دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

هنرمند به عنوان خالق اثر اختیار تام دارد تا قوانین خودش- آنچه که احساس می کند و آنچه که فکر      می کند را در عالمی که خلق می کند،حاکم سازد.

اما در تعریف ذهنیت گرایی باید گفت: «ذهنیت گرایی معادل (subjectivism) از ریشه (subject، به معنای فاعل، شخص، سوبژه) است». این واژه در برابر «object  به معنای شئ مادی» قرار دارد. و منظور از آن هر چیز غیر مادی، ناملموس و درونی است.» «آریانپور،1385 ،774»

ذهنیت گرایی ریشه در«ایده آلیسم» دارد. که آیینی در اندیشه فلسفی است که توسط افلاطون، هگل و کانت مطرح شده است. در این آیین جهان خارج، بیانی از ذهنیت انسانی است و پدیده های اجتماعی با میزان تطابق خود با انگارهایشان سنجیده می شود.«ساروخانی ،1370 ،138»

در توضیح فلسفه ذهن گرای کانت می توان گفت: «معرفت شناسی کانت واقعیت را در بستر ذهنیت انسان قرار می دهد. وی فرض می کرد که عمل خلاق فرد شناسنده موضوع معرفت را می سازد و نظم و ترتیب و روابط عالم، مدیون ساخت معرفت در ذهن انسان صاحب معرفت است. مساله معرفت برای وی از تاثیر و مواجهه متقابل ذهن فردی شناسنده با جهان خارج ناشی می گردد.» «علی زاده ،1383 ،122»

در واقع نظریه پردازان ذهنیت گرایی تنها راه شناخت عالم و پدیده ها را ادراک ذهنی آن پدیده ها          می دانستند و معتقد بودند جهان مادی بیرون از ذهن انسان هویت و وجود مستقلی ندارد.

پس از هگل و کانت ،جنبش ایده آلیسم در آلمان (حدود سال 1900) ظهور یافت که فلسفه انتقادی کانت  را در بر داشت که شامل (دیلتای، ریکرت، ویندلباند و..) بود و به جنبش نو کانتی معروف شدند. نوکانتی ها فلسفه کانت را دگرگون کرده و گسترش دادند. جنبش آنها وجود  ذهن را پذیرفت  و به لحاظ تحولی که در مسیر کانت ایجاد کرد، به «ذهن گرایی مطلق» موسوم گشت.

این گرایش در آثار «استریند برگ»بر جسته شد و در نمایشنامه های اکسپرسیونیسمی آلمان جایگاه مهمی یافت.

نمایشنامه «به سوی دمشق» (1901) را نخستین نمایشنامه اکسپرسیونیستی می دانند که در آن همه شخصیت ها تجلیات یک روح اند. به همین دلیل می تواند برای بحث ذهنیت گرایی مثال خوبی باشد.

قهرمان اصلی داستان نام معینی ندارد و ناشناس خوانده می شود. اومرد بی ایمانی است که عقاید و    خواسته هایش با هنجار ها و قرار داد های  معهود جامعه در تضاد است. او برای کشف حقیقت خود سفری را آغاز می کند و سعی دارد از طریق رنجها و مصائب این سفر به شناخت و جبران گناه ها و اشتباهاتش بپردازد. 4 شخصیت دیگر ( دکتر، زن، گدا، سزار دیوانه) هر کدام وجوهی از شخصیت او را نمایندگی می کنند.

«گدا نماد تنزل درجه ای است که ناشناس با آن تفرعنش از آن بیزار است و در عین حال این تنزل برای تولد دوباره اش ضروری است. او تجسم افکار سرکوب شده نا شناس است. زن نماینده پیوند با زندگی است؛ امتزاج حس جنسی و روح متعالی عشق که  هم عذاب می دهد و هم الهام بخش است. دکتر نماینده گناه ناشناس و سزار دیوانه هم کاریکاتور تفرعن و غرور شخصیت اصلی است. مساله روح، زندگی درونی و تولد دوباره انسان نو در آن از دل مشغولی های اصلی است و دغدغه مذهبی انکار ناپذیر ی در آن هویداست که ویژگی مشخص افکار نویسندگان این مکتب است.» «فرنس،1390 ، 8»

پیروان ذهنیت گرایی به دیدن ورای سطح چیز ها و نظاره ی رویا گونه وقایع و رخداد های زندگی گرایش دارند. در شعر«جنگ» اثر «گئورگ  هایم» (1912) انسان گرفتار آمده در هزار توی آسفالتی زندگی بی سرو سامان شهری به تصویر کشیده شده است و به نوعی پیشگویانه، قریب الوقوع بودن جنگ را بشارت       می دهد. شعر با یک فعل حرکتی آغاز می شود که تصویر هولناک جنگ و قدرت ویران کننده این اتفاق شوم را نشان می دهد:

بر خاسته.آن که دیر زمانی در خواب بوده است.

بر خاسته است از سرداب های عمیق آن زیر.

در تاریکی می ایستد،بزرگ،ناشناخته

و ماه را در دستش له می کند.

تا عمق سر و صدای شبانه شهر

برفک و سایه ی تاریکی غریبی فرو می افتد.

چرخش دورانی بازارها یخ می بندد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

هنرمند به عنوان خالق اثر اختیار تام دارد تا قوانین خودش- آنچه که احساس می کند و آنچه که فکر      می کند را در عالمی که خلق می کند،حاکم سازد.

اما در تعریف ذهنیت گرایی باید گفت: «ذهنیت گرایی معادل (subjectivism) از ریشه (subject، به معنای فاعل، شخص، سوبژه) است». این واژه در برابر «object  به معنای شئ مادی» قرار دارد. و منظور از آن هر چیز غیر مادی، ناملموس و درونی است.» «آریانپور،1385 ،774»

ذهنیت گرایی ریشه در«ایده آلیسم» دارد. که آیینی در اندیشه فلسفی است که توسط افلاطون، هگل و کانت مطرح شده است. در این آیین جهان خارج، بیانی از ذهنیت انسانی است و پدیده های اجتماعی با میزان تطابق خود با انگارهایشان سنجیده می شود.«ساروخانی ،1370 ،138»

در توضیح فلسفه ذهن گرای کانت می توان گفت: «معرفت شناسی کانت واقعیت را در بستر ذهنیت انسان قرار می دهد. وی فرض می کرد که عمل خلاق فرد شناسنده موضوع معرفت را می سازد و نظم و ترتیب و روابط عالم، مدیون ساخت معرفت در ذهن انسان صاحب معرفت است. مساله معرفت برای وی از تاثیر و مواجهه متقابل ذهن فردی شناسنده با جهان خارج ناشی می گردد.» «علی زاده ،1383 ،122»

در واقع نظریه پردازان ذهنیت گرایی تنها راه شناخت عالم و پدیده ها را ادراک ذهنی آن پدیده ها          می دانستند و معتقد بودند جهان مادی بیرون از ذهن انسان هویت و وجود مستقلی ندارد.

پس از هگل و کانت ،جنبش ایده آلیسم در آلمان (حدود سال 1900) ظهور یافت که فلسفه انتقادی کانت  را در بر داشت که شامل (دیلتای، ریکرت، ویندلباند و..) بود و به جنبش نو کانتی معروف شدند. نوکانتی ها فلسفه کانت را دگرگون کرده و گسترش دادند. جنبش آنها وجود  ذهن را پذیرفت  و به لحاظ تحولی که در مسیر کانت ایجاد کرد، به «ذهن گرایی مطلق» موسوم گشت.

این گرایش در آثار «استریند برگ»بر جسته شد و در نمایشنامه های اکسپرسیونیسمی آلمان جایگاه مهمی یافت.

نمایشنامه «به سوی دمشق» (1901) را نخستین نمایشنامه اکسپرسیونیستی می دانند که در آن همه شخصیت ها تجلیات یک روح اند. به همین دلیل می تواند برای بحث ذهنیت گرایی مثال خوبی باشد.

قهرمان اصلی داستان نام معینی ندارد و ناشناس خوانده می شود. اومرد بی ایمانی است که عقاید و    خواسته هایش با هنجار ها و قرار داد های  معهود جامعه در تضاد است. او برای کشف حقیقت خود سفری را آغاز می کند و سعی دارد از طریق رنجها و مصائب این سفر به شناخت و جبران گناه ها و اشتباهاتش بپردازد. 4 شخصیت دیگر ( دکتر، زن، گدا، سزار دیوانه) هر کدام وجوهی از شخصیت او را نمایندگی می کنند.

«گدا نماد تنزل درجه ای است که ناشناس با آن تفرعنش از آن بیزار است و در عین حال این تنزل برای تولد دوباره اش ضروری است. او تجسم افکار سرکوب شده نا شناس است. زن نماینده پیوند با زندگی است؛ امتزاج حس جنسی و روح متعالی عشق که  هم عذاب می دهد و هم الهام بخش است. دکتر نماینده گناه ناشناس و سزار دیوانه هم کاریکاتور تفرعن و غرور شخصیت اصلی است. مساله روح، زندگی درونی و تولد دوباره انسان نو در آن از دل مشغولی های اصلی است و دغدغه مذهبی انکار ناپذیر ی در آن هویداست که ویژگی مشخص افکار نویسندگان این مکتب است.» «فرنس،1390 ، 8»

پیروان ذهنیت گرایی به دیدن ورای سطح چیز ها و نظاره ی رویا گونه وقایع و رخداد های زندگی گرایش دارند. در شعر«جنگ» اثر «گئورگ  هایم» (1912) انسان گرفتار آمده در هزار توی آسفالتی زندگی بی سرو سامان شهری به تصویر کشیده شده است و به نوعی پیشگویانه، قریب الوقوع بودن جنگ را بشارت       می دهد. شعر با یک فعل حرکتی آغاز می شود که تصویر هولناک جنگ و قدرت ویران کننده این اتفاق شوم را نشان می دهد:

بر خاسته.آن که دیر زمانی در خواب بوده است.

بر خاسته است از سرداب های عمیق آن زیر.

در تاریکی می ایستد،بزرگ،ناشناخته

و ماه را در دستش له می کند.

تا عمق سر و صدای شبانه شهر

برفک و سایه ی تاریکی غریبی فرو می افتد.

چرخش دورانی بازارها یخ می بندد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا