دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

سطح زبانی

الف)آوایی

موسیقی بیرونی یا وزن: فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن

بحر شعر: رمل مسدس محذوف

موسیقی کناری یا قافیه

کلمات قافیه: خانه، ویرانه، میخانه، پروانه، پیمانه، خانه، بیگانه، افسانه، دیوانه

حرف روی ساکن: صامت ن و ه حرف زاید است.

تکرار قافیه درکلمه”خانه”.

شعر مردّف است و ردیف نقش نمای مفعولی  “را”.

موسیقی درونی

سجع متوازی: شمع، جمع(3)

سجع متوازن: گو، شد(1)

سجع مطرف: خانه، ویرانه(1)

جناس اشتقاق: ویران، ویرانه(1)

تکرار واژه: عشق  (8)

تکرار صامت واحد:  صامت و (1)   صامت ع، ش (3)

تکرار مصوت: مصوت بلند ا (8)    مصوت بلند ی (6)

ب)واژگانی

لغات عربی: زاهد، شعله، شمع، جمع، غم، عشق، قصر، هوس، حاشا، خطبه، عاقل

لغات مرکّب: میخانه، پیمانه، دیوانگی

ترکیب های اضافی: ره میخانه، شعله ی شمع، غم پروانه، آب شمشیر، بام قصر

اسم ذات

عناصر طبیعی: آب، شعله، آتش

انسانی: جمع، نشاط

اعضای بدن: سر

اشیا: شمع، شمشیر، پیمانه، حلقه

حیوانات: پروانه

جایها: خانه، ویرانه، ره، میخانه، بام، قصر، خانه، در

اسم معنی: صوفی، مست، زاهد، غم، بزم، عشق، هوس، آشنا، بیگانه، خطبه، دوست، خرد، افسانه، دیوانگی

 

ج)نحوی

معانی ابیات در همان بیت تمام می شود ، حذف ب از فعل امر: گو، کن، حذف ب ازفعل مضارع التزامی : پرسم

اکثر فعل ها ساده است ولی از افعال مرکب: کوتاه کن و … هم استفاده شده است.


 

 

2-سطح ادبی

مراعات النظیر: شعله، آتش، بسوزد (3) شمع، پروانه (3) مست، بزم، مستان، پیمانه (4)

تضاد: آشنا، بیگانه (6) عاقل، دیوانه (7)

ارصاد و تسهیم

 

آب گــو بـگذر ز ســر این خانــه را
وقت شد، ویران کن این ویرانه را

 

استعاره


عشق نوبت می زند بر بام قصر
کز هوس خالی کنید این خانه را

 

استعاره مکنیه(تشخیص): عشق                                    استعاره مصرّحه: خانه استعاره از دل


آشنــایــــــی حلقـــــه بر در مــی زنـــــــد

کیست تا بیرون کند بیگانه را

 

استعاره مصرّحه: آشنا استعاره از عشق                              استعاره مصرّحه: بیگانه استعاره از تعلّقات

 

خطبه می خواند به نام دوست عشق

ای خرد کوتاه کن افسانه را

 

استعاره مکنیه(تشخیص): عشق                                                 استعاره مکنیه(تشخیص): خرد

 

عشـــق با دیوانگــــی! حاشــــا نشــــــــاط

عشق عاقل می کند دیوانه را

 

استعاره مکنیه(تشخیص): عشق

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی