درک مضامین نهفته در اشعار سروش و روشن ساختن این مفاهیم در آن-پایان نامه رشته ادبیات

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
مضامین شعری در دیوان سروش اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

علاوه بر این در شهرت و اعتبار و قرب و منزلت دربار پایگاهی بس بلند یافت، که به ندرت برای کسی اتفاق  می افتاد، از این جهت محسود اشخاصی واقع گردید که خود را از هر جهت شایسته تر از وی و اشتهار و ترقی او را از تصادفات نابهنجار روزگار می پنداشتند و از هنر ذاتی موهوبی و لطف طبع خدا دادة وی غفلت داشتند.» (همایی، مجله یغما، 1327: 399 )
«سروش به دو سبب نمی توانست رفتار خود را با مذاق و مسلک حاشیه نشینان مقدس مآب سطحی «سید محمد باقر شفتی بید آبادی »که غالباً پسند و ناپسند شان میزان و اعتباری معین ندارد، سازگاری بدهد، یکی این که طبعاً شاعر آزاده خلق شده بود؛ دیگر آن که خیلی جوان بود و تربیت سادة روستایی داشت و هنوز تظاهرات عوام فریب مقدس مآبان شهرنشین را یاد نگرفته بود، از طرف دیگر جمعی از مدعیان شعر و شاعری در حق  او حسد می ورزیدند و زیر بار نمی رفتند، که روستا زادة عامی خرد سالی در شاعری بر اعیان زادگان درس خواندة کهن سال تقدم و رجحان داشته باشد.» (همایی،1339: 7)
غافل از این که:

حسد چه می بری ای سست  نظم بر حافظ قبول خـاطر و لطف سخن خدا داداست
(حافظ:61)
در راه عـشق وسـوسة اهـرمن بـسی اسـت پیش ای  و گوش دل به پیـام سروش کن
(همان:7)

سروش را طبعی آزادمنش و رویی خوش و خویی موافق بود و به مقتضی روح شاعری سطح فهم  و فکرش بر طبقات دیگر برتری داشت. بدین سبب اهل ذوق و حال به معاشرتش رغبت داشتند. حسودان بداندیش با حاشیه نشینان خشک مغز حجه الاسلام دست به هم داده و سروش را به عیاشی و طیاشی و ارتکاب ملاهی و مناهی متهم و بدنام ساختند و نزد «سید محمد باقر شفتی بید آبادی » از وی سعایت کردند، تا خاطر وی را که کاملاً به سروش معطوف بود، از وی منصرف سازند، اتفاقاً در حمله های اول تیر بدخواهان به سنگ خورد و سید بزرگوار با وسعت مشرب و فطانت ذاتی که داشت خود درصدد تحقیق بر آمد و دانست که حسودان بداندیش و سبکساران مقدّس ماب سعایت و تضریب کرده اند. پس در تربیت سروش بیشتر اهتمام ورزید و بر وظیفه اش برافزود و او را در محضرخود تقرب داد.» (همان، 1339: 8)
«سروش تا در اصفهان بود از دست حسودان دغل پیشه آسوده ننشست و پس از سفر اصفهان نیز هر قدر مقام و آوازه اش بلندتر می شد، حسودان و دشمنانش بزرگتر و بیشتر              می شدند…
سروش پیوسته در تهران و تبریز دشمنانی تنگ چشم داشت که دربارة او زشت گویی و بدخواهی وکارشکنی می­کردند و مقام شهرت و اعتبار او را در دربار پادشاه و نزدیک شاهزادگان و بزرگان عصر نمی­پسندیدند. سروش مکرراً در اشعار خود از طایفة حسودان و بداندیشان شکایت کرده است.» (همان، یغما، 1327: 400)
سوالات یا اهداف این پایان نامه :
درک مضامین نهفته در اشعار سروش و روشن ساختن این مفاهیم در آن و ارائه بسامد مضامین و هم چنین پی بردن به نوع جهان بینی وی با توجه به آنچه در میان اشعارش آمده

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه مضامین شعری در دیوان سروش اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه مضامین شعری در دیوان سروش اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :مضامین شعری در دیوان سروش اصفهانی

بستن منو