دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

  • صرف ارتباط نزديکی با گنجينه‌ی لغات و واژگان ما دارد. ما فرايند‌های صرفی را برای خلق واژه‌های جديد بکار می‌بريم و الگوهای صرفی،گنجينه‌ی لغات ما را سامان داده و آن را برای ما قابل کنترل می‌کند.
  • صرف گاهی با نظام املايی مرتبط است.
  • صرف به مقدار زيادی در زمينه‌ی روان شناسی زبان مشارکت می‌کند.
  • صرف به طور گسترده‌ای در زبان شناسی تاريخی و به ويژه در ارتباط با تغييرات قياسی و رده‌شناسی زبان استفاده می‌شود.

کريستال (1987: 53)صرف را شاخه‌ای از زبان‌شناسی می‌داند که ساختار واژه را مطالعه می‌کند که به دو شاخه‌ی صرف تصريفی[1] (مطالعه تصريف‌ها) و صرف اشتقاقی یا واژگانی[2] (مطالعه‌یساختواژه) تقسيم می‌شود.

بلومفيلد(1939 : 49) منظور از صرف را ساختار‌هايی از يک زبان می‌داند که صورت‌های وابسته نيز در ميان آن واژه‌ها وجود داشته باشند.صورت‌هايی که از رهگذر اين ساختار‌ها حاصل می‌شوند، خود بنا‌بر تعريفيا صورت وابسته‌اند يا کلمه، ولی هرگز گروه نيستند.بنابراين وی صرف را ناظر بر کلمه و اجزای کلمه می‌داند.

ياکوب گريم هم در کنار دستور زبان آلمانی به مقايسه تحليلی نظام آوايی و الگوی واژه سازی در زبان مذکور پرداخته است.

تحت تاثير نظريه تکاملی  داروين در سال 1899،ماکس مولر (1899 :95) اظهار کرد که “مطالعه تحول و تعامل واژه‌ها باعث روشن شدن تحول زبانمی‌شود” وی بر اهميت ساختواژه تاکيد داشته است.

[1].inflectial

[2].morphological

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی