دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

سعدی به پادشاه یادآوری می‌کند که وقتی می‌بینی که مردم دعاگوی تو هستند پس تو هم خداوند را سپاس بگو.

چو بینی دعاگوی دولت هزار   خداوند را شکر نعمت گزار

1158/80

در هنگام روزی خوردن و استفاده از نعمت‌های او باید نام خداوند را بر زبان آوری و شکرگزار باشی.

نه شرط است وقتی که روزی خوری   که نام خداوند روزی بری؟

1172/81

سعدی در حکایتی زیبا آن مردی را که به درویش کمک نکرده و او را از درگاه خود راند نکوهش می‌کند و این را ناسپاسی به درگاه ایزد می‌داند و همین باعث بخت برگشتگی آن مرد شد.

به ناکردن شکر پروردگار   شنیدم که برگشت از او روزگار
بزرگیش سر در پناهی نهاد   عطارد قلم در سیاهی نهاد

1304-1303/86

البته سعدی معتقد است انسان در برابر همه این فیض الهی قادر به شکرگزاری نیست که هر نفس انسان شایسته سپاس و شکرگزاری به درگاه اوست چنانکه می‌فرماید:

نفس می نیارم زد از شکر دوست   که شکری ندانم که در خورد اوست
عطایی است هر موی از او بر تنم   چگونه به هر موی شکری کنم

3312-3311/171

پس شکرگزاری و ستایش مخصوص خداوندی است که انسان را از نیستی به هستی آورد.

ستایش خداوند بخشنده را   که موجود کرد از عدم بنده را

3313/171

اگر به درگاه خداوند شکر و سپاس گزاری کردی انسان با بصیرت و آگاهی هستی و در غیر این صورت ناآگاه و بی بصیرت و کور هستی.

تو گر شکر کردی که با دیده ای   وگرنه توهم چشم پوشیده ای

3342/172

انسان‌های خردمند که شناسنده احسان و نیکویی هستند با سپاس گزاری به درگاه خداوند بر نعمت‌های خود می افزایند.

خردمند طبعان منت شناس   بدوزند نعمت به میخ سپاس

3358/172

از شکرگزاری خداوند سرپیچی مکن که در قیامت چیزی در آستین نداشته باشی و ناامید و مأیوس باشی.

مکن گردن از شکر منعم مپیچ   که روز پسین سر به آری به هیچ

3369/173

خداوند توانایی که زیبایی‌ها را بوجود آورد و آفریننده‌ی نعمت‌های گوناگون و رنگارنگ است فقط برای وجود انسان، پس انسان باید به خاطر این همه نعمت لحظه به لحظه از روی جان و اعماق وجود شکرگزار خداوند باشد که شکرگزاری او تنها بر زبان آوردن نیست. بلکه باید با تمام وجود خدا را شکر کرد.

توانا که او نازنین پرورد   به الوان نعمت چنین پرورد
به جان گفت باید نفس بر نفس   که شکرش نه کار زبان است و بس

3387-3386/174

البته انسان اعتراف دارد که این همه نعمت خداوند را قادر به شکرگزاری نیست وناتوان از سپاس گزاری به درگاه اوست و با این سخنان اندک قابل توصیف نیست.

خدایا دلم خون شد و دیده ریش   که می‌بینم انعامت از گفت بیش

3388/174

چنانکه در دیباچه گلستان می‌فرماید:

«از دست و زبان که برآید   کز عهده شکرش به درآید»

(سعدی، 1366: 101)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی