دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هر چند که در تعريف گويش نيز همانند زبان اتفاق نظری کلی وجود ندارد اما چنين به نظر می‌رسد اصطلاح گويش علاوه بر جنبه‌های تلفظی، توصيف کننده‌ی مشخصات دستوری و واژگانی نيز هست گويش به شاخه‌ای از زبان گفته می‌شود که با زبانی ديگر خويشاوندی نزديکی دارد ولی به مرور زمان با آن تفاوت اساسی پيدا کرده به طوری که يادگيری آن مستلزم آموزش است مانند گويش‌های کردی،گيلکی، بلوچی نسبت به فارسی و گويشور به کسی گفته می‌شود که لهجه يا گويش را به عنوان زبان مادری خود به کار می‌برد.در اينجا به تعاريفی از گويش می‌پردازيم:

گويش گونه‌ای از يک زبان است که بوسيله‌ی گروهی از انسان‌ها به کار می‌رود و از نظر واژگان،دستور،نظام آوايی-واجی و تلفظ با گونه‌ی ديگری از همان زبان که بوسيله‌ی گروهی ديگر از انسان‌ها بکار می‌رود،متفاوت است.موانع جغرافيايی،سياسی،اقتصادی، يا اجتماعی ميان گويشوران يک زبان باعث بوجود آمدن گويش‌های مختلف می‌شود. هر زبانی دارای گويش‌ها و لهجه‌های گوناگون و هر گويشی نيز دارای لهجه‌های مختلفی است (حاجیانی 1388 : 22).

گرد آوری و بررسی گويش‌های ايرانی دارای فايده‌های بسياری است :

  1. شناخت واژگان در متون ادبی فارسی يا متون برجای مانده از ديگر زبان‌های ايرانی که به فارسی دری نرسيده است
  2. آگاهی از چگونگی دگرگونی‌های آوايی،‌صرفی،نحوی،معنايی و واژگانی در گذر زمان در مناطق مختلف کشور
  3. طبقه‌بندی دقيق‌تر زبان‌ها و گويش‌های ايرانی
  4. کمک به تهيه و تدوين اطلس گويش‌های ايرانی
  5. فراهم آوردن مواد ايرانی تبار برای واژه سازی و واژه گزينی در زبان فارسی
  6. ثبت گويش‌های رو به زوال برای استفاده‌ی پژوهشگران آينده(همان : 23).

هرگاه گويندگاندو گونه‌یزبانی، بدون هيچ گونه آموزش آگاهانه بتوانند با يکديگر ارتباط برقرار کنندمی‌توان آن دو گونه را گويش‌های متفاوت يک زبان واحد دانست. مهم‌ترين و معمول‌ترين معيار زبان شناختی برای تشخيص زبان از گويش معيار فهم پذيری متقابل[1] است.به طور کلی می‌توان گفت که هرگاه دو گونه بدون آموزش آگاهانه در حد ايجاد ارتباط معمول برای گويندگان قابل فهم باشد، آن دو گونه دو گويش متفاوت از يک زبان واحد محسوب می‌شوند و در غير اين صورت بايد آن‌ها را دو زبان جداگانه دانست. اصطلاح گويش در مورد تفاوت‌های تلفظی آن‌ها به کار گرفته شده است. به اين ترتيب هر زبان ممکن است دارای گويش‌های مختلف (گونه‌هايی که اختلاف واژگانی و ساختاری دارند) و نيز لهجه‌های گوناگون (گونه‌هايی که تنها تفاوت‌های تلفظی دارند) باشند. برای تشخيص زبان و گويش از يکديگر به طور کلی از دو گروه معيار‌های زبانی و غير‌زبانی (سياسی،فرهنگی و اجتماعی و ..)استفاده می‌شود(مدرسی1368 : 133-134).

[1]mutual intelligibility

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی