دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

ذهنیت گرایی پیوند بسیار نزدیکی با مقوله استعاره دارد، چرا که طرز نگرش و زاویه دید هنرمند باعث تصویر سازی های هنری  می شود. به بیان دیگر یعنی استعاره خود گردان حاصل و نتیجه فعالیت ذهنی هنر مند ذهنیت گراست. بنابراین پس از این به بررسی بسامد استعاره و نقش آن در آثار اکسپرسیونیستی        می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2- استعاره؛تعاریف و بسامد

استعاره[1]از مخيل ترين و زيباترين فنون بلاغت ادبي است. كه قديمي ترين و كلي ترين تعريف از آن متعلق به ارسطوست كه در  بوطيقاي خود «فن شعر» به آن اشاره كرده است «استعاره استعمال نام چيزي براي چيز ديگر است.»

و اما تعریف استعاره از نظر بزرگان فنون بلاغت چنین است:

ابن الخطيب الرازي نيز استعاره را چنين تعريف كرده است: «استعاره نام بردن از چيزي با نام چيز ديگر و اثبات متعلقات شيء دوم براي  شيء اول به منظور مبالغه در تشبيه است» «المصري، 1368،123»

تعريف دقيق تري از عبدالقاهر جرجاني در دست است كه مي گويد: «آگاه باش كه استعاره في الجمله اين است كه واژه اي در هنگام وضع لغت اصلي شناخته شده داشته باشد و شواهدي دلالت كند كه به هنگام وضع بدان معني اطلاق مي شده، سپس شاعر يا غير شاعر اين واژه را در غير آن معني اصلي به كار گيرد و اين معني را به لفظ منتقل سازد. انتقالي كه نخست لازم نبوده است و به مثابت عاريه است. «جرجاني، 1374 ،30»

معاصرين نيز در ارائه تعريف خط مشي قدما را حفظ كرده اند مثلا سيروس شمسيا استعاره را مجازی گفته كه علاقه ي مشابهت در آن وجود دارد «شمیسا ،1381 ،153»

يا نظر دكتر براهني چنين است :« استعاره انتقال مفهوم كلمه اي است به كلمه ديگر؛ يا انتقال معني يك شي است به شي ديگر. حذف يكي از طرفين استعاره است در ذهن و ارائه طرف ديگر است در كلمه» «براهني، 1380، 116»

اما در اين ميان برخي وجود قرينه لفظي را در ساختار بيان استعاره لازم مي دانند تا مشخص كند كه گوينده معنايي غير از معناي ظاهري و لفظي استعاره را مد نظر داشته است و برخي ديگر حذف آن و تلاش ذهني براي يافتن قرينه معنوي را باعث زيبايي كلام مي دانند.

اما استعاره با قرينه معنوي چالش ادبي بزرگتري ايجاد مي كند و مبالغه بيشتري در علاقه مشابهت ايجاد    مي كند و قابليت واژه ها را براي تبديل شدن به سمبل و رمز بالا مي برد.

به چنين استعاره اي، استعاره مستقل يا خودگردان گفته مي شود كه يكي از آرايه هاي مهم مكتب اكسپرسيونيسم است. در سطرهاي بعدي به توضيح اين مقوله خواهيم پرداخت:

[1]-Metaphor كه كلمه اي يوناني به معناي انتقال است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

قسمتی از متن پایان نامه :

ذهنیت گرایی پیوند بسیار نزدیکی با مقوله استعاره دارد، چرا که طرز نگرش و زاویه دید هنرمند باعث تصویر سازی های هنری  می شود. به بیان دیگر یعنی استعاره خود گردان حاصل و نتیجه فعالیت ذهنی هنر مند ذهنیت گراست. بنابراین پس از این به بررسی بسامد استعاره و نقش آن در آثار اکسپرسیونیستی        می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-2- استعاره؛تعاریف و بسامد

استعاره[1]از مخيل ترين و زيباترين فنون بلاغت ادبي است. كه قديمي ترين و كلي ترين تعريف از آن متعلق به ارسطوست كه در  بوطيقاي خود «فن شعر» به آن اشاره كرده است «استعاره استعمال نام چيزي براي چيز ديگر است.»

و اما تعریف استعاره از نظر بزرگان فنون بلاغت چنین است:

ابن الخطيب الرازي نيز استعاره را چنين تعريف كرده است: «استعاره نام بردن از چيزي با نام چيز ديگر و اثبات متعلقات شيء دوم براي  شيء اول به منظور مبالغه در تشبيه است» «المصري، 1368،123»

تعريف دقيق تري از عبدالقاهر جرجاني در دست است كه مي گويد: «آگاه باش كه استعاره في الجمله اين است كه واژه اي در هنگام وضع لغت اصلي شناخته شده داشته باشد و شواهدي دلالت كند كه به هنگام وضع بدان معني اطلاق مي شده، سپس شاعر يا غير شاعر اين واژه را در غير آن معني اصلي به كار گيرد و اين معني را به لفظ منتقل سازد. انتقالي كه نخست لازم نبوده است و به مثابت عاريه است. «جرجاني، 1374 ،30»

معاصرين نيز در ارائه تعريف خط مشي قدما را حفظ كرده اند مثلا سيروس شمسيا استعاره را مجازی گفته كه علاقه ي مشابهت در آن وجود دارد «شمیسا ،1381 ،153»

يا نظر دكتر براهني چنين است :« استعاره انتقال مفهوم كلمه اي است به كلمه ديگر؛ يا انتقال معني يك شي است به شي ديگر. حذف يكي از طرفين استعاره است در ذهن و ارائه طرف ديگر است در كلمه» «براهني، 1380، 116»

اما در اين ميان برخي وجود قرينه لفظي را در ساختار بيان استعاره لازم مي دانند تا مشخص كند كه گوينده معنايي غير از معناي ظاهري و لفظي استعاره را مد نظر داشته است و برخي ديگر حذف آن و تلاش ذهني براي يافتن قرينه معنوي را باعث زيبايي كلام مي دانند.

اما استعاره با قرينه معنوي چالش ادبي بزرگتري ايجاد مي كند و مبالغه بيشتري در علاقه مشابهت ايجاد    مي كند و قابليت واژه ها را براي تبديل شدن به سمبل و رمز بالا مي برد.

به چنين استعاره اي، استعاره مستقل يا خودگردان گفته مي شود كه يكي از آرايه هاي مهم مكتب اكسپرسيونيسم است. در سطرهاي بعدي به توضيح اين مقوله خواهيم پرداخت:

[1]-Metaphor كه كلمه اي يوناني به معناي انتقال است

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-تجلی اکسپرسیونیسم در شعر مولانا (غزلیات شمس)چگونه است؟

2-مهم ترین شباهت ها و اختلافات میان مولانا و اکسپرسیونیست ها در چیست؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تجلی مبانی اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس مولانا