دانلود پایان نامه-بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :
بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

استادان خواجه عبدالله
« در کودکی و نوجوانی موفق شد از محضر استادان بزرگ که در هرات می زیستند، بهره مند شود.وبدان درجه از توانایی دست یابدکه بتواند در مجلس درس امام ابوالفضل بن ابی سعدزاهدخلل هایی را که در روات حدیث او وجود داشت یادآدری کند وصابونی و ابوالفضل ایراد های اورا بپذیرند و او را ثنا گویند. امام ناصر مروزی نیز ایراد او را پذیرفت و شاگردان خویش را به ثبت و تعلیق آنچه عبدالله انصاری گفته بود واداشت» (خرمشاهی،12:1386-11).
«خواجه عبدالله انصاری تنها از سیصد تن حدیث فرا گرفته بود.از میان چند تن از همه مشهور تر هستند و پیر هرات خود از آن ها یاد کرده است که به ذکر همان چند تن بسنده می شود: 1) شیخ ابومنصور محمّد انصاری(م.43ق) پدر وی ابومنصور محمّد انصاری را، هم باید نخستین استاد و مربی و هم باید نخستین پیر و مرشد او به شمار آورد. شناخت پیرهرات و دوران رشد وتحصیل او بی آنکه پدر و سهم او در تربیت فرزند شناخته شود، ناقص ناتمام خواهد بود. محمّد انصاری در هرات دکانی داشته است و به همین سبب عبدالله «بازاری زاده» خوانده می شد.و همراه پدر روزهای جمعه به زیارت و دیدار پیران و مشایخ شهر می رفت و آنان دست به سر او فرو می آوردند و این غیر از درس علم و حدیث و ادب بود که عبدالله زیر نظارت  شدید پدر نزد استادان فرا می گرفت، و سهم پدر او در کسب فضایل و آموزش های زمان چیزی است که همگان بدان معترف بودند. سال ها بعد هنگامی که شیخ الاسلام گذشته هفتاد واند ساله عمر خود را بررسی و نقدمی کرد، به این نتیجه می رسید که با وجود رنج د زحمت هفتادواند ساله در راه کسب علم و فضل و تحمل شداید، آغاز و ابتدای اعتقاد او همه از پدر بوده است.
2)قاضی ابومنصور ازدی هروی (م410ق): نخستین استاد پیر هرات ،قاضی ابومنصور محمّد بن عبد الله ازدی هروی درگذشته به سال 410 بود . قاضی ابومنصور استادان بزرگ علم حدیث پیش از خود را درک کرده بود و هنگامی که عبدالله در نه سالگی برای تعلیم و املای حدیث نزد او می رفت بیش از هشتاد سال از عمر گذشته بود . وی از فقیهان و محدثان بزرگ زمان خویش به شمار می آمد ،پیشوای شافعیان هرات بود.
3) جارودی (م 413ق) : ابوالفضل محمّد بن جارودی کسایی (م 413 ه.ق ) نیز از بزرگان روزگار خویش در حدیث شمرده  می شد را دریافته بود. او کسی است که پیر هرات اورا امام اهل مشرق می خواند و از میان سیصد تن که از آن ها حدیث آموخته بود، او را استاد خویش می داند.
4) امام یحیی عمّار (م422ق): یکی از استادان بزرگوار که توجه ی بسیار نیز به عبد ا لله داشت ، خواجه امام یحیی بن عمّار شیبانی سجستانی بود . پیر هرات تذ کیر- جلسه ی درس اخلاق و موعظه- و تفسیر قرآن را نزد او آموخت . خواجه در باره ی وی گفته است  :
من در تذکیر و تفسر شاگرد خواجه امام یحیی عمارم . اگر من وی را ندیدی دهان باز نتوانستی  کرد ، یعنی در تذکیر و تفسیر .
او کسی بود که رسوم علم را به هرات آورد، مجلس گفتن و اقامه ی سنّت و تازه گشتن دین در هرات از اثر تلاش های او بود . عبدالله نوجوان سخت زیر تأثیر این استاد دانشمند و مهربان بود ، و تا زمانی که او زنده بود از حمایت مادی و معنوی وی بر خوردار بود . امام یحیی استعداد و توانایی کم نظیر شاگرد خویش رابه بهترین وجهی شناخته بود چندان که هنوز عبدالله چهارده ساله بود که با قهندژیان گفته بود:     « عبدالله را به ناز دارید که از وی بوی امامی می آید» (خرمشاهی،32:1386).
سال های تلمّذ عبدالله نزد این استاد بیشتر از زمانی است که نزد ابومنصور املای حدیث می کرده است. اگر آغاز ارادت عبدالله را به این استاد زمانی بدانیم که وی در دبیرستان بود و با کودکی که خویشاوند امام یحیی بود بر سر سرودن شعر مناظره و جدل کرده بود، و یا سالی که باز هم در دبیرستان ادب قصیده ای هفتاد و دو بیتی در مدح امام یحیی سروده است، بدانیم تا سال وفات یحیی 422 ه.ق حداقل دوازده سال می شود . دوازده سال مجلس شخصی با هوش چون عبدالله زمان کوتاهی نبوده است.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :
1-  بازتاب جلوه های مفاهیم قرآنی در مناجات نامه به چه شیوه هایی است ؟
2 – بهره مندی خواجه عبدالله انصاری از مفاهیم آیات قرآنی با مشرب عرفانی او چه تناسبی دارد ؟
3- استفاده ی خواجه عبدالله انصاری از آیات قرآنی در مناجات نامه چه تأثیری در سخن او داشته است؟

  • سبک و نثر خواجه عبدالله انصاری چه تأثیری بر آثار بعد از او گذاشته است ؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری

بستن منو