دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فریاد

خانه ام آتش گرفته ست،آتشی جا نسوز

هرطرف می سوزد این آتش ،

پرده ها وفرش ها را ،تارشان با پود

من به هر سو می دوم گریان ،

در لهیب آتش پر دود ؛

*

وزمیان خنده هایم ،تلخ ،

وخروش گریه ام ،نا شاد ،

از درون خسته ی سوزان ،

می کنم فریاد ، ای فریاد، ای فریاد !

*

خانه ام آتش گرفته ست ،آتشی بی رحم

همچنان می سوزداین آتش ،

نقشهایی راکه من بستم به خون دل ،

برسروچشم درودیوار ،

در شب رسوای بی ساحل .

*

وای بر من سوزد و سوزد

غنچه هایی را که پروردم به دشواری ،

دردهان گود گلدانها،

روزهای سخت بیماری .

*

از فراز بامهاشان شاد ،

دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب ،

برمن آتش بجان ناظر .

در پناه این مشبّک شب

من به هرسو می دوم گریان از این بیداد

می کنم فریاد ،ای فریاد !ای فریاد !

وای بر من ،همچنان می سوزد این آتش

آنچه دارمیادگار و دفتر و دیوان ؛

وآنچه دارد منظر و ایوان .

من به دستان پر از تاول

این طرف را می کنم خاموش،

و ز لهیب آن روم از هوش؛

زآن دگر سو شعله برخیزد،بگردش دود

تاسحرگاهان ،که می داند ، که بود من شود نابود.

خفته انداین مهربان همسایگانم شاد در بستر ،

صبح از من مانده برجا مشت خاکستر؛

وای ، آیا هیچ سر بر می کنند از خواب ،

مهربان همسایگانم از پی امداد؟

سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد

میکنم فریاد ، ای فریاد ، ای فریاد ! [1]

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _ _ _/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_UU_/U_U_

*

_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/U_UU

_/_UU_/U_U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

*

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

_/U_U_/_ _U_/_ _U_

_/_UUU/_UU_

_/_ _U_/_UU_

*

_/_UU_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/U_U_

*

_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/U_ _ _/U_U_/_ _U_

_/_ _U_/_UU_

_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

*

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_UU_/U_U_/_ _U_

_/_UU_/_ _U_

_/_ _UU/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/U_U_

_/_ _U_/_ _UU/_ _U_

_/_ _U_/U_U_/_ _U_

_/_ _U_/U_U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

_/_UU_/_ _U_/_ _U_

_/_ _U_/_UU_/_ _U_

_/_ _U_/_ _U_/_ _U_

 

مجموعه ی زمستان   شهریور ماه1333

[1]  [1]  گزینه اشعار ، مهدی اخوان ثالث ، ص 67

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)