دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

تعريف زبان به نحوی که مورد تاييد همه‌یزبان‌شناسان باشد ممکن نيست چراکه زبان پديده‌ی پيچيده‌ای است و هرکدام از آن‌ها تعريف خاص خود را دارند. زبانيک نظام صوتی و نوشتاری قراردادی است که توسط گفتار و نوشتار آدمی توليد می‌شود و برای برقراری ارتباط در يک جامعه بکار می رود.موهبت زبان تنها ويژگی آدمی است که او را از ديگر موجودات زنده متمايز می سازد.

در منابع و متون مختلف مربوط به زبان‌شناسی تعاريف مختلف از زبان شده که در اينجا به چند نمونه از آن تعاريف می‌پردازيم.

زبانيک مفهوم کلی است که از اجتماع گونه‌های بي‌شماری ترکيب شده است که از جهات مختلفمی‌توان آن‌هارا طبقه بندی کرد. اين گونه‌های مختلف و بی‌شمار زبان همه دارای يک هسته‌ی مشترک هستند ولی در پاره‌ای از خصوصيات مربوط به واژگان و ساختمان صوتی با هم اختلاف دارند. تفاهم متقابلی که بين گويندگان گونه‌های مختلف وجود دارد به علت هسته‌ی مشترک اين گونه‌ها است.زبان در معنای عام به هر وسيله‌ای گفته می‌شود که پيامی را از موجودی زنده به موجود زنده ديگر منتقل کند مانند زبان اشاره ،نگاه، بعضی علائم مانند روشن کردن آتش، پرتاب تير و جز آن.زبان خيلی چيزهاست، نظامی ارتباطی،محل تفکر،ابزار بيان ادبی،نهادی اجتماعی،موضوعی برای بحث‌های سياسی و عاملی در شکل گيری يک ملت است.زبان نهادی اجتماعی است که برای برقراری ارتباط ميان افراد يک جامعه بکار می‌روداين ابزار ارتباطی در جوامع بشری ثابت نيست و هميشه به يک شکل باقی نمی‌ماند. زيرا به دليل ماهيت و وابستگی به جامعه به تبع و هماهنگ با دگرگونی‌های جامعه تغيير و تحول می‌يابد.

زبان پديده‌ی بسيار پيچيده‌ای است که مطالعه‌ی آن را نمی‌توان به يک قلمرو علمی خاص محدود کرد. زبان دارای جنبه‌های فراوانی است از يک طرف زبان وسيله ارتباط بين افراد جامعه است زبان تنها وسيله‌ای است که می‌تواند افراد يک جامعه را به هم پيوند دهد.در نتيجه يک واحد اجتماعی بوجود می‌آورد. به عبارت ديگر زبان مهم‌ترين نهاد اجتماعی است، بنابراين جامعه شناسان و مردم شناسان به خود حق می‌دهند که زبان را از ديدگاه خودشان تعريف کنند از سوی ديگر زبان وسيله‌ی بيان افکار و احساسات است. زبان تنهاترين يا موثرترين وسيله‌ای است که جهان انديشه و دنيای درون ما را با جهان بيرون مرتبط می‌کند(باطنی1382: 2).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. آيا تصریف فعل در گویش انارکی با تصریف فعل در فارسی یکسان است؟
  2. آيا تصریفاسم در گويش انارکی باتصریف اسمدر فارسی مطابقت دارد؟
  3. آيا تصریفصفت در گويش انارکی با تصریفصفت در فارسی يکسان است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی