

 

تشبیه


کشور دل از جهانی دیگر است
این زمین را آسمانی دیگر است

 

اضافه تشبیهی:  (کشور دل) عقلی به حسی، مقیّد، مفصل، مؤکد

 

با تو خاموشم ولی با یاد دوست
هر سر مویم زبانی دیگر است


تشبیه مو به زبان: حسی به حسی، مقیّد، مفصّل، مؤکّد

 

صنعت استعاره

 

ای جهان از راه ما بردار دام
طایر ما ز آشیانی دیگر است

 

استعاره مکنیه(تشخیص): جهان

 

ای فلک از بخت ما برگیر رخت
کوکب ما ز آسمانی دیگر است

 

استعاره مکنیه(تشخیص): فلک

صنعت کنایه

 

ای فلک از بخت ما برگیر رخت
کوکب ما ز آسمانی دیگر است

 

رخت برگرفتن: کنایه از رفتن، رحلت کردن

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی