دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دیدن شیخ کبیر در خواب

محمد بن علی شیراز از شیخ مرشد نقل می کند که او پیوسته آرزو داشت تا شیخ کبیر را به خواب ببیند، اما این آرزو به وقوع نمی پیوست و او خواب پیر و مراد خود را نمی دید. تا این که روی در مجلسی وعظ می گفت، شخصی در مجلس برپای خاست و گفت: یا شیخ من از اهل شیراز هستم که در همسایگی شیخ کبیر زندگی می کنم اکنون قصد دارم به شیراز بروم اما توشه ی راه ندارم. شیخ آواز در می دهد و از حاضران چیزی می خواهد تا مراد آن مسافر حاصل شود و به مقصد برسد. سرانجام از میان حضار مجلس مبلغی جمع می شود و به او می دهند. شیخ می گوید: «شبانگاه به خواب دیدم که در حجره نشسته بودم. ناگاه در حجره گشاده شد و پیری نورانی، ضعیف اندام درآمد و طیلسانی بر سر داشت، بدانستم که شیخ کبیر است، بر پای خاستم و سلام کردم و جواب داد و مرا در برگرفت و بنواخت و گفت خدای تعالی ترا عزی و گرامی داراد، چنانکه همسایه ی من عزیز و گرامی داشتی. بدانستم که آن انعام از برکات آن بود که آن مرد شیرازی را خدمت کرده بودم.» (همان: 187)

 

3-3-3- خواب بقعه دیدن

تمام حالات شیخ مرشد دارای بُعد معنوی است که از خلوص نیت و اعتقاد وی سرچشمه    می گیرد. سال ها قبل از مرگش، خواب مکانی رامی بیند که از آن جا مردمان با نردبان به آسمان می روند. سرانجام بعد از مرگش، همان مکان، جایگاه و محل قبر وی می شود. «شنفتم از شیخ مرشد که گفت: شبی به خواب دیدم که از میان بقعه نردبانی به آسمان بسته بود و مردمان می آمدند و بدان نردبان به آسمان می رفتند و شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز آن موضع که پای نردبان به آن جا نهاده بود به اصحاب می نمود و آن موضع این زمان تربت مطهره ی منورّه ی شیخ مرشد است.» (محمود بن عثمان ، 1333: 30)

 

3-3-4-دیدن ابوالازهر در خواب

شیخ مرشد چون آهنگ دیدن کسی می کرد، قبل از این که آن ملاقات صورت گیرد. شیخ او را در خواب می دید. شیخ مرشد تصمیم می گیرد به زیارت شیخ ابوالازهر برود، اما قبل از آن او را در خواب رؤیت می کند: «شیخ مرشد می گفت: به خواب دیدم که در خانه ای بودم که مثل آن خانه ندیده بودم در نیکویی و در آن خانه ملکی دیدم که مانند وی ندیده بودم به بزرگی. چون این خواب بدیدم قصد زیارت شیخ ابوالازهر کردم با جماعتی یاران. چون به بیضا رسیدیم شیخ ابوالازهر و اصحاب استقبال ما کردند و در مسجد جامع به هم رسیدیم. ما از دری بیامدیم و شیخ ابوالازهر از در دیگری بیامد. شیخ مرشد گفت: من با خود گفتم این مسجد آن خانه است که در خواب دیدم و شیخ ابوالازهر آن ملک است.» (همان: 105)

 

3-3-5- دیدن شیخ علی دیلمی در خواب

زمانی اصحاب از شیخ مرشد درخواست می کنند که دعا کند تا از شرّ خورشید مجوس راحت شوند و شیخ نمی پذیرد که دعای بد کند و معتقد بود پیامبرانی که در حق قوم خویش دعای بد کرده اند، مورد عتاب حق قرار گرفته اند. پس با پیشنهاد اصحاب، شیخ مرشد تنها حاضر  می شود در جواب دعای آن ها فقط آمین بگوید. اما «در آن شب شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز به خواب دید که شیخ علی دیلمی که صاحب شیخ کبیر بود، رحمه الله علیهما در آمدی و گفتی یا شیخ ترا از این خورشید گبر زحمتی و رنجی می رسد؟ شیخ گفت: بلی: شیخ علی دیلمی گفت: اینک سر وی در پیش شیخ انداخت.» (همان: 144)

فردای آن روز، خورشید گبر به دست غلامی که در ماست او زهر ریخته بود، کشته شد.

 

3-3-6-  به خواب دیدن دیگران

محمود بن عثمان اشخاص دیگری را نام می برد که خواب دیدن خود را بازگو کرده اند اشخاصی چون: ابوجعفر احمد بن اسد الکوح ( ص116)، محمد بن شهاب (ص194)، شیخ محمد ابوالمختار نوبندجانی (ص414)، شیخ ابوعمرو (ص59)، محمد بن منصور (ص141)، ابراهیم مزکانی (ص188) و … که بخش زیادی از محتوای کتاب را در بر می گیرد و بن مایه های تقریباً بیشتر این خواب ها معنوی و الهی است .

 

3-4- تفسیر قرآن

در کتاب فردوس المرشدیه در لابه لای فصول کتاب صد و چهل و سه مورد تفسیر آیات قرآن به چشم می خورد که شیخ مرشد در خلال مجالس خویش این آیات را برای اصحاب شرح و تفسیر کرده است که برای نمونه یک مورد نقل می شود :

«قول الله تعالی: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا (اعراف/20) شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز در تفسیر این آیه گفت: هر بدی که به برادر مسلمان خواهد آن بد به وی بازگردد و هر که بدی با برادر مسلمان بکند حق تعالی مکافات وی در دنیا و آخرت باز کند و هر که چاهی فرو برد از برای برادری، خود در آن چاه افتد، هم چنان که ابلیس بر آدم  و حوا بدی خواست تا ایشان مردود کند خود در آن افتاد و مردود و مخذول شد و ایشان عزت و کرامت یافتند. پس بر خواند: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا و قول الله تعالی وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ . (فاطر/43)

خطیب امام ابوبکر رحمه الله علیه گوید که کعب الاحبار گفت به ابن عباس رضی الله عنهما که در تورات چنین خوانده ام که من حفر حفره لاخیه وقع فیها یعنی آن کسی که چاهی فرو برد از برای برادری خود در آن چاه افتد. ابن عباس رضی الله عنه گفت: من نیز هم چنین در قرآن یافته ام، پس بر خواند وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ  یعنی نمی رسد مگر بد الا به آن کسی که آن مکر کرده باشد.

و ایضاً زهری رضی الله عنه گوید به من رسیده است که رسول (ص) گفته است که مکر مکن و یاری مکر کنندگان مده که حق تعالی می فرماید وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ  و ظلم مکن و یاری ظلم کنندگان مده که حق تعالی می فرماید: إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ  (یونس/23) و عهد مشکن و یاری عهد شکنندگان مده که حق تعالی می فرماید فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ  (فتح/10)

و ایضاً ابن عباس رضی الله عنه گفت: ایاد بن نزار ظلم کرد بر مضر و ربیعه و ایشان دو قوم بودند از عرب. پس شبی از شبها آوازی شنفتند که گفتند یا معشر ایاد قد عشتم فی الفساد فالحقوا باهل سنداد فلیس الی تهامه من معاد ، یعنی ای قوم ایاد فساد کردید شما، از تهامه بیرون روید و روی آورید به اهل سنداد که شما را در تهامه هیچ جای نماند، و تهامه موضع ایشان بود و سنداد موضعی دیگر بود و ایشان کراهیت داشتند که از موضع خود بیرون روند.

حق تعالی وبایی و علتی به ایشان فرستاد که در شبانروزی بسیار از ایشان بمردی. پس ندا کردند بر ایشان که این رنج و بلا بر شما مسلط است تا از این موضع بیرون شوید. ایشان از تهامه برفتند به سنداد و آن رنج از ایشان منقطع شد.» (محمود بن عثمان، 1333: 214)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف ) اهداف علمی : تبیین جایگاه کتاب فردوس المرشدیه در میان آثار عرفانی

ب ) اهداف کاربردی : از این تحقیق می‌توان در حوزه‌های زیر استفاده کرد :

  1. در حوزه‌ی تذکره‌ها و زندگی‌نامه‌های عرفانی
  2. در حوزه‌ی شرح و تفسیر متون عرفانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه