دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

توبة گروه های مختلف مردم

توبه چهار قسم است و هر گروهی توبه ای خاص دارند «و من الناس فی التوبه علی اربعه اقسام فی کل قسم طائفه» (مکّی،1955، ص388).

گروه اول صاحبان نفوس مطمئنه اند که بالاترین مقام را دارند ؛ گروه دوم مقتصدین، یعنی صاحب نفس لوامه ، گروه سوم ملحق به سابقین ؛ و گروه آخر بدترین بندگان هستند»(همان جا) بقیه انواع توبه که از آن یاد شده داخل در چهار گروه مذکور هستند که مرزی برای آن تصور نمی شود، مانند:

توبه از گناهان کوچک که تعبیر به صغائر شده است «ثم یتوب ابداً من الصغائر» .

توبه از به یاد آوردن گناه است. «ثم یتوب من القول»؛ توبه از آن چه که سبب گناه است. «ثم یتوب من الاجتماع مع سبب الذنب»توبه از به جا آوردن گناهی مانند آن گناه «ثم التوبه من السعی فی مثله».

توبه از نظر کردن به  گناه توأم با لذّت است؛ «ثم التوبه من النظر الیه» توبه از گوش کردن به کسانی که از گناه سخن می گویند «ثم التوبه من الاستماع الی القائلین به».

توبه از تقصیر و کوتاهی در حق توبه است؛ «ثم التوبه من التقصیر فی حق التوبه» ؛توبه از خالص نبودن توبه است. «ثم التوبه ان لا یکون اراد وجه الله» (همان، ص 385).

توبة دانشمندی که سبب گمراهی و هلاکت مردم شده است «ویلٌ للعالم من الاتباع یزل زله فیرجع عنها و یحتملها الناس فیذهبون بها فی الآفاق» (همان، 371)؛وای بر دانشمندی که لغزشی دارد و از آن توبه می کند و مردم آن را بدوش می کشند و آن را در همه جا پراکنده می کنند

همانا دانشمندی با بدعتها مردم را گمراه می کند؛ توبه می کند و به سوی خدا بر می گردد و روزگاری را به صلاح عمل می کند پس خداوند به پروردگارشان وحی فرستاد: « اگر گناه تو بین من و تو بود همه را بخشیدم پس گناهانی که مردم را گمراه کردی و آنها را وارد آتش نمودی چه خواهد شد».

«فی الخبر اسرائیلی ان عالماً کان یضل الناس بالبدع ثم ادرکته التوبه فرجع الی الله تعالی و عمل فی الاصلاح دهراً فاوحی الله تعالی الی نبیهم: قل له ان ذنبک لوکان فیما بینی و بینک لغفرته بالغاً ما بلغ و لکن کیف بمن اضللت من عبادی فادخلتهم النار»(همان جا).

 


3-8-3توبةاز غفلت

توبة غفلت از توجه و یاری خداست که در داستان حضرت یوسف علیه السلام به آن اشاره شده است.«فهذا معنی قول یوسف للساقی: اُذکرنی عندربک: قال الله تعالی:« فانساه الشیطان ذکر ربه قَلَبث فی السجن بضع سنین»(مکی،1955، ص 384)؛ توجه یوسف علیه السلام به بنده ای ذلیل و سراپا نیاز، سبب شد مدت بیشتری در زندان باشد.

 

3-8-4توبۀمقرّبین

توبه از توجه وآرامش، به غیر از خداست . «و هی ذنوب الخصوص الی الطرفه و النفس و السکون الی شی و الراحه بشیء و هذه ذنوب المقربین» (همان جا).

 

3-8-5توبةخالص

«توبه ای که باز گشت به گناه نباشد توبۀنصوح است»؛«هرگاه با قلب سالم، دور از هوای نفس و عمل خالص موافق سنت استوار باشد و به سابقة نیکو دست یابد توبه او نصوح است» (همان، ص 361).

توبه کننده از گناه که در توبه و انابه با استقامت باشد، در فکر بازگشت به گناه نباشد، به جای گناهان کارهای نیکو انجام دهد پس از آن کسی است که در خیرات سبقت جسته، توبة او نصوح است (همان،  381).

نتیجه این که حد و حصری برای توبه نیست زیرا هر عملی که شایسته نباشد توبه ای دارد و اعمال نیز بسیار است.

 

 3ـ 8ـ 6 توبۀ انابت و استجابت

در تعرف به سه نوع توبه اشاره شده است:

«توبه انابت آن است که از خدای عز و جل بترسی از بهر قدرت وی برتو»؛«توبه استجابت آن که از خدای عز و جل شرم داری از بهر نزدیکی وی به تو»؛ «توبه عام از گناه بازگشتن است» (کلابادی، 1371، ص 377).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

توبة گروه های مختلف مردم

توبه چهار قسم است و هر گروهی توبه ای خاص دارند «و من الناس فی التوبه علی اربعه اقسام فی کل قسم طائفه» (مکّی،1955، ص388).

گروه اول صاحبان نفوس مطمئنه اند که بالاترین مقام را دارند ؛ گروه دوم مقتصدین، یعنی صاحب نفس لوامه ، گروه سوم ملحق به سابقین ؛ و گروه آخر بدترین بندگان هستند»(همان جا) بقیه انواع توبه که از آن یاد شده داخل در چهار گروه مذکور هستند که مرزی برای آن تصور نمی شود، مانند:

توبه از گناهان کوچک که تعبیر به صغائر شده است «ثم یتوب ابداً من الصغائر» .

توبه از به یاد آوردن گناه است. «ثم یتوب من القول»؛ توبه از آن چه که سبب گناه است. «ثم یتوب من الاجتماع مع سبب الذنب»توبه از به جا آوردن گناهی مانند آن گناه «ثم التوبه من السعی فی مثله».

توبه از نظر کردن به  گناه توأم با لذّت است؛ «ثم التوبه من النظر الیه» توبه از گوش کردن به کسانی که از گناه سخن می گویند «ثم التوبه من الاستماع الی القائلین به».

توبه از تقصیر و کوتاهی در حق توبه است؛ «ثم التوبه من التقصیر فی حق التوبه» ؛توبه از خالص نبودن توبه است. «ثم التوبه ان لا یکون اراد وجه الله» (همان، ص 385).

توبة دانشمندی که سبب گمراهی و هلاکت مردم شده است «ویلٌ للعالم من الاتباع یزل زله فیرجع عنها و یحتملها الناس فیذهبون بها فی الآفاق» (همان، 371)؛وای بر دانشمندی که لغزشی دارد و از آن توبه می کند و مردم آن را بدوش می کشند و آن را در همه جا پراکنده می کنند

همانا دانشمندی با بدعتها مردم را گمراه می کند؛ توبه می کند و به سوی خدا بر می گردد و روزگاری را به صلاح عمل می کند پس خداوند به پروردگارشان وحی فرستاد: « اگر گناه تو بین من و تو بود همه را بخشیدم پس گناهانی که مردم را گمراه کردی و آنها را وارد آتش نمودی چه خواهد شد».

«فی الخبر اسرائیلی ان عالماً کان یضل الناس بالبدع ثم ادرکته التوبه فرجع الی الله تعالی و عمل فی الاصلاح دهراً فاوحی الله تعالی الی نبیهم: قل له ان ذنبک لوکان فیما بینی و بینک لغفرته بالغاً ما بلغ و لکن کیف بمن اضللت من عبادی فادخلتهم النار»(همان جا).

 


3-8-3توبةاز غفلت

توبة غفلت از توجه و یاری خداست که در داستان حضرت یوسف علیه السلام به آن اشاره شده است.«فهذا معنی قول یوسف للساقی: اُذکرنی عندربک: قال الله تعالی:« فانساه الشیطان ذکر ربه قَلَبث فی السجن بضع سنین»(مکی،1955، ص 384)؛ توجه یوسف علیه السلام به بنده ای ذلیل و سراپا نیاز، سبب شد مدت بیشتری در زندان باشد.

 

3-8-4توبۀمقرّبین

توبه از توجه وآرامش، به غیر از خداست . «و هی ذنوب الخصوص الی الطرفه و النفس و السکون الی شی و الراحه بشیء و هذه ذنوب المقربین» (همان جا).

 

3-8-5توبةخالص

«توبه ای که باز گشت به گناه نباشد توبۀنصوح است»؛«هرگاه با قلب سالم، دور از هوای نفس و عمل خالص موافق سنت استوار باشد و به سابقة نیکو دست یابد توبه او نصوح است» (همان، ص 361).

توبه کننده از گناه که در توبه و انابه با استقامت باشد، در فکر بازگشت به گناه نباشد، به جای گناهان کارهای نیکو انجام دهد پس از آن کسی است که در خیرات سبقت جسته، توبة او نصوح است (همان،  381).

نتیجه این که حد و حصری برای توبه نیست زیرا هر عملی که شایسته نباشد توبه ای دارد و اعمال نیز بسیار است.

 

 3ـ 8ـ 6 توبۀ انابت و استجابت

در تعرف به سه نوع توبه اشاره شده است:

«توبه انابت آن است که از خدای عز و جل بترسی از بهر قدرت وی برتو»؛«توبه استجابت آن که از خدای عز و جل شرم داری از بهر نزدیکی وی به تو»؛ «توبه عام از گناه بازگشتن است» (کلابادی، 1371، ص 377).

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری