دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بر اين اساس و با توجه به اينكه ذهن و زبان يك چيز بيش نيستند و هر تجربه‌اي در ذهن ما‌‌‌‌ بِاِزايي در زبان دارد و بلعكس؛ می‌توان چنين نظریه‌ای را مطرح کرد: اذهانی که واجد “تجربه‌ی دو جهانی” هستند و در لحظاتی همزمان از دو منبع معرفتی بهره مندند، دو گونه‌اند: الف)گونه‌ای که جهان‌ها ذهنیشان بموازات یکدیگر در جریان است و با یکدیگر برخوردی ندارد، چنین اشخاصی به تناسب تجربه‌ی ذهنی دو لایه، زبانی دو لایه و مجازی دارند؛ ب) گونه‌ای که برای لحظاتی جهان‌ها ذهنیشان با یکدیگر برخورد کرده و منطق عوالم درونیشان با یکدیگر تداخل کرده و آمیخته شده که در این حالت علاوه بر آنکه دارای زبانی مجازی و دو لایه هستند، به تناسب تجربه‌ی ذهنیِ متناقض نما و پارادوکسیکال دارای زبانی پارادوکسیکال، شطح آمیز و طنزگونه هستند.

آنگاه كه در جان عارف، دو جهان بصورت موازي در حال جريان باشد، تعبير از آن بصورت مجازي، دو لايه و سمبليك صورت خواهد گرفت، برای مثال اگر صوفي از دريافت‌هاي معنوي عالم اشراق بيخود و مست شود، از مواجيد خود به «شراب» تعبير خواهد كرد كه در اين كاربرد شراب، از معني اوليه خود خارج شده و خصلتي استعاري يا سمبليك به خود گرفته و آنگاه كه، دو جهان موازي در جان عارف با يكديگر برخورد كند انعكاس آن در زبانش بصورت: پارارادوكس، شطح يا طنز مي‌باشد. این بدان سبب است که زیرساخت و هسته‌ی اصلی تجربه‌ی ذهنی و زبانی عارف در لحظه‌ی برخورد دو جهان موازی یک چیز است: و آن”اجتماع نقيضين” است. يعني هم تجربه‌ي برخورد دو عالم موازي تجربه‌اي است كه از هنجار و منطق عادي گذر مي‌كند و در اثنایِ آن عارف دو جهان متناقض (يا متضاد) را در يك لحظه ادراك مي‌كند و هم هسته‌ي اصلي شطح و پارادوكس و طنز چيزي جز اجتماع نقيضين نيست. به تعبیری دیگر شطح و پارادوكس و طنز همان”برخورد دو جهان موازی”است که در ساحت زبانِ عارف رخ داده است.

در ادامه بطور جزیی تر با “اجتماع نقیضین” موجود در شطح و طنز و پارادوکس آشنا خواهیم شد، اما قبل از آن، لازم است دو مسئله را روشن كنم: نخست: با وجود آنکه، اين تحقيق در پي اثبات پيوند منطقي ميان ذهن دوجهانی و زبان هنری و مجازی و همچنین تناسب تجربه‌ی برخورد جهان‌هاي موازي و مقوله‌هايي همچون پارادوكس و شطح و طنز است اما اين ادعا را ندارد كه هر تعبير مجازی و هنری یا پارادوكسيكالی، حاصل تجربه‌ي شاعرانه يا صوفيانه‌ي جهان‌های موازی یا برخورد جهان‌هاي موازي است زيرا شاعران و صوفيان بسیاری نیز هستند که بی آنکه واجد حیات دو جهانی باشند از سرِ تقلید از سنت‌های ادبی یا صوفیانه یا تفنن ادبی، تعبيرات مجازی یا متناقض نما را در کلام خود بكار برند. از اين رو هر سخنِ مجازی و هنری یا منطق گريز و عادت شكني را نمي توان انعكاس ذهنِ دو جهاني شمرد. نكته‌ي ديگر: با آنکه بنظر مي‌رسد مي‌توان بسياري از سخنان و حكايات عقلاء المجانين را بر اساس مدل برخورد جهان‌هاي موازي تبيين كرد اما اين بدين معنا نيست كه همه‌ی سخنان و حالات مجانين، طبق اين فرايند معنوي پديد می‌آید. همچنانکه نمي‌توان ادعا كرد كه برخورد جهان‌هاي موازي تجربه‌ای مخصوص شطح گويان و ديوانگان الهي است. توضیح آنکه تجربه‌ي برخورد جهان‌هاي موازي، تجربه‌ای است که علاوه بر مجانین الهی و اهل سکر، احتمالاً بسياري از صوفيان معتدل حتي مردمان معمولي -علی قَدر مراتبهم- در حیات خود و برای لحظاتی آنرا تجربه می‌کنند. در كل احتمال برخورد جهان‌هاي موازي براي هر فردِ دو جهاني وجود دارد زیرا گاه اتفاق مي‌افتد که هجوم عالم خيال يا طغيانِ دريافت‌هاي معنوي از سدِ اعتدال و مراقبت دروني افراد معتدل نیز می‌گذرد و آنان را با وجود آنکه در اين جهانند براي لحظاتي از مقتضيات آن فارغ کند و ایشان را وا دارد که با منطق عالم دوم در عالم اول و يا بالعكس زندگی کنند و یا احیاناً سخنی بگويند. اما اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه حالات ناشي از برخورد جهان‌هاي موازي براي ديوانگان الهي تجربه‌ای مکرر و براي ديگران حالت استثنایی و دیریاب است.

اكنون به بررسی ساختار پارادوكس، شطح و طنز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که زیرساخت و هسته‌ی اصلی این سه، چیزی جز «اجتماع نقيضين» نیست:

 

2-11-4-1-پاراداوكس

استاد شفيعي كدكني برای نخستین بار آرایه‌ی “تصویر پارادوکسی” را مطرح کرده است و برای آن تعریفی این چنین ارائه می‌دهد: «منظور از تصوير پارادوكسي، تصويري است كه دو روي تركيب آن، به لحاظ مفهوم، يكديگر را نقض مي‌كنند مثل سلطنت فقر» (شفیعی کدکنی،55:1387)

ام اچ ابرامز اظهار مي‌دارد كه پارادوكس در اشعار شاعران متافيزيك يك وسيله يا الگوي محوري است چرا كه آنان به وسيله‌ي ساختارهاي پارادوكسي به ترسيم تصاوير عميق عرفاني، مذهبي و حتي مسايل دنيوي و معمولي مي‌پردازند، هر پارادوكس دو عنصر متضاد را به نحوي تركيب مي كند كه گرچه در كاربرد معمولي با هم متضاد هستند، مفهوم حكيمانه، عارفانه و فلسفي وسيعي را ارائه مي‌دهند.( وثوقی،36:1374) جی ای کادن پارادوکس را عبارت ظاهراً متناقض یا حتی مهمل نمایی می‌داند که با دقت بیشتر در مفهوم آن پی می‌بریم که از سازش یا مصالحه‌ی معنایی دو عنصر متناقض، حقیقت مسلمی را بیان می‌دارد(همان:35)

در اين تعاريف به خوبي “اجتماع نقيضين”  یعنی وجودِ دو لايه‌ي ظاهراً متناقض و اجتماع دو سطح‌ از ادراك و فهم در مورد شي واحد را در تركيب‌های پارادوكسي مي‌توان ديد. بعنوان مثال وقتي به پارادوكس وحدت وجود: “وحدت در كثرت، كثرت در وحدت” كه رايج‌ترين پارادوكس در مكاتب عرفاني است، دقت مي‌كنيم، درخواهيم يافت كه صوفي در يك عالم، جهان موجودات را متكثر مي‌بيند و در همان حال، در عالم دوم، ذات واحد جهان بر او كشف مي‌شود. از برخورد اين دو كشف و جمع شدن اين دو ادراك متضاد يا متناقض در مورد يك پديده، پارادوكس “وحدت در كثرت و كثرت در وحدت” در ذهن و زبان صوفیه خلق مي‌شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف) آشنایی با شرایط اجتماعی و افکار و گفتارِ عقلای مجانین

ب) کاوش در مورد نقش سیاسی- اجتماعی عقلای مجانین در جامعه

ج) پژوهش در مورد رابطه‌ی عقلای مجانین و نهضت تصوف

د) تحلیل رابطه‌ی ذهن و زبان عقلای مجانین بر اساس مدل ” برخورد جهان‌های موازی”

ه) بررسی عناصر زبانی همچون: شطح، طنز و پارادوکس در حکایات عقلای مجانین

و) بررسی و طبقه بندی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

بر اين اساس و با توجه به اينكه ذهن و زبان يك چيز بيش نيستند و هر تجربه‌اي در ذهن ما‌‌‌‌ بِاِزايي در زبان دارد و بلعكس؛ می‌توان چنين نظریه‌ای را مطرح کرد: اذهانی که واجد “تجربه‌ی دو جهانی” هستند و در لحظاتی همزمان از دو منبع معرفتی بهره مندند، دو گونه‌اند: الف)گونه‌ای که جهان‌ها ذهنیشان بموازات یکدیگر در جریان است و با یکدیگر برخوردی ندارد، چنین اشخاصی به تناسب تجربه‌ی ذهنی دو لایه، زبانی دو لایه و مجازی دارند؛ ب) گونه‌ای که برای لحظاتی جهان‌ها ذهنیشان با یکدیگر برخورد کرده و منطق عوالم درونیشان با یکدیگر تداخل کرده و آمیخته شده که در این حالت علاوه بر آنکه دارای زبانی مجازی و دو لایه هستند، به تناسب تجربه‌ی ذهنیِ متناقض نما و پارادوکسیکال دارای زبانی پارادوکسیکال، شطح آمیز و طنزگونه هستند.

آنگاه كه در جان عارف، دو جهان بصورت موازي در حال جريان باشد، تعبير از آن بصورت مجازي، دو لايه و سمبليك صورت خواهد گرفت، برای مثال اگر صوفي از دريافت‌هاي معنوي عالم اشراق بيخود و مست شود، از مواجيد خود به «شراب» تعبير خواهد كرد كه در اين كاربرد شراب، از معني اوليه خود خارج شده و خصلتي استعاري يا سمبليك به خود گرفته و آنگاه كه، دو جهان موازي در جان عارف با يكديگر برخورد كند انعكاس آن در زبانش بصورت: پارارادوكس، شطح يا طنز مي‌باشد. این بدان سبب است که زیرساخت و هسته‌ی اصلی تجربه‌ی ذهنی و زبانی عارف در لحظه‌ی برخورد دو جهان موازی یک چیز است: و آن”اجتماع نقيضين” است. يعني هم تجربه‌ي برخورد دو عالم موازي تجربه‌اي است كه از هنجار و منطق عادي گذر مي‌كند و در اثنایِ آن عارف دو جهان متناقض (يا متضاد) را در يك لحظه ادراك مي‌كند و هم هسته‌ي اصلي شطح و پارادوكس و طنز چيزي جز اجتماع نقيضين نيست. به تعبیری دیگر شطح و پارادوكس و طنز همان”برخورد دو جهان موازی”است که در ساحت زبانِ عارف رخ داده است.

در ادامه بطور جزیی تر با “اجتماع نقیضین” موجود در شطح و طنز و پارادوکس آشنا خواهیم شد، اما قبل از آن، لازم است دو مسئله را روشن كنم: نخست: با وجود آنکه، اين تحقيق در پي اثبات پيوند منطقي ميان ذهن دوجهانی و زبان هنری و مجازی و همچنین تناسب تجربه‌ی برخورد جهان‌هاي موازي و مقوله‌هايي همچون پارادوكس و شطح و طنز است اما اين ادعا را ندارد كه هر تعبير مجازی و هنری یا پارادوكسيكالی، حاصل تجربه‌ي شاعرانه يا صوفيانه‌ي جهان‌های موازی یا برخورد جهان‌هاي موازي است زيرا شاعران و صوفيان بسیاری نیز هستند که بی آنکه واجد حیات دو جهانی باشند از سرِ تقلید از سنت‌های ادبی یا صوفیانه یا تفنن ادبی، تعبيرات مجازی یا متناقض نما را در کلام خود بكار برند. از اين رو هر سخنِ مجازی و هنری یا منطق گريز و عادت شكني را نمي توان انعكاس ذهنِ دو جهاني شمرد. نكته‌ي ديگر: با آنکه بنظر مي‌رسد مي‌توان بسياري از سخنان و حكايات عقلاء المجانين را بر اساس مدل برخورد جهان‌هاي موازي تبيين كرد اما اين بدين معنا نيست كه همه‌ی سخنان و حالات مجانين، طبق اين فرايند معنوي پديد می‌آید. همچنانکه نمي‌توان ادعا كرد كه برخورد جهان‌هاي موازي تجربه‌ای مخصوص شطح گويان و ديوانگان الهي است. توضیح آنکه تجربه‌ي برخورد جهان‌هاي موازي، تجربه‌ای است که علاوه بر مجانین الهی و اهل سکر، احتمالاً بسياري از صوفيان معتدل حتي مردمان معمولي -علی قَدر مراتبهم- در حیات خود و برای لحظاتی آنرا تجربه می‌کنند. در كل احتمال برخورد جهان‌هاي موازي براي هر فردِ دو جهاني وجود دارد زیرا گاه اتفاق مي‌افتد که هجوم عالم خيال يا طغيانِ دريافت‌هاي معنوي از سدِ اعتدال و مراقبت دروني افراد معتدل نیز می‌گذرد و آنان را با وجود آنکه در اين جهانند براي لحظاتي از مقتضيات آن فارغ کند و ایشان را وا دارد که با منطق عالم دوم در عالم اول و يا بالعكس زندگی کنند و یا احیاناً سخنی بگويند. اما اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه حالات ناشي از برخورد جهان‌هاي موازي براي ديوانگان الهي تجربه‌ای مکرر و براي ديگران حالت استثنایی و دیریاب است.

اكنون به بررسی ساختار پارادوكس، شطح و طنز می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که زیرساخت و هسته‌ی اصلی این سه، چیزی جز «اجتماع نقيضين» نیست:

 

2-11-4-1-پاراداوكس

استاد شفيعي كدكني برای نخستین بار آرایه‌ی “تصویر پارادوکسی” را مطرح کرده است و برای آن تعریفی این چنین ارائه می‌دهد: «منظور از تصوير پارادوكسي، تصويري است كه دو روي تركيب آن، به لحاظ مفهوم، يكديگر را نقض مي‌كنند مثل سلطنت فقر» (شفیعی کدکنی،55:1387)

ام اچ ابرامز اظهار مي‌دارد كه پارادوكس در اشعار شاعران متافيزيك يك وسيله يا الگوي محوري است چرا كه آنان به وسيله‌ي ساختارهاي پارادوكسي به ترسيم تصاوير عميق عرفاني، مذهبي و حتي مسايل دنيوي و معمولي مي‌پردازند، هر پارادوكس دو عنصر متضاد را به نحوي تركيب مي كند كه گرچه در كاربرد معمولي با هم متضاد هستند، مفهوم حكيمانه، عارفانه و فلسفي وسيعي را ارائه مي‌دهند.( وثوقی،36:1374) جی ای کادن پارادوکس را عبارت ظاهراً متناقض یا حتی مهمل نمایی می‌داند که با دقت بیشتر در مفهوم آن پی می‌بریم که از سازش یا مصالحه‌ی معنایی دو عنصر متناقض، حقیقت مسلمی را بیان می‌دارد(همان:35)

در اين تعاريف به خوبي “اجتماع نقيضين”  یعنی وجودِ دو لايه‌ي ظاهراً متناقض و اجتماع دو سطح‌ از ادراك و فهم در مورد شي واحد را در تركيب‌های پارادوكسي مي‌توان ديد. بعنوان مثال وقتي به پارادوكس وحدت وجود: “وحدت در كثرت، كثرت در وحدت” كه رايج‌ترين پارادوكس در مكاتب عرفاني است، دقت مي‌كنيم، درخواهيم يافت كه صوفي در يك عالم، جهان موجودات را متكثر مي‌بيند و در همان حال، در عالم دوم، ذات واحد جهان بر او كشف مي‌شود. از برخورد اين دو كشف و جمع شدن اين دو ادراك متضاد يا متناقض در مورد يك پديده، پارادوكس “وحدت در كثرت و كثرت در وحدت” در ذهن و زبان صوفیه خلق مي‌شود.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف) آشنایی با شرایط اجتماعی و افکار و گفتارِ عقلای مجانین

ب) کاوش در مورد نقش سیاسی- اجتماعی عقلای مجانین در جامعه

ج) پژوهش در مورد رابطه‌ی عقلای مجانین و نهضت تصوف

د) تحلیل رابطه‌ی ذهن و زبان عقلای مجانین بر اساس مدل ” برخورد جهان‌های موازی”

ه) بررسی عناصر زبانی همچون: شطح، طنز و پارادوکس در حکایات عقلای مجانین

و) بررسی و طبقه بندی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری