دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تک نگاري آثار اصغر الهي

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-1- مکتب هاي ادبي:

« ادبيات معاصر، يعني ادبيات ربع آخر قرن نوزدهم، و نيمه اول قرن بيستم، را نمي­توان داراي وحدت و نظم معين و شيوه مشترکي شمرد. در حاليکه ادبيات در دوره­هاي گذشته واجد تعادلي، ولي کوتاه و موقت بود. (مثلاً «درون جويي» در رمانتيسم و «برون جويي» در رئاليسم). چنين مي­نمايد که ادبيات معاصر بدون هيچ­گونه اشتراک سبک و مضمون، خود را به دست تصادم شخصيت­هاي گوناگون وتحولات متناقض سپرده و، بنا بر زمان و مکان و اجتماع و افراد، ميان احياي رمانتيسم نو و حفظ باز مانده­هاي ناتوراليسم، ميان نازکترين غزليات عاشقانه و خشن­ترين رمان هاي رئاليستي، ميان استحکام کهن زبان نگارش و پريشاني و آشفتگي زبان گفتگو، ميان روان­شناسي و فلسفه اصالت عمل، ميان پرستش هنر و توجه به احکام اخلاق و فلسفه اولي، در نوسان است. ازين رو قرن بيستم را «دوره زوال مکتب­ها» مي­نامند». (سيدحسيني،1358: 171-172)

1-1-1- رئاليسم:

رئاليسم را بايد پيروزي حقيقت واقع بر تخيل و هيجان شمرد. اين مکتب ادبي بيشتر ازين لحاظ حايز اهميت است که مکتب­هاي متعدد بعدي نتوانسته است از قدر و اعتبار آن بکاهد و بناي رمان­نويسي جديد و ادبيات امروز جهان بر روي آن نهاده شده است.

رئاليسم به عنوان مکتب ادبي، پيش از هرجاي ديگر، در فرانسه به ميان آمد. اما پايه­گذاران مکتب ادبي رئاليسم نويسندگان بزرگي که امروزه ما مي شناسيم نبودند، بلکه نويسندگان متوسطي بودند که اکنون چندان شهرتي ندارند. اين نويسندگان عبارت بودند از:  شانفلوري[1]،مورژه[2]،دورانتي[3]

رئاليسم در درجه اول به صورت کشف و بيان واقعيتي تعريف مي­شود که رمانتيسم يا توجهي به آن نداشت و يا آن را مسخ مي­کرد. درين دوران سلطه علم و فلسفه اثباتي رمان نمي­تواند وجود خود را توجيه کند مگر با کنار گذاشتن وهم و خيال و توسل به مشاهده. همه­ي آن چيزهايي که در رومانتيسم ، چيزي غير واقعي را جايگزين واقعيت مي کرد: (از قبيل ماوراء الطبيعه، فانتزي، رؤيا، افسانه، جهان فرشتگان، جادو و اشباح) حق ورود به قلمرو رئاليسم را ندارند و نبوغ نويسنده رئاليست در خيال­بافي و آفريدن نيست بلکه در مشاهده و ديدن است. ادبيات رئاليستي طبعاً موضوع خود را جامعه­ي معاصر و ساخت و مسائل آن قرار مي­دهد.: يعني چنين جامعه­اي وجود دارد و اثر ادبي را مجبور مي­سازد که به بيان و تحليل آن بپردازد.

رئاليسم مکتبي عيني يا بروني است و نويسنده رئاليست هنگام آفريدن اثر بيشتر تماشاگر است و افکار و احساسات خود را در جريان داستان ظاهر نمي­سازد. ر­ئاليسم مي­خواهد همه­ي واقعيت را کشف کند اما در خواننده­اش اين احساس را توليد کند که واقعيت است که ظاهر مي­شود. رمان­نويس از تظاهر به حضور خود در اثر، از رازگويي­هاي احساساتي و از فلسفه­بافي احتراز مي­کند. حتي از نماياندن خود در اثر به عنوان نويسنده هم خودداري مي­کند. اطلاعي که او درباره­ي هر يک از قهرمان­هايش دارد درست به اندازه­اي است که شخصيت­هاي ديگر رمان مي­توانند داشته باشند و خود را به عنوان مشاهده­گر ممتاز و مطلع عرضه نمي­کند و در واقع کمدي بي اطلاعي را بازي مي­کند. نويسنده رئاليست به هيچ وجه لزومي نمي­بيند که فرد مشخص و غير عادي و يا عجيبي را که با اشخاص معمولي فرق دارد به عنوان قهرمان داستان خود انتخاب کند. او قهرمان خود را از ميان مردم و از هر محيطي که بخواهد گزين مي­کند. (سيد حسيني،1358: 143-173)

« ادبيات داستاني رئاليستي، زندگي و دنياي اجتماعي را همان­گونه که براي خواننده عادي به نظر مي­رسد به تصوير مي­کشد، و اين احساس را ايجاد مي­کند که شخصيت­هاي داستاني آن ممکن است وجود واقعي داشته باشند، و وقايع آن نيز به همين شکل رخ دهند». (آبرامز،1384: 313)

در واقع اگر بخواهيم مکتبي ادبي را به عنوان شبيه­ترين مکتب به متن اصلي زندگي معرفي کنيم، مکتب رئاليسم همان­گونه که از اسمش پيداست به دليل واقعي­نگري، نزديک­ترين مکتب است. ازين­روست که حتي با پيدايش انواع مکاتب ادبي، ارزشمندي رئاليسم پايدار باقي ماند و از طرفداران آن کاسته نشد. آن­چه که بيش­تر مخاطبان رمان طلب مي­کنند، بازگو کردن زندگي عادي است در قالب داستاني دل­انگيز. حال آن­که بيشتر مکاتب ديگر زندگي را بازگو مي­کنند اما نه در حالت عادي؛ بلکه ويژگي­هاي خاص همان مکتب به آن افزوده مي­شود.

[1] champfleury

[2] murger

[3] duranty

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

بررسآثار اصغر الهي در دو دسته­ي رمان­ و مجموعه داستان­هاي کوتاه، مورد تحليل­هايي از لحاظ فرم، محتوا، عناصر داستاني، نکات برجسته­ي روان­شناسي از ديدگاه فرويد، يونگ و آدلر و جامعه شناسي از ديدگاه گلدمن

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تک نگاري آثار اصغر الهی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تک نگاري آثار اصغر الهی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تک نگاري آثار اصغر الهي