دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2گناهان کبیره و گناهان صغیره

«دین هم مانند نجاسات دو حکم دارد؛ همانگونه که نجاست عین و نجاست صفت داریم دین هم نجاست عین دارد و نجاست صفت؛ نجاست عین شرک است که پاک نشود «انما المشرکون نجس، ان الله لا یعفر ان یشرک به» و دیگر خبث صفت است که آن نجاست معصیت است و آن هم بر دو قسم است خفیف و غلیظ. خفیف صغایر است و غلیظ کبایر، خفیف و غلیظ هر دو به آب توبه پاک شود» (میبدی، 1371، ج1، ص 606).

از این رو صغایر و کبایر موضوع توبه هستند.

گناهان بین بنده و خدا دو قسم کبیره و صغیره است. کبیره گناهی است که در بارۀآن وعدۀ عذاب واجرا شدن حدود الهی است امّا صغیره غیر آن است. «فالکبائر مانص علیه بالوعید و ما وجبت فیه الحدود و الصغائر دون ذلک» (مکی، 1995، ص387).

در قرآن به دو قسم صغایر و کبائر اشاره شده است. «ان تحتنبو کبائر ما تنهون عنه» (نساء، 31).

کیمیای سعادت به نقل از  ابوطالب مکی در قوت القلوب،  هفده کبیره را نام برده است که چهار مورد آن مربوط به دل است ، چهار مورد آن مربوط به زبان ، سه مورد آن مربوط به شکم، دو مورد مربوط به فرج ، دو مورد مربوط به دست، یکی مربوط به پا و یکی مربوط به حق پدر ومادر است. (غزالی،1370،ص 655).

گناهان صغیره در اثر عواملی به گناهان کبیره تبدیل می شود. «اگر اصرار بر گناهان کند؛ گناه را کوچک بداند؛ از گناه خود شاد شود؛ فرصتی را که خدا برای توبه به او داده است غنیمت نشمارد و توبه نکند؛ گناه را آشکارا انجام دهد و الگوی دیگران باشد و دیگران به تبع او گناه کنند». (همان، ص 656).

3ـ 3ـ 3 اصرار بر گناه

«گناهی نیست که انسان نسبت به آن اصرار ورزد مگر آن که قلب او را سیاه می کند» (مکّی،1995، ص375)                  پی در پی گناه کردن سبب هلاکت است.

«فاذا اتبع الذنب و لم یجعل بین الذنبین توبه خیف علیه الهلکه» (همان، ص 375)؛ اگر گناه كند و توبه نكند ترس آن است كه هلاك شود.

اگر گنهکارتوبه کند وگناه را ترک نکند، پروردگار خود را مسخره کرده است«المستغفر من ذنب وهو یفعله کاالمستهزئ بربه(مجلسی،بی تا،ج93،ص285)

 

3ـ 2ـ 4 کوچک شمردن گناه

« و من ذلک آن یستصقر الذنب و یحتقره فیکون اعظم من اجتراحه» (مکّی،1995، ص370)؛ كوچك شمردن گناه، بزرگ تر از انجام دادن گناه است.

«ان استصغار الذنب کبیره» ؛ كوچك شمردن گناه، گناهي بزرگ است.

به کوچکی گناه نباید نگاه کرد بلکه به عظمت کسی که در مقابل او گناه انجام می شود باید توجه کرد« لا تنظر الی صغر الخطیئه و انظر الی کبریاء من واجهته بها» ؛«گناه هر چند کوچک است اما در برابر عظمتِ خدا بزرگ است»(همان ،ص367) ؛«مثلِ عالمی که مقتدای جامعه است و لغزش او جامعه ای را گمراه می کند؛ مانند کشتی شکسته ای است که همه ساکنان خود را هلاک می کند» (همان، ص 371).

«پافشاری برگناه ،گناهی به گناهان انسان می افزاید» (همان، 384).

موضوع توبه با در نظر گرفتن مبدا و مقصد سالک و عارف متفاوت است.؛ توبه زاهدان، رغبت به دنیاست«آن رجوع است از رغبت اندرون به دنیا با بی رغبتی از آن»؛ توبۀ اهل حضور غفلت است «آن رجوع است از غفلت با حضور»؛ توبة متخلفان اخلاق نکوهیده است «آن رجوع است ازاخلاق سیئه با اخلاق حسنه».

توبۀ عارفان ،از نسبت دادن حسنات به خود است«اهل معرفت هر گاه حسنه ای به خود اضافت کنند از آن توبت واجب دانند»؛ توبۀموحدان رجوع از ماسوای حق است«اهل توحید هر گاه که نظر به غیر کنند آن راگنا ه دانند واز آن توبت واجب شمرند» (کاشانی، 1381، ص370)

نتیجه این که سالکان با در نظر گرفتن موقعیت، مرتبة ایمان، علم، تقوی، معرفت و محبت ، توبة آن ها یکسان نیست ؛ بنابراین موضوع توبه آن ها مختلف خواهد شد توبة عوام از گناهان است و موضوع آن ، اقسام گناه از صغیر و کبیره است ؛ موضوع توبة خواص مانند پیامبران و عارفان الهی از سنخ دیگر است که پایانی  برای آن متصوّر نیست.

 

3ـ 4مراتب توبه

3ـ 4ـ 1 توبۀ با بصیرت

توبۀ افراد با توجه به ایمان، علم، تقوی و یقین آن ها در یک درجه نیست؛ توبة عالم با توبۀ جاهل تفاوت دارد «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» (زمر، 9) ؛آیا کسانی که می دانند  با کسانی که نمی دانند یکسانند؛« فضل العلم احَّب الی الله من فضل العباده (مجلسی، ج1، ص164)؛ نزد خدا علم از عبا دت برتر است.

سالکی که با بصیرت راه حقیقت را می پیماید، با شخصی که فاقد آن است تفاوت دارد.

«من عمل علی غیره بصیره کسائر علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح» (همان، ج1، ص 298) .                               و ترس از خدا بعد از شناخت خداست و آنچه موجب توبه می شود خوف خداست. «به طور کلی آن چه انسان را به توبه وادار می کند فقط خوفی است که از بینایی و شناسایی قلبی سرچشمه می گیرد (غزالی، 1370، ص190).                       «بنده با ایمان در هنگام گناه ،گویی کوهی را بر فراز خود می بیند که نزدیک است سقوط کند ولی بی ایمان مانند کسی است که مگسی از روی بینی او بپرد» (مکی، 1995، ص 367).                                                                                    توبه هم مانند هر عمل دیگر نیاز به علم و آگاهی دارد «لا عقوبه اشد علیهم من فقد علم التوبه» (همان، ص362 )؛ عقوبتي بالاتر از نادانیِ نسبت به توبه نيست.                                                                                                                                                     

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2گناهان کبیره و گناهان صغیره

«دین هم مانند نجاسات دو حکم دارد؛ همانگونه که نجاست عین و نجاست صفت داریم دین هم نجاست عین دارد و نجاست صفت؛ نجاست عین شرک است که پاک نشود «انما المشرکون نجس، ان الله لا یعفر ان یشرک به» و دیگر خبث صفت است که آن نجاست معصیت است و آن هم بر دو قسم است خفیف و غلیظ. خفیف صغایر است و غلیظ کبایر، خفیف و غلیظ هر دو به آب توبه پاک شود» (میبدی، 1371، ج1، ص 606).

از این رو صغایر و کبایر موضوع توبه هستند.

گناهان بین بنده و خدا دو قسم کبیره و صغیره است. کبیره گناهی است که در بارۀآن وعدۀ عذاب واجرا شدن حدود الهی است امّا صغیره غیر آن است. «فالکبائر مانص علیه بالوعید و ما وجبت فیه الحدود و الصغائر دون ذلک» (مکی، 1995، ص387).

در قرآن به دو قسم صغایر و کبائر اشاره شده است. «ان تحتنبو کبائر ما تنهون عنه» (نساء، 31).

کیمیای سعادت به نقل از  ابوطالب مکی در قوت القلوب،  هفده کبیره را نام برده است که چهار مورد آن مربوط به دل است ، چهار مورد آن مربوط به زبان ، سه مورد آن مربوط به شکم، دو مورد مربوط به فرج ، دو مورد مربوط به دست، یکی مربوط به پا و یکی مربوط به حق پدر ومادر است. (غزالی،1370،ص 655).

گناهان صغیره در اثر عواملی به گناهان کبیره تبدیل می شود. «اگر اصرار بر گناهان کند؛ گناه را کوچک بداند؛ از گناه خود شاد شود؛ فرصتی را که خدا برای توبه به او داده است غنیمت نشمارد و توبه نکند؛ گناه را آشکارا انجام دهد و الگوی دیگران باشد و دیگران به تبع او گناه کنند». (همان، ص 656).

3ـ 3ـ 3 اصرار بر گناه

«گناهی نیست که انسان نسبت به آن اصرار ورزد مگر آن که قلب او را سیاه می کند» (مکّی،1995، ص375)                  پی در پی گناه کردن سبب هلاکت است.

«فاذا اتبع الذنب و لم یجعل بین الذنبین توبه خیف علیه الهلکه» (همان، ص 375)؛ اگر گناه كند و توبه نكند ترس آن است كه هلاك شود.

اگر گنهکارتوبه کند وگناه را ترک نکند، پروردگار خود را مسخره کرده است«المستغفر من ذنب وهو یفعله کاالمستهزئ بربه(مجلسی،بی تا،ج93،ص285)

 

3ـ 2ـ 4 کوچک شمردن گناه

« و من ذلک آن یستصقر الذنب و یحتقره فیکون اعظم من اجتراحه» (مکّی،1995، ص370)؛ كوچك شمردن گناه، بزرگ تر از انجام دادن گناه است.

«ان استصغار الذنب کبیره» ؛ كوچك شمردن گناه، گناهي بزرگ است.

به کوچکی گناه نباید نگاه کرد بلکه به عظمت کسی که در مقابل او گناه انجام می شود باید توجه کرد« لا تنظر الی صغر الخطیئه و انظر الی کبریاء من واجهته بها» ؛«گناه هر چند کوچک است اما در برابر عظمتِ خدا بزرگ است»(همان ،ص367) ؛«مثلِ عالمی که مقتدای جامعه است و لغزش او جامعه ای را گمراه می کند؛ مانند کشتی شکسته ای است که همه ساکنان خود را هلاک می کند» (همان، ص 371).

«پافشاری برگناه ،گناهی به گناهان انسان می افزاید» (همان، 384).

موضوع توبه با در نظر گرفتن مبدا و مقصد سالک و عارف متفاوت است.؛ توبه زاهدان، رغبت به دنیاست«آن رجوع است از رغبت اندرون به دنیا با بی رغبتی از آن»؛ توبۀ اهل حضور غفلت است «آن رجوع است از غفلت با حضور»؛ توبة متخلفان اخلاق نکوهیده است «آن رجوع است ازاخلاق سیئه با اخلاق حسنه».

توبۀ عارفان ،از نسبت دادن حسنات به خود است«اهل معرفت هر گاه حسنه ای به خود اضافت کنند از آن توبت واجب دانند»؛ توبۀموحدان رجوع از ماسوای حق است«اهل توحید هر گاه که نظر به غیر کنند آن راگنا ه دانند واز آن توبت واجب شمرند» (کاشانی، 1381، ص370)

نتیجه این که سالکان با در نظر گرفتن موقعیت، مرتبة ایمان، علم، تقوی، معرفت و محبت ، توبة آن ها یکسان نیست ؛ بنابراین موضوع توبه آن ها مختلف خواهد شد توبة عوام از گناهان است و موضوع آن ، اقسام گناه از صغیر و کبیره است ؛ موضوع توبة خواص مانند پیامبران و عارفان الهی از سنخ دیگر است که پایانی  برای آن متصوّر نیست.

 

3ـ 4مراتب توبه

3ـ 4ـ 1 توبۀ با بصیرت

توبۀ افراد با توجه به ایمان، علم، تقوی و یقین آن ها در یک درجه نیست؛ توبة عالم با توبۀ جاهل تفاوت دارد «هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» (زمر، 9) ؛آیا کسانی که می دانند  با کسانی که نمی دانند یکسانند؛« فضل العلم احَّب الی الله من فضل العباده (مجلسی، ج1، ص164)؛ نزد خدا علم از عبا دت برتر است.

سالکی که با بصیرت راه حقیقت را می پیماید، با شخصی که فاقد آن است تفاوت دارد.

«من عمل علی غیره بصیره کسائر علی غیر علم کان ما یفسده اکثر مما یصلح» (همان، ج1، ص 298) .                               و ترس از خدا بعد از شناخت خداست و آنچه موجب توبه می شود خوف خداست. «به طور کلی آن چه انسان را به توبه وادار می کند فقط خوفی است که از بینایی و شناسایی قلبی سرچشمه می گیرد (غزالی، 1370، ص190).                       «بنده با ایمان در هنگام گناه ،گویی کوهی را بر فراز خود می بیند که نزدیک است سقوط کند ولی بی ایمان مانند کسی است که مگسی از روی بینی او بپرد» (مکی، 1995، ص 367).                                                                                    توبه هم مانند هر عمل دیگر نیاز به علم و آگاهی دارد «لا عقوبه اشد علیهم من فقد علم التوبه» (همان، ص362 )؛ عقوبتي بالاتر از نادانیِ نسبت به توبه نيست.                                                                                                                                                     

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری