دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

حديثِ آدم و حوا

پس خداي خواست که از آدم نيز خلق بيافريند همچون آدم. پس چون آدم بخفت و خواب بر وي غلبه کرد؛ خداي مَر حوّا را از پهلوي چپِ آدم بيافريد، به قدرتِ خويش: خلق چون آدم، و ليکن ماده. و حوّا بر بالين آدم بنشست. (و از پهلوي چپِ مردان، يک پهلو کم باشد از آنِ پهلوي چپِ زنان؛ زيرا که خداي مَر حوّا را از پهلوي چپِ آدم بيافريد.)

پس چون ابليس دانست که کارِ آدم به بهشت اندر نيکوست، به حيله‌‌ي کار آدم اندر ايستاد،… چون نگاه کرد ماري بيرون آمد از بهشت… پس آن مار ابليس را به دهان خويش اندر، جاي کرد و ابليس اندر دهانِ مار رفت و مار او را، به نهانِ رضوان، اندر بهشت برد و آنجا بنشاند. و چشم ابليس بر طاووس افتاد. ابليس از آن طاووس بپرسيد که « آن درخت کدام است که خداي آدم را گفت از آن مخور؟ طاووس آن درختِ گندم او را بنمود و گفت « اين است.»… پس ابليس سوگند خورد و دلِ ايشان به آن سوگند نرم گشت.

حوّا برفت و پنج دانه از آن باز کرد و دو دانه بخورد و سه دانه پيشِ آدم برد. پس آدم، آن سه دانه از حوّا بستد و بخورد. و چون گندم به حلق آدم فرو گذشت و به شکم رسيد، حالي آن حُلّه‌‌هاي بهشت از ايشان فرو ريخت و هر دو برهنه و عريان بماندند و عورت‌هاشان پيدا بود و از يکديگر شرم داشتند.

پس از آن هر چهار را از بهشت بيرون انداختند: مَر آدم را به هندوستان انداختند، به سرِ کوه سَرَنديب و مَر حوّا را به جدّه انداختند، بر لبِ دريا، از مکه بر هفت فرسنگ، و ابليس را به سمنان انداختند، به حدودِ ري، و مار را به اصفاهان انداختند و طاووس را به ميسان افگندند.

پس آدم سر بر سجده نهاد و همي گريست بر گناهِ خويشتن و آب از چشم او به آن کوه فرو مي‌دويد. و صد سال، همچنان، بر آن سرِ کوه مي‌‌گريست و آب از چشمِ او فرو مي‌‌دويد… خداي بر وي رحمت کرد و بر وي ببخشود و توبه‌ي او قبول کرد.

پس چون خداي توبه آدم بپذيرفت… و جبرئيل مَر آدم را بفرمود تا آن گندم بکاشت. همان گاه، برُست و به خوشه آمد و خشک شد… و يکي تنور کرد آهنين. (و ايدون گويند که آن تنور تا وقتِ نوح هنوز بود.)

 

ـ فريفتنِ ابليس مَر آدم را

و مَر آدم را هزار سال زندگاني بود و پس، از اين دنيا برفت و شيث همان جايگاه، او را دفن کرد. و از پسِ آدم، يکچند برآمد و حوّا نيز بمرد. و شيث مَر حوّا را هم بر سرِ آن کوهِ سَرَنديب، به گور کرد. و گورِ آدم و حوّا آنجا بود، تا وقتِ طوفان. پس چون وقتِ طوفانِ نوح بود، خداي وحي فرستاد سوي نوح: گفت « برو و قالبِ آدم و حوّا را از آن گور بردار!» نوح برفت و آن قالب‌‌هاي ايشان برداشت و با خود به کشتي اندر نهاد و مي‌‌داشت تا آن آبِ عذاب به زمين فرو شد. پس نوح آن قالب‌هاي آدم و حوّا به شهرِ بيت المقدّس برد و به آنجا دفن کرد. اکنون، گورِ آدم و حوّا ـ هر دو ـ به بيت‌المقدّس نهاده است و از پسِ آدم، شيث را نُهصد و سي سال زندگاني بود.

 

ـ تطبيق، مقايسه، بررسي و تحليل داستان آدم(ع)

روايت‌‌هاي پيرامون داستان را مي‌‌توان در چند قسمت مشخص، تقسيم‌‌بندي کرد: آفرينش حضرت آدم و حوّا(ع)، گناه و لغزش آن دو به تحريک ابليس، توبه‌‌ي حضرت آدم و قضيه‌ي فرزندان او.

در اينجا هر يک از موارد فوق را به اختصار بررسي مي‌‌کنيم:

 

ـ آفرينش حضرت آدم(ع) و نخستين مخلوق

پيرامون چگونگي آفرينش آدم و حوا، اسرائيليات زيادي را فرا گرفته است. چون نخستين خلقت آفرينش هستند به طور طبيعي اذهان بسياري از دانشمندان، متفکران، فيلسوفان و… و حتي مردم عامه را به خود معطوف داشته و يکي از بديهي‌‌ترين سؤالات فطري بشري است و چنان‌‌که گفته شد ـ نه تنها در کتب آسماني و مقدّس، بلکه در اسطوره‌‌ها و افسانه‌‌هاي ايراني و يوناني و بابلي هم به شيوه‌‌هاي مختلف بحث شده است که گمان مي‌‌رود همچون اغلب اسطوره‌‌ها از ساختار مشترک برخوردار هستند.

در قرآن کريم، خداوند حضرت آدم را از گِل خشکيده آفريده و از روح خود در آن دميده است و حوّا را به حکمت خويش جهت آرامش و مودّت در زندگي آدم خلق مي‌‌کند و چگونگي تکريم آدم توسط فرشتگان و روگردانيدن ابليس و گفتگوي حکمت‌‌آميز شيطان و خدا مختصر آمده است. در تورات و انجيل از تدابير الهي و اطلاع به فرشتگان، چگونگي تکريم آدم و گفتگوي خدا وشيطان و سرباز زدن از دستور الهي ابليس، مطلبي نيست. امّا اين که خداوند از خاک انسان را آفريد و روح حيات و زندگي را به او بخشيد، در تورات کوتاه سخن رفته است. همچنان که ديديم در تفاسير، از جمله تفسير طبري، آغاز انديشه‌‌ي خداوند براي خلقت آدم و جانشيني خدا در روي زمين با فرشتگان و برداشتن خاک از روي زمين توسط عزرائيل ـ فرشته‌‌ي مرگ ـ و امتناع سه فرشته‌‌ي مقرب ديگر چون ميکائيل، اسرافيل و جبرئيل با کيفيت خاصي آمده است وشيطان چگونه از خلقت آدم از خاک متعجب شده و همه فرشتگان به آدم سجده احترام کردند غير از ابليس که تکبر و بزرگ‌‌منشي کرد و مورد لعن و نفرين الهي قرار گرفت و باز گفتگوي شيطان و خدا و مأموريت هميشگي ابليس در اين دنيا ـ که فريفتن آدم‌ها تا قيامت است ـ، با شرح و تفصيلي کامل آمده است. در افسانه‌‌هاي اسلامي که در تحت تأثير عقايد يهودي است به تفصيل درباره خصوصيات اين فرشته سخن رانده شده. عظمت او را همچون عظمت جهان دانسته‌‌اند و مقام او را در آسمان چهارم تعيين کرده‌‌اند. عزرائيل بر طبق افسانه‌‌ها به دليل قساوتي که داشت به عنوان فرشته‌‌ي مرگ تعيين شد و کار او قبض روح مردمان است از اين روي اورا ملک‌الموت گويند.»[1]

در نقد و تحليل اين موضوع، اين نکته را نبايد فراموش کرد که در نقد و نگرش ديني و ادبيات ايران تنها مسايل اسلامي و يهودي مطرح نيست بلکه «جداي از نگرش اسلامي، آراي ديني بودائيان، مانويان، زرتشتيان، يهوديان، و مسيحيان بر تفکر ديني مسلمانان و ايرانيان موثر بوده است،… و علاقه‌‌ي شاعران به اين همانندي‌‌هاي استعاري و تشبيهي موجب شد که خيل عظيمي از آرا و انديشه‌‌هاي اديبان ديگر هم همراه نقل تصويرهاي برگرفته از آن به فرهنگ ايراني افزوده شود.»[2]

[1] دائرةالمعارف فارسي، به نقل از متون تفسيري، ص29.

[2] ریشه‌‌های زن‌ستیزی…، ص110

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

جهت بازشناسي و استخراج تأثيرات اسرائيليات و روايات مجعول، به کليه‌‌ي آثار عطّار توجه شد تا تحقيق از جامعيت برخوردار بوده و در نهايت به نتيجه‌‌گيري متقن و برآوردي جامع و مانع دست يافته شود.

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی روایات مجعول و اسرائیلیات در آثار عطّار نیشابوری