دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

فردریش ارنست دانیل شلایرماخر (Friedridh Daniel Ernest Schliermacher) (1834- 1768 م.):

 

فردریش ارنست دانیل شلایرماخر متأله و با سنت هرمنوتیک دینی آشنا بود. از آنجا که او با جنبش رمانتیک‌های آلمانی نزدیکی و پیوند داشت، مفاهیم جدید در نظریۀ ادبی را به خوبی می‌شناخت.[1]

او را باید اندیشمندی دانست که نظریه‌‌پردازان هرمنوتیکی اواخر قرن نوزدهم در رشته‌ها و جهت‌های فکری بسیار متفاوت در آلمان نشان تفکر او را بر خود داشتند.[2]

با این همه، برنامۀ فکری او را باید ادامۀ کار اندیشمندانی دیگر تلقی کرد. چنان‌که وی از عقاید یوهان مارتین کلادینوس (1759 – 1710 م.) تأثیر زیادی گرفته است… کلادینوس همان کسی است که حکم اصلی هرمنوتیک کلاسیک یعنی نیّت مؤلف را پایه گذاشت.[3]

شلایر ماخر می‌گوید که هرمنوتیک نظریه‌ایست فلسفی و شناخت‌شناسیک و نه صرفاً روشی برای شناخت پیچیدگی‌های متون کهن؛ از این رو هرمنوتیک تکامل روش شناسیک اصول شناخت است. لیکن صحیح بودن هر شناخت نسبی است و ادراک ناکامل در کنش شناخت و فرایند هرمنوتیک اجتناب ناپذیر است. لذا وظیفۀ هرمنوتیک و متأول، شناخت شرایط تاریخی متن می‌باشد. بدین لحاظ هرمنوتیک در نظر شلایر ماخر عبارت است از ارائۀ تأویلی استوار به شناخت دقیق، نقادانه و بهره‌مند از روش درست و استوار به کنش آگاهانه جهت آشکار ساختن معنای متن در تمامی سویه‌هایش با گذار به فراسوی شرایط تاریخی پیدایش متن.[4]

او که پدر علم هرمنوتیک نیز لقب گرفته، در تعریفی جامع می‌گوید:

«هرمنوتیک عبارت است از ارائۀ تأویلی استوار به شناخت دقیق، نقادانه و بهرمند از روش درست و استوار به کنش آگاهانه جهت آشکار ساختن معنای متن در تمامی سویه‌هایش با گذار به سوی فراسوی شرایط تاریخی پیدایش متن.»[5]

در روزگار شلایر ماخر مباحث تفسیر و فقه‌اللغة در حوزۀ دین‌پژوهی بسیار رواج داشت. مفسران تلاش می‌کردند تا هریک از متون کهن یونانی و لاتینی و متون مقدس را بر اساس ویژگی‌های خاص خود تفسیر کنند. لذا الفاظ به کار رفته و ساختار بیانی آنها مورد پژوهش قرار می‌گرفت و از آنجا که هر متنی دارای ویژگی‌های زبانی و ساختار خاص خود بود لذا به طور مجزا مورد بررسی و تفسیر قرار می‌گرفت. شلایر ماخر سعی کرد تا شیوۀ واحدی را برای همۀ متون ارائه دهد. در واقع او به دنبال هرمنوتیک عام و جهان شمول بود.

پل ریکور معتقد است که این اقدام شلایر ماخر در تفسیر و فهم متون مانند کاری بود که کانت در مباحث معرفت‌شناسی انجام داد. گویی شلایر ماخر انقلابی در عالم تفسیر بر پا کرد. همانگونه که کانت قواعد عام معرفت شناختی را بیان کرد، شلایر ماخر هم تلاش کرد تا قواعد عام فهم و تفسیر متون را ارائه دهد.[6]

1-3-2-1 قواعد هنر فهميدن:

شلایر ماخر هرمنوتیک را به معنای هنر فهمیدن می‌د‌اند و آن را دارای قواعدی روشمند می‌داند که مفسر را به فهم صحیح از متن نائل می‌گرداند.‌‌ به بیان دیگر هرمنوتیک عبارت است از هنر فهم بویژه سخنان مکتوب شخص آن هم به طور صحیح.

شلایر ماخر سه معنا برای هرمنوتیک ذکر می‌کند:

يك- هنر ارائۀ اندیشه‌ها به صورت صحیح.

دو- هنر منتقل ساختن سخنان دیگری به شخص سوم.

سه- هنر فهم سخنان شخص دیگر به صورت مشخص.

 

او معتقد است که هرمنوتیک را باید به عنوان یک کار هنری در نظر گرفت. تفسیر خودش یک هنر است.[7]

شلایر ماخر هرمنوتیک را به دو نوع عام و خاص تقسیم می‌کند. هرمنوتیک عام با نقد و گرامر ارتباط دارد اما هرمنوتیک خاص جمع مشاهدات است و جنبۀ علمی ندارد.[8]

[1] – احمدی، ساختار و تأویل متن 522

[2] – پالمر 171

[3] – احمدی، ساختار و تأویل متن 523

[4] – حسن‌پور 20

[5] – حسن‌پور 1

[6] – نصری 86 و 87

[7] – نصری 86

[8] – نصری 86

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
  • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
  • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
  • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی