دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

قافیه به اعتبار حرکت و سکون حرف روی بر دو قسم است : قافیه مطلق و قافیه مقیّد

1.قافیه مطلق : آن است که حرف روی متحّرک باشد و آن را قافیه ، موصول نیز خوانند ، مانند «یارش  و کارش» در این بیت حافظ:

فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش                گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش

2.قافیه مقیّد: آن است که حرف روی ساکن باشد مانند «کار » در این بین عطّار:

دست باید شست از جان مرد وار                           تا توان گفتن که هستی مرد کار

قافیه به اعتبار  تقطیع پنج نوع است:

1- متکاوس:

در لغت به معنی انبوهی است و در اصطلاح قافیه ای است که چهار حرف متحرک باشد و یک حرف آخر ساکن مثل بزنمش و این نوع به سبب سنگینی که دارد در اشعار فارسی بسیار کم است و همان است که در عروض فاصله کبری می گویند.

 

2- متراکب:

در لغت به معنی بر هم نشستن است و آن قافیه ای که سه حرف متحرک با هم جمع گردند و در آخر ساکنی باشد مانند «شکند ، فکند» و این را در عروض فاصله ی صغری خوانند در اشعار فارسی هم کم نیست.

 

3- متدارک:

تدارک در لغت به معنی دریافتن است و آن قافیه ای است که دو حرف متحرّک باشد و ساکنی مانند «زند» که آن را در عروض وتد مجموع گویند مانند «خرد».

 

4-متواتر:

تواتر در لغت به معنی پیاپی شدن است و آن متحرکی است که در دو طرفش حرف ساکن باشد مانند« مارا، یارا » و یا «درکش»

 

5-مترادف:

ترداف در لغت نیز پیاپی شدن است و آن قافیه ای است که دو حرف ساکن پیاپی باشد مانند «دلدار ، یار ، جانان».

دکتر شمیسا در کتاب آشنایی با عروض و قافیه،قافیه را به اعتبار روی به دو دسته تقسیم می کند:

الف-روی مصّوت بلند یا مرکّب است در این صورت هر کلمه مختوم به یکی از این مصّوت ها      می تواند با تمام کلمات مختوم به همان مصّوت قافیه شود. گیسو ، مو ، جادو، آهو ، ب – روی صامت است ، در این صورت مصّوت قبل از آن همسان است و اگر بین روی و مصّوت صامتی واسطه شده باشد همسانی آن نیز واجب است : سر – در ، سرد – درد .

قافیه ، نوعی هارمونی و توازن ذهنی و مصنوعی را در شعر به وجود می آورد ، « مایوکوفسکی » قافیه را چفت و بست شعر می داند و می گوید :« من همیشه لغت برجسته و مشخّص را در آخر بیت جای می دهم و به هر زحمت و شکل و ترتیبی که باشد قافیه برایش پیدا می کنم (شفیعی ، ص81) دکتر شوقی ضیف می گوید :« قافیه یادگار نواختن آلات موسیقی است و در گوش یاد آور کف زدن ها و طبل ها و دف هاست».

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)