دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

احمد جام

توبه سبب همۀ خو بی هاست.

«کلید همه چیزها توبه است و سر همه دولتها و دوستی ها توبه است» (ژنده پیل، 1347، ص 101).

«توبه نجات مردان است و حیات دل و پرورش جان است و تخم مودت است و راحت روح است و سرور رئوس است و شفای درد گناهان است (همان، ص102).


  • ابن عطا

ابن عطا توبه را بازگشتن از آنچه که علم آن را نکوهش می کند به سوی آنچه، مورد پسند دانش است می داند «التوبه الرجوع من کل ماذمه العلم الی مامدحه» (سلمی، 1369، ص135).

حقایق التفسیر توبه را بازگشت از خُلق ناپسند به خلق پسندیده دانسته است «التوبه الرجوع من کل خلق مذموم الی کل خلق محمود» (سلمی، ص 124).

 

3ـ 1ـ 2ـ 2ـ 9 شیخ ابوالفتوح رازی

توبه بازگشت از بدی ها به سوی خو بی هاست . «اصل توبه رجوع باشد من المکروه الی المحبوب (رازی، 1356، ج1، ص332) .

خداوند واجب نیست تائب باشد ؛ توبه از فضل خداست.«قوله تعالی» ان الله غفور رحیم دلیل می کند به آنکه خدای تعالی به قبول توبه متفضل است. چه اگر واجب بود به خدای تعالی قبول توبه، این نگفتی که غفور و رحیم است که آنکس که خیری کند که بر او واجب و لازم است او را به آمرزنده و بخشاینده وصف نکنند (همان، ج3، ص 202).

انه هوالتواب الرحیم (بقره، 54) و ذکر رحیم عقیب لفظ تواب دلیل می کند که خدای تعالی بقبول توبه از بندگان متفضل است چه لفظ رحمت در جای وجوب بکار ندارند» (همان، ج1، ص195).

«فتاب علیکم و عفی عنکم (بقره، 84)؛ اکنون چون توبه کردی خدای تعالی توبه کردی؛ خدای تعالی توبه شما قبول کرد و عفو بکرد شما را.

و این دلیل است بر آنکه قبول توبه بر خدای تعالی واجب نیست و اسقاط عقاب نه بر سبیل وجوب است آنکه عقیب قبول توبه لفظ عفو گفت و آن را که اسقاط عقاب او واجب باشد در حق او لفظ عفو نیکو نباشد» (همان، ج1، ص780).

نتیجه این که از مجموع آثار استنباط می شود وجه تشابه همۀ آنها از تعریف توبه همان رجوع و بازگشت و تفاوت آنها بستگی به تلقی سالک از سیر و سلوک عرفانی است.

اگر انگیزه تائب از توبه، ترس از عقوبت باشد بازگشت او به سمت وسوئی مناسب خوداست و اگر مبدا توبه او نه ترس از عذاب و رغبت به پاداش الهی بلکه عشق عامل بازگشت و رجوع اوست، در این صورت توبه، تعریف دیگری دارد به این سبب از تائب با تعابیری همچون منیب یا اواب یاد می شود .

«تفاوت در مبدا و مقصد سبب تفاوت مفهوم رجوع می شود» (دهباشی، 1384، ص 228).

 

3ـ 2 وجوب توبه

در بارۀ توبه مسا ئلی مطرح است  مانند :آیا توبه واجب است ؟آیاتوبه بر همه واجب است ؟ آیا توبه از همۀگناهان است؟ دلایل آن ها چیست ؟این ها وسؤالات دیگری هست که با ید به آن ها پاسخ داده شود.

 

3ـ 2ـ 1 دلایل وجوب توبه از دیدگاه عرفا

3ـ 2ـ 1ـ 1 مکّی

توبه از واجب ترین کارها است «لیس من الاشیاء علی هذا الخلق اوجب من التوبه» ؛(مکی، 1995، ص 362).

3ـ 2ـ 1ـ 2 غزالی

« دلیل وجوب توبه بر مومنان این است که معنی آن پی بردن به این حقیقت است که گناه سبب هلاک و تباهی است و باید از آن اجتناب کرد و این خود جزیی از ایمان است».

«اما این که توبه بر تمام افراد واجب است دلیلش این است که در انسان چهار گونه صفت وجود دارد: صفات چهارپایان، صفات درندگان، صفات شیطانی، صفات الهی.

از صفات چهارپایان شهوترانی و شکم پرستی و کارهای زشت بروز می کند و از صفات درندگان خشم و دشمنی، کینه جویی و رشک بردن سر می زند و از صفات شیطانی مکر و حیله گری و نیرنگ و فریبکاری ایجاد می گردد.

و از صفاتی که مختصّ ذات اقدس الهی است بزرگ منشی ، حب جاه، برتری ، علاقه به مدح و ستایش بروز می کند.(غزالی، 1370، ص 184).

نتیجه این که چون اوصاف مذکور از راه وراثت به فرزندان منتقل می شود فرزندان نیز باید همچون پدر خود حضرت آدم علیه السلام توبه کنند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری