دانلود پایان نامه -بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اختیار تسکین، یعنی آوردن یک هجای بلند به جای دو هجای کوتاه
  • مسألة تکرار که سه صورت دارد:

الف: تکرار رکن اول بعد از رکن اول
ب:تکرار رکن اول بعد ار رکن دوم
ج: تکرار رکن اول و دوم با هم
«وصل»
وزن آن «مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن… (مضارع[1] ) است.
آن تیره مردمکها، آه                                         مفعولُ فاعلاتن فع
اما نباید پنداشت که دو رکن به جای فاعلاتُ، فاعلاتن آمده و وزن آشفته شده‌است. شاعر از اختیار تسکین استفاده کرده‌است و وزن اصلی، «مفعولُ فاعلاتُ مفا (فعل) است.
پرده به همراه باد رفت                                               مفعولُ (مفعولُ) فاعلن
در امتداد آن کشالۀ طولانی طلب                          مفعولُ فاعلاتُ (فاعلاتُ) مفاعیلُ (مفا)
که با تسکین به این‌صورت درآورده‌است: مفعولُ فاعلاتُ فاعلاتن مفعولُ مفا و به علت عدم توجه ‌به‌همین قواعد عروضی است که وزن این شعر را هم «آشفته» خوانده‌اند.
و آن تشنج، آن تشنج مرگ‌‌آلود                                      مفعولُ فاعلاتُ (فاعلاتُ) مفا
که با تسکین شده‌است: مفعولُ فاعلاتُ فاعلاتن فع
دیدم که پوست تنم ازانبساط عشق ترک میخورد مفعولُ مفتعلن (مفعولن فاعلاتُ) مفاعیلُ (مفا)
که در آخر تسکین خورده و «مفاعیلن فع» ‌شده‌است.
نکتۀ تازه این‌است که فروغ در این وزن مکرراً به جای فاعلاتُ، مفتعلن می‌آورد که در عروض عربی‌هم نیست. اما قضیه از این قرار است.
رکن‌بندی صحیح این وزن مختلف‌‌الارکان به‌صورت متناوب‌‌الارکان چنین است:
مستفعلن مفاعلُ مستفعلن مفا که در این‌صورت به جای مفاعلُ فعلن آورده‌است.
یا به‌صورت «لاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن» است و در حقیقت ، فروغ به جای مفاعلن، مفاعلُ آورده‌است که در عروض عرب جایز است و به جای فعلاتن ، مفعولن آورده‌است که در هر دو عروض، جایز است.
اگر این مصراع را به دو مصراع تقسیم می‌کرد، صحیح‌تربود:
دیدم که پوست تنم                                          مفعولُ مفتعلن
از انبساط عشق ترک می‌خورد                             مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فا
در ماه ماه به گودی نشسته ، ماه منقلب تار               مفعولُ مفتعلن (فاعلاتُ فاعلاتُ) مفاعی
در اینجا هم ظاهراً به جای فاعلاتُ ،مفتعلن آورده‌است.
در یکدگر تمام لحظۀ بی‌اعتبار وحدت را                 مفعولُ فاعلاتُ(مفتعلن فاعلاتُ) مفعولن
که باز به جای فاعلاتُ ، مفتعلن آورده‌است. مفعولُ در آخر شعر، مفعولن شده‌است.
«پرسش»:
وزن آن «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن» (مجتث) است.
سلام ماهی‌ها… سلام ماهی‌ها                                        مفاعلن فع‌لن مفاعلن فع‌لن
باید در دو سطر نوشته شود.
به سوی اعتماد آجری خوابگاهها                                    مفاعلن (مفاعلن) فعلاتن مفاعلن
و لای لای کوکی ساعت‌ها                                           مفاعلن (مفاعلن) فعلاتن
[1]  اصل بحر مضارع در عربی‌دو بار مفاعیلن فاعلاتن است. زحافات معمول در مفاعیلن، مفاعلن و مفاعیلُ است و در فاعلاتن، فاعلاتُ است.
سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • آیا اشعار فروغ از ساختی استوار و منطقی برخوردار است؟
  • آیا می­توان تلاش فروغ در آفرینش موسیقی جدید در کلام و نوآوری در پهنة موسیقی زبان را ناشی از عدم توان وی در برخورد با وزن عروض تلقی کرد؟
  • آيا وزن شعر چیزی جز حرکت کلی و آهنگین کلمات است؟
  • آْیا شاعر می­تواند در صورت داشتن ذهن موسیقایی با استفاده از امکانات موجود در زبان به خلق اوزان جدید بپردازد؟
  • آيا می­توان علاوه بر آخر مصراع، در اول و وسط مصراع­ها نیز توسع اعمال گردد؟
  • اشعار فروغ فرخ­زاد در چه وزن و بحرهایی سروده شده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد با نگاهی بر ابداعات و ابتکارات او

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی موسیقی اشعار فروغ فرخ زاد

بستن منو