دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فعلا تن فع لن

فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فعلن

فعلا تن فعلن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فعلن

فعلا تن فعلا تن فعلاتن فع لن

 

تحلیل و بررسی شعر

 

سطر 21  
مایه وزنی بحر رمل فعلا تن فع لن

رمل مجنون اصلم

رکن بندی 2 – 5  
پایان بندی – – / ← 13

U U – / ← 5

– / ← 3

فع لن (اصلم)

فعلن (مجنون محذوف)

فع (مطلموس)

اختیار وزنی 34 تبدیل هجای کوتاه به بلند : 4

تبدیل هجای بلند به کوتاه : 15

رکن اول فعلا تن به جای فاعلاتن : 15

خروج از وزن ندارد  
قافیه بیرونی 9 داشت ، بر می داشت ، می کاشت ، بر می خاست ، می رست ، پیوست ، می گفت / علفها ، صحرا /
ردیف 1 می رفت (بند 7 و 16)
تکرار و ترجیع ندارد  

 

 

 

 

 

زنگ انشا

ساعت انشا بود

و چنین گفت معلم با ما :

بچه ها گوش کنید

نظر من این است

شهدا خورشیدند

مرتضی گفت : شهید

چون شقایق سرخ است

دانش آموزی گفت :

چون چراغی است که در خانه ما می سوزد

و کس دیگر گفت : آن درختی است که در باغچه ها می روید

دیگری گفت : شهید

داستانی است پر از حادثه و زیبایی

مصطفی گفت : شهید

مثل یک نمره بیست

داخل دفتر قلب من و تو می ماند [1]

– U U – / – –

U U – – / U U – – / – –

– U – – / U U –

U U U – / – –

U U – – / – –

– U – – / U U –

– U – – / – –

– U – – / – –

– U – – / U U – – / U U – – / – –

U U U – / – –

– U – – / U U – – / U U – – / – –

– U – – / U U –

– U – – / U U –

– U U – / U U – U / U U U – / – –

دفتر « از این ستاره تا آن ستاره»

 

 

فعلاتن فع لن

فعلا تن فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلن

فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلن

فعلا تن فع لن

فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فع لن

فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فع لن

فعلا تن فعلن

فعلا تن فعلن

فعلا تن فعلا تن فعلا تن فع لن

 

 

 

[1]  مجموعه ی کامل اشعار ، سلمان هراتی ، ص 366

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سبک  شناسی  شعر نیمایی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی) 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

  پایان نامه تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل انتقادی بر موسیقی بیرونی و کناری شعر نیمایی(نیما یوشیج ، اخوان ثالث و سلمان هراتی)