دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

«الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا…» (آل عمران، 89)مگرکسانی که پس از آن تو به کنندواصلاح نمایند.

«در قرآن هر جای که ذکر توبت کرد. بیشتر آن است که ذکر اصلاح قرین آن ساخت از بهر آنکه حقیقت توبت دو چیز است تصفیت اعتقاد و اصلاح اعمال؛ پس هر دو مجتمع باید تا توبت درست آید». (میبدی، 1371، ج2، ص606).

سالک تائب باید گذشتۀخود را اصلاح کند؛« الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولیک یبدبل الله سیئاتهم حسنات» (فرقان، 70)؛مگر کسانی که توبه کنند و ایمان آورند وعمل صا لح انجام دهندکه خداوند گناهان آنان را به حسنا ت مبدل می کند

 

2ـ 1ـ 5 توبه از کفر، شرک ونفاق                                                                           

توبه دربعضی از آیات مبارک ، تفسیر به  توبه از شرک ، کفرویا نفاق شده است.

والذینعملوالسیئات ثم تابوا من بعدها» (اعراف، 153)؛وکسانی که گناه کردندو بعد از آن توبه نمودند.

«سیئات شرک است» (میبدی، 1371، ج2، ص747).

«فان تبتم خیرّ لکم» (توبه، 3)؛اگر توبه کنید برای شما بهتر است.

«اگر از کفر بازگشتید و توحید خالص داشتید آن برای شما بهتر است»(میبدی،1371 ، ج4، ص92).

یتوب الله علی من یشاء (توبه، 15)؛خداوند توبۀ هر کس را که بخواهد (وشایسته ببیند)می پذیرد.

«خداوند با نظر رحمت به مشرکینی که بخواهد توجه میکند. » (میبدی،1371،ج4 ،ص98)

«ان الله هو التواب الرحیم» (توبه، 104)؛ خداوند توبه پذیر ومهر بان است

«خداوند با مغفرت و رحمت به کسی که به سوی او بازگردد بازگشت می کند». (میبدی،1371،ج4، ص208)

«ثم لا یتوبون» (توبه، 126)؛باز نه توبه می کنند «یعنی از نفاق توبه نمی کنند» (میبدی، 1371ج4، ص238).

«انی لغفار لمن تاب  و آمن و عمل صالحا…» (طه، 82) ؛و من هر که را توبه کند وایمان آوردوعمل صالح انجام دهد،سپس هدایت شود می آمرزم.                امام صادق علیه السلام فرمودند: «خدای تعالی قبول نمی کند مگر عمل صالح را و نیز قبول نمی کند مگر وفای بشرط و عهد را پس هر کس به شرط خدا وفا کند و آنچه را که او در عهد خود قید کرده بکار بندد به آنچه نزد وی است می رسد».

«ای من الشرک» (مکی، ص 382) که تاب به معنای رجوع از شرک است (طباطبایی، 1366، ج14، ص302).

الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولیک یبدبل الله سیئاتهم حسنات» (فرقان، 70)؛ «کسی که از شرک گناهان توبه کند و به خداوند و پیامبر او ایمان آورد و با ایمان خود کار نیک انجام دهد». (میبدی، 1371، ج7، ص65).

«کسی که از شرک گناهان توبه کند و به خداوند و پیامبر او ایمان آورد و با ایمان خود کار نیک انجام دهد». (میبدی، 1371، ج7، ص65).

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «هیچ مردمی به یاد خدا نمی نشینند مگر آنکه یک منادی از آسمان ندا می دهد که برخیزید که خدای تعالی گناهانتان را بحسنات مبدل نموده و هم آنها را بیامرزید. (طباطبايي، 1366، ج15، ص360)».

 

2ـ 2 انواع توبه از دیدگاه قرآن کریم وتفاسیر 

2-2-1توبه از کتمان

یهود قبل از بعثت پیامبر مکرّم اسلام(ص)،از آمدن و نشانه های ایشان خبر داشتند امّا آن ها را پنهان می کردند ؛ آیۀ

ذیل به این رویدادتاریخی اشاره کرده وبه تائبان در صورتی که پنها ن شده ها را آشکار کنند، وعدۀ مغفرت  داده است.

الا الذین تابوا و اصلحوا و بینوا (بقره، 160)؛ مگر آن ها که توبه وبازگشت کردندو(اعمال بد خود را با اعمال نیک)اصلاح نمودند.

«مگر كساني كه توبه كنند و به صلاح بازآيند و [پنهان داشته ها را] آشكار كنند (خرمشاهي، 1374، ص 24).

«مگر قومی که توبه کنند از این جهودان، و از شرک به ایمان آیند و از معصیت به طاعت گردند و دلهای کژ کرده تباه کرده راست کنند و با راه آورند و سرهای خود با حق آبادان دارند و صفت و نعت مصطفی که پوشیده می داشتند آشکار کنند و به خلق روشن دارند ایشانند که ایشان را باز می پذیریم و از گناهشان درگذرم و بیامرزم و من خداوند باز پذیرنده و مهربانم و کس نیست بر بندگان از من بخشاینده تر و مهربان تر» (میبدی، 1371، ج1، ص427).

«حق تعالی چون وعید به غایت رسانید پو شندگان وپنهان کنندگان راخواست تا یکبا رگی نو مید نشوند وبدانند که ایشان را طریقی هست به خلاص خود ومتمکنند درسرای تکلیف از آنکه خویشتن برهانند ؛ گفت:« این همه هست؛ مگر آنان را که توبه کنند از گناه مقدم ؛یعنی کتمان صفت رسول خدا  صلی الله علیه وآلۀ وسلم»(رازی،ج1،ص397 ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

2-2-2توبه از ظلم به نفس

هرگناهی ظلم به خود ،وتوبه ازآن ضروری است.

من یعمل سوءّ او یظلم نفسه ثم یستغفرالله(نساء،110)؛کسی که کار بدی انجام دهد یابه خود ستم کند،سپس ازخداوندطلب آمرز ش نماید.

                                                                                                                                              2ـ 2ـ 3 توبه ازمحاربۀ با خدا و رسول(ص)

اگردشمنان  خدا ورسول او(ص) پیش از آن که گرفتار شوند ،توبه کنند  توبه آن ها پذیرفته است.

الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم (مائده، 33)؛مگر آن ها که پیش از دست یافتن شما به آنان تو به کنند.

که آیۀ پیش از آن، در بارۀ جنگ با خدا و رسول خدا است.

                                                                                                                          2ـ 2ـ4توبۀسارق

سارق  نیز اگر توبه کند  و گذشتۀخود را جبران کند آمرزش الهی نصیب اوست.

«فمن تاب من بعد ظلمۀ واصلح»؛اما آن کس که پس از ستم کردن توبه وجبران نماید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری