دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

خدایا اگر تو ما را دستگیری کنی به مقامی می‌رسم و اگر مرا رها کنی کسی مرا احسان و دستگیری نمی‌کند.

گرم دست گیری به جایی رسم   وگر بفکنی برنگیرد کسم

3999/200

خدایا ما چشم امید به لطف و کرم تو داریم پس ما به درگاه تو چیزی و سرمایه‌ای نیاورده ایم ما را دستگیری کن.

ز لطفت همین چشم داریم نیز   براین بی بضاعت ببخش ای عزیز

4008/200

کسی گناه کار‌تر و سیاه نامه‌تر از من به درگاه تو نیست زیرا اعمالی ندارم که مورد پسند تو باشد فقط امید به یاری و کرم و بخشایش تو دارم.

کس از من سیه نامه‌تر دیده نیست   که هیچم فعال پسندیده نیست
جز این کاعتمادم به یاری تست   امیدم به آمرزگاری تست

4010-4009/200

خدایا سرمایه‌ای به درگاه تو نیاورده ام الا امید به کرم و بخشش تو دارم پس عفو خود را نصیب ما گردان و مرا ناامید نساز.

بضاعت نیاوردم الا امید   خدایا ز عفوم مکن ناامید

4011/200

2-4 دادگری حلقه‌ی پیوند با خدا

یکی از صفت‌های خداوند عادل بودن است پس چون عادل است عدالت کنندگان و دادگران را دوست دارد: «اِن اللهَ یُحِبُّ المُقسِطینَ» خداوند دادگران را دوست دارد (حجرات/9)

خداوند به بندگان توصیه می‌کند برای ارتباط و پیوند داشتن با من مجری فرمان باشید و خود را به صفت‌های من بیارایید تا به راه راست روید و رستگار شوید: «من یَأمُرُ بالعَدلِ و هُوَ عَلی صِراطٍ مُستقیمٍ. کسانی که امر به دادگری کنند بر راه راست اند (نحل/ 76)

 

فردوسی می‌فرماید:

چو داد و دهش باشد و راستی   بپیچد دل از کژی و کاستی

فردوسی، 1370، ج 7: 488

غزالی معتقد است: «خدای تعالی بر زمین چیزی نیافرید بزرگوارتر از عدل و عدل ترازوی خدای است بر زمین. هر که دست بدین ترازو و زند می‌بردش تا بهشت» (غزالی، 1371: 105)

در بوستان هم سعدی بر این موضوع بسیار تأکید دارد و اجرای عدالت را بر روی زمین پیوند ناگسستنی با آسمان می‌داند و در ابیات موعظه گرانه خود اول خطاب او به پادشاه است و سپس به کارگزاران و مردم دیگر است و معتقد است که مردم برای رسیدن به خشنودی خداوند سعادت هر دو جهان باید میان خود و خدایشان به عدالت رفتار کنند.

سعدی تأکید دارد که انسان دادگر روز محشر در سایه عرش الهی جای دارد و خداوند او را پناه است و در کنار خود جای می‌دهد.

خنک روز محشر تن دادگر   که درسایه عرش دارد مقر

644/59

خداوند از طریق وجود مردم پادشاه را به مقام پادشاهی می‌رساند و مردمی‌که نیکوکار باشند و خداوند آنان را دوست داشته باشد پادشاهی عادل بر آنان می‌گمارد.

 

به قومی‌که نیکی پسندد خدای   دهد خسروی عادل و نیک رای

645/59

و در مقابل اگر خداوند بخواهد که جهانی را ویران کند آن را به دست پادشاهی بیدادگر و ظالم می‌دهد.

چو خواهی که ویران شود عالمی   کند ملک در پنجه‌ی ظالمی

646/59

انسان‌های نیک از چنین ظالمی‌دوری می‌کنند زیرا خشم خداوند باعث نابودی ظالم بیدادگر است.

سگالند از او نیک مردان حذر   که خشم خدایست بیدادگر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی