دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خواجه عبدالله

خواجه عبداله نیز در بخشی انواع توبه را این گونه بیان کرده است:

«عوام بر این گما ن اند که طاعت خدا را زیاد به جای آورده اند از این رو پرده پوشی ومهلت دهی خدای را منکرند ، خود را صاحب حق بر خدا می دانندچه گمان می کنند با توبه گناها نشان بخشیده شده وبه دلیل حسناتشان باید حق- تعالی-ثوا بشان دهدخود را بی نیاز می انگارند.

بنابراین عوام باید از گمان فزونی طاعات توبه کنند. مردمی که متوسط اند گناه را کو چک می انگارند واین عین گستاخی و سرکشی وبریدن از خداست پس ایشان باید از  اندک شمر دن گناه توبه کنند

و خواص باید از به هدر رفتن وقت ،توبه کنند؛ زیرا  به هدر رفتن وقت آن ها را به وادی نقصان می اندازد ونور مراقبت را خاموش می کند وچشم ان ها را از مشا هدۀ حقّ تیره وتار می سازد»(اوجبی ،1382،ص24).

 

3ـ 9ـ 6میبدی

خداوند –تبارک وتعالی-نیز اولین تائب است توبة بندة محفوف به دوتوبه از خداست. در ابتدا خداوند با نظر لطف به بنده توجه می کند و به او توفیق توبه را می دهد بعد از آن بنده به سوی خدا بر می گردد و خداوند در مرتبة دوم توبه بنده را می پذیرد.

«عبدی تا من توبه ندادم، تو توبه نکردی تا نخواندم نیامدی؛ توبه دادن از من توبه پذیرفتن بر من (میبدی، 1371، ج9، ص 32).

«توبه کردن تو، به ندم، توبه دادن من به حلم و کرم، توبه کردن تو، به دعا، توبه دادن من به عطا، توبه کردن تو،به سوال، توبه دادن من به نوال، توبه کردن تو، به انابت، توبه دادن من به اجابت (همان جا).

توبه ای که بازگشتی به گناه نباشد، توبة نصوح است. همانطور که شیر به پستان بر نمی گردد توبه کننده نیز نباید به گناه برگردد.

«لا یعود الی الذنب کما لا یعود اللبن الی الضرع»(میبدی، ج10، ص160). توبة نصوح، استغفار با زبان، ندامت قلبی و خودداری از گناه است «التوبه النصوح ان یستغفر باللسان و یندم بالقلب و یمسک بالبدن» (همان جا).

«توبه نصوح توبه پذیرفته شده است که از قبول نشدن آن هراسناک باشد؛ امید به قبول شدن آن داشته باشد و در اطاعت خدا مداومت کند»«توبه نصوح توبه ای خالص است. «الخالص الصادق» (همان جا).                       

3-9-7قشیری

قشیری در رسالۀ خود به سه نوعِ توبه اشاره دارد «هر که توبه کند از بیم عقوبت او صاحب توبه بود و هر که توبه کند به طمع ثواب صاحب انابت بود و هر که توبه کند مراعات امر را نه از بیم عقوبت و نه طمع ثواب او صاحب اوبت بود (قشیری، 1361، ص140) «توبه سه قسمت بود: اول وی توبه است و اواسط انابت و آخر اوبت» (همان، ص 141).

نتیجه این که انواع توبه به سبب گناهان بسیار، متعدد است .پیامبران الهی نیز توبه می کنند امّا دلیل توبۀ آن ها گناه نیست.

 

3ـ 10 شرایط توبه

شرائطی برای تحقق توبه است که در آثار ادبی و عرفانی با عبارات متفاوت بیان شده که برخی از آن مربوط به اجازة ورود به منزل و فضای توبه و بعضی مربوط به پذیرش توبه و رفع عذاب و بقیه شرائط مربوط به کمال توبه است

عدم احراز برخی شرایط سبب توقف در منازل بین راه خواهد شد و توجه به این نکات، راهگشای درک شرائط توبه است.

 

 

3ـ 10ـ 1توبه و ندامت

از شرائط توبه پشیمانی از گناه است؛ مصمم باشد که دیگر به آن کار زشت باز نگردد. «کفی بالندم توبه» (کلینی، 1370، ج 5، ص 499). «التوبه هی الندم» (مجلسی، بی تا، ج6، ص 43).

 

3ـ 10ـ 2 توبه،سکوت و اندوه

«توبه کننده دائماً در حزن و اندوه است ؛ به اصلاح گذشته خود اقدام کند و به کارهای نیک بپردازد (مکی، 1995، ص 363). توبه کننده ملازم تنهایی و سکوت است. «و یلزم نفسه الخلوه و الصمت» (همان، ص 366).

 

3ـ 10ـ 3  توبه،مخالفت با هوای نفس

بنده تائب نیست تا به جای شیرینی موافقت با هوای نفس تلخی مخالفت با هوای نفس را به او بچشاند. «لایکون العبد تائبا حتی تدخل مراره مخالفه النفس مکان حلاوه موافقتها) (مکّی ،1995،ص366).

 

3ـ 10ـ 4 توبه ومحاسبه نفس

شایسته است همۀ اوقات محاسبة نفس داشته باشد و شهوات خود را ترک کند «ینبغی لاهل توبه ان یحاسبوا نفوسهم فی کل طرفه و یدعوا کل شهوه (مکّی،1995، ص 367).

 

3ـ 10ـ 5  توبه ودوری از گناه و گناهکاران

«تائب باید گفتار، نگاه، راه رفتن، غذا، شراب و لباس اضافی را کنار بگذارد (مکّی،1995،ص367). و از سری سقطی است که گفت: «تائب شایسته است که از گناه کاران و از هوای نفس که برای آن گناه می کرد دوری کند و تصمیم بگیرد هیچگاه به گناه بازنگردد و حق مردم را بدهد و هر آنچه که راه او را به طرف گناه هموار می کند ترک کند و مطیع هوای نفس نباشد (ینبغی للتائب المنیب انه یبدا بمبانیه اهل الماصی ثم بنفسه التی كان یعصی الله تعالی لها (همان، ص 366).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری