پایان نامه ارشد رشته ادبیات-قصیده سرایان قرن ششم هجری

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

چون لب جام از صفاش مطلع خورشید شد       نصفی مه زار و زرد در دهن و در رضاب 25/ 4
رطل:/ (رَ طْ) [ ع . ] (اِ.) در فارسی معنای پیالة شراب می دهد. (فم)
مجلس بساز و رطل گران نوش کن بده          میدان ببین و رخش ظفر برنشین بتاز 185/ 7
رفق:/ [ رَ ] (ع مص) نرمی نمودن با کسی، مقابل درشتی (لغ ازمنتهی ، ناظم)
تا کند عدل پای رفق دراز              زآن‌چه ظلم است دست کوتاهیم 222/ 10
رقود:/ [ رُ ] (ع مص ) خفتن . (لغ)
چو سرمه ظلمت شب‌ها کشیده‌ام در چشم          به میل فکرت بیدار ذوالعیون به رقود 116/ 4
رکضت:/ [ رَ ض َ ] (ع اِمص ) حرکت . (لغ، یاد)
غبار رکضت این ابلق سوار ادبار             ببرد خواب و قرارم ز دیدگان قریر 152/ 3
رکوب:/ [ رُ ] (ع مص ) برنشستن . (لغ)
زهی ملاذ عجم خسروی که فتح و ظفر               بر او دو مقرعه دادند در نزول و رکوب 43/ 2
رماد:/ [ رَ ] (ع اِ) خاکستر. (لغ از منتهی، ده)آنچه از مواد محترقه پس از احتراق باقی می ماند. (لغ)
جوهر آتش طبع نه به ترکیب بشر                    زین عنا توده‌ی دون طبع رماد آمده‌ای 301/ 8
رمح:/[رَ ] (ع مص ) نیزه زدن کسی را. (لغ از آن) نیزه (لغ)
تیغ تو نقب فنا در جگر سنگ برد       رمح تو کام ثقور در دل سندان نهاد 82/ 3
ریشور:/ [ریش ْ وَ ] (ص مرکب ) صاحب ریش . ریشو. مقابل کوسه . (لغ از ناظم، یاد)
مانا که خلد پرده ز رخسار برفکند              یا ساده گشت ریشور دهر را عذار 130/ 9
ریق:/ (رِ) [ ع . ] (ق .) آب دهن. (لغ از منتهی ، آن ، اقرب، غیاث)
لجه‌ی اقبال باد جام تو را ریق              چهره‌ی خورشید باد کلک تو را رق 198/14
«ز»
زبیر:/ (ع اِ) کوهی که حق سبحانه تعالی برآن با موسی (ع) به سخن درآمده  . (لغ از منتهی) نام جایی مخصوص از کوه طور یعنی همان جاست که محل تجلی قرار گرفت (لغ از تاج)
طرفه میزانی است عالم‌سنج حلمش کاندرو           خرده پا سنگ می‌باید ز البرزوز بیر 146/ 4
زحیر:/ ]زَ حَ[  دم سرد و ناله برآوردن (لغ از منتهی ، ناظم) ناخوشی .بیماری (لغ)
فلک چو فومه‌ی انگور خون گریست بسی           در انتظار جنابت به پایمال ز حیر 140/ 6
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
جمع‌آوری معانی اشعار  زبان اثیرالدین اخسیکتی از لغتنامه‌های مختلف، فرهنگی تخصصی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

بستن منو