دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

دل سپردن به تقدیر خداوند و شادی و خشنودی نشاط نشان دهنده وصال او به مقام رضاست.

من نه آنــم که دل آزرده ز بیــداد شــوم                      هر ستــم را کرمی بینــم و دلشــاد شــوم(143)

از طرف دیگر در تحلیل اشعارش با توجه به محور عمودی می­توان مضامین متفاوتی را در یک غزل جستجو کرد که گاهی مضمون اصلی آن مدح و گاهی کاملاً عارفانه یا عاشقانه است. باید توجه داشت که ممدوح او اغلب خداوند و عشق برتر است وگاهی پادشاه زمان که البته در پایان غزل و در حاشیه قرار گرفته است. اشعار نشاط بیشتر برون گرا و آفاقی است و از طریق تشبیه و استعاره مفاهیم عینی را به ذهنی پیوند می دهد. مفاهیم نظیر شادی و غم لازم و ملزوم یکدیگر و در یک راستا وجود دارد.

 

طالــب راحــت به زحمــت گــو بســاز              گنــج و رنــج وشــادی وغــم بــا هم است (94)

شادمــان غمــزده و غمــزدگان دلشادند              غـم و شـادی جهان بین که چه بی بنیادــد (106)

 

نشاط در گذران عمر قدم در طریق عرفان نهاد و به شوریدگان طریقت دل سپرده، شوریده سری پیشه کرد و مستغرق عشق حقیقی گشت و کارش به آنجا رسید  که گفت:

تن خسته، دل شکسته، نظر بسته، لب خموش                   ای عشق کار ما همه بر مــدعای تســت(75)

چند سال با وارستگان طریق عرفان مأنوس بود و مسالک طریقت را می­پیمود تا جایی که کارش به     شوریده­سری کشید و به قول اهل عرفان به مقام “محو” رسید، در این وقت از هر سو زبان به سرزنش او گشادند ولی او می­گفت:

دیده­ام و کشیده­ام عاشقی و ملامتــش                      محنت عشق خوشتر از زاهدی و سلامتش(126)

 

او با استمداد از اصطلاحات عرفانی به خوبی  توانست وصال به معشوق برتر را به تصویر بکشد:

زحمت ساقی که عمرش باد باقی تا به کـی             رخصتی خواهم که تا لب بر لب دریا کنم (153)

عشق را از دیده سوی دل برم از دل به جان            بــاده از لب به جـام از جام در مینا کنم (153)

گر شوم از خویش پنهان او عیان گردد نشاط          آنچه را گم کرده­ام چون گم شود پیدا کنم  (153)

توانایی نشاط در دانستن قرآن و حدیث و خبر و تفسیر و دیگر دانش های دینی سبب شده که بیشتر شعرها بویژه مثنوی­هایش بدین زیور آراسته گردد و گاه نیز این آراستگی­ها شعرهایش را دشوار و پیرایه­دار ساخته است:

مــدرکــات مــا همــه وهـــم و خیــال                 حــق تعـــالی شــــأنه عمــا یقــال (238)

آیــت توبــــوا الــی اللّـه خوانـــده­ایـــم                 لیــک انــدر تیــــه شهـوت مانده­ایم (247)

و گاه نیز حدیث را به فارسی برگردانده و سخن خود را دلنشین تر نموده است، مانند این سخن:

گفــت پیغمبــــر امیـــر آگهــان                  اکثــر اهـــــل جهــانند ابلهــــــان (245)

که اشاره است به حدیث مشهور “اکثر اهل الجن البله”

نشاط از بزرگان علم و هنر عصر خود بوده و در دانش­های دینی و ریاضی و حکمت الهی و فلسفه و منطق چیره­دست و دانشور بوده همه­ی عمر را در راه فراگرفتن این دانش­ها روزگار گذرانده است (نخعی، 1379: 20) و این مفاهیم در اشعارش منعکس است ولی علی­رغم این مشخصه  از نظر او عشق بر خرد پیشی گرفته و آن را در نوردیده است.

دیــــده و گـــوش خــرد را دوختنــــد                        عشــــق را آنگــه زبــان آموختنـــد(110)

او در همه گنجینه خویش مردم را از خواب غفلت بیدار نموده و از بی­خبری­ها هماره همگان را به هوش داشته است:

خبرت هست که هیچت خبری نیست ز خویش                  آه اگر بگذردت زین سپس ایام چو پیش(125)

نشاط گاهی به شیوه ناصر خسرو مردم را به کار وکوشش و تکاپو وگریز از بیکاری و تن­آسانی وا­­داشته و نیکخواهی خود را چنین نشان داده است:

رنج بیهــوده بری به که گزینــی راحـت                           کار بیهــوده کنی به که نشینی کاهــل(132)

هرگز از مزرع سبز فلک و چشمه ی مهر                            تخم غفــلت به جز انــدوه نیـارد حاصل

یا:

چند بیهــوده بسر بــرد تــوان عمر عزیز                       جهدی ای دل که ازین پس پی کاری گیریم(135)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی