دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت ارسال­مثل با کلام جامع

مؤلف ابداع­البدایع کلام جامع را چنین تعریف می‌کند: «آن است که بیتی یا جمله‌ای در طی‌ سخن بیاورند که از باب حکمت و پند و سایر مطالب حقیقیه و به منزله‌ی مثلی باشد» (گرکانی، 1377: ص 296) در تعریف گرکانی تصریح نشده که کلام جامع همان ارسال­المثل است و از آن­جایی که کلام جامع و ارسال­مثل را در دو مدخل آورده و مثال زده است، قید «به منزله‌ی» نشان‌ می‌دهد چندان حکم مثل ندارد؛ چنانکه نمونه‌هایی هم که ذکر می­کند، اغلب ابیات مشهور و مشتمل بر حکمت است نه ضرب­المثل؛ برای نمونه این شعر از خواجه هارون بن شمس­الدین‌ جوینی را مثال می‌آورد:

مرد باید که دانش آموزد
خاک بر فرق مهتری کو را
مرد پنهان در گلیم و پادشاه عالم است
  تا ز هرکس شریف‌تر باشد
آلت خواجگی پدر باشد
تیغ، خفته در نیام و پاسبان لشکر است
(امیر خسرو دهلوی، امثال و حکم دهخدا)

مؤلف زیب سخن متذکر می­شود که برخی کلام جامع و ارسال­مثل را یکی دانسته­اند، وی در رد این نظر مینویسد: «ارسال­المثل عام است و کلام جامع را نیز شامل می­گردد» وی در ادامه‌ تفاوت این دو را در آن می­داند که ارسال مثل تنها درج مثلهای سایر است ولی کلام جامع، آوردن ابیات مشهور و حکمت و موعظه است. (نشاط، 1342:ج /1ص 183)

1-6-7 تفاوت ارسال­المثل با کنایه

تعریف کنایه: کنایه در لغت به معنی ترک تصریح است و در اصطلاح به معنی ذکر ملزوم و اراده لازم یا ذکر لازم و اراده ملزوم است. وی آن را لفظی می­داند که اراده لازم یا ذکر لازم و اراده ملزوم است. صاحب معالم البلاغه آن را لفظی می‌داند که اراده شود از آن معنی اصلیش با جواز اراده معنی اصلی در حین اراده لازم(رجایی شیرازی 1353:324)

شمس قیس می­گوید:” کنایت آن است کی چون متکلم خواهد کی معنی از معانی بگوید معنی دیگر کی از توابع و لوازم معنی اول باشد بیاورد و از این بدان معنی اشارت کند، و این صنعت در جمله  لغات مستعمل است و به نزدیک خاص و عام متداول ؛ چنانکه عوام گویند: در سرای فلان کسی بسته نبیند و دیگ او از آتشدان فرو نمی­آید، یعنی مردم به خدمت او بسیارند و مهمانی بسیار می‌کند. چی (چه) در سرای نابستن از لوازم کثرت تردد و اختلاف مردم است و دیگ از بار فرو ناگرفتن از لوازم طعام بسیار است.”(شمس قیس رازی، 1335 : 363)

ابن­اثیر در المثل السایر گوید: ” کنایه هر کلمه‌ای است که دلالت بر معنایی کند که هم بر حقیقت بتوان حمل کرد و هم بر مجاز” با وصف جامعی که میان حقیقت و مجاز هست هم او گوید:”کنایه ترک تصریح به ذکر چیزی است و آوردن ملازم آن. تا از آنچه در کلام آمده به آنچه نیامده انتقال حاصل شود، چنان­که گویند: بند شمشیر فلان بلند است، یعنی قد او بلند است”(به نقل از: شفیعی کدکنی، 1366 : 143)

در کتب بلاغت جدید کنایه را ” ذکر لازم و اراده ملزوم” معنی کرده­اند: ” کنایه عبارت یا جمله‌ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینه­ی  صارفه‌ای که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد.” (شمیسا 1370 : 235) پس کنایه هم مثل ایهام دو رو دارد که مقصود گوینده روی دوم و دور است.

مثلا: “آب در هاون کوبیدن” یعنی کار بیهوده که معنی ملزوم مراد است و معنی لازم آن روشن است
“کوبیدن مقداری آب در هاون” که الفاظ آن “آب” “هاون” “کوبیدن” حقیقی هستند. اما قرینه‌ای نیست که نشان دهد واقعا مقصود کوبیدن آب در هاون باشد. ذهن پس از اندکی اندیشه در می­یابد که آب کوبیدنی نیست پس حقیقت ندارد. این مفهوم غیرحقیقی از مجموعه کلمات “آب، در، هاون، کوبیدن” به­دست می‌آید. دیگر هیچ­یک از این کلمات معنی حقیقی ندارند. از این قبیل است: پنبه از گوش در آوردن، پا در هوا بودن، سر فرود آوردن.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

تفاوت ارسال­مثل با کلام جامع

مؤلف ابداع­البدایع کلام جامع را چنین تعریف می‌کند: «آن است که بیتی یا جمله‌ای در طی‌ سخن بیاورند که از باب حکمت و پند و سایر مطالب حقیقیه و به منزله‌ی مثلی باشد» (گرکانی، 1377: ص 296) در تعریف گرکانی تصریح نشده که کلام جامع همان ارسال­المثل است و از آن­جایی که کلام جامع و ارسال­مثل را در دو مدخل آورده و مثال زده است، قید «به منزله‌ی» نشان‌ می‌دهد چندان حکم مثل ندارد؛ چنانکه نمونه‌هایی هم که ذکر می­کند، اغلب ابیات مشهور و مشتمل بر حکمت است نه ضرب­المثل؛ برای نمونه این شعر از خواجه هارون بن شمس­الدین‌ جوینی را مثال می‌آورد:

مرد باید که دانش آموزد
خاک بر فرق مهتری کو را
مرد پنهان در گلیم و پادشاه عالم است
  تا ز هرکس شریف‌تر باشد
آلت خواجگی پدر باشد
تیغ، خفته در نیام و پاسبان لشکر است
(امیر خسرو دهلوی، امثال و حکم دهخدا)

مؤلف زیب سخن متذکر می­شود که برخی کلام جامع و ارسال­مثل را یکی دانسته­اند، وی در رد این نظر مینویسد: «ارسال­المثل عام است و کلام جامع را نیز شامل می­گردد» وی در ادامه‌ تفاوت این دو را در آن می­داند که ارسال مثل تنها درج مثلهای سایر است ولی کلام جامع، آوردن ابیات مشهور و حکمت و موعظه است. (نشاط، 1342:ج /1ص 183)

1-6-7 تفاوت ارسال­المثل با کنایه

تعریف کنایه: کنایه در لغت به معنی ترک تصریح است و در اصطلاح به معنی ذکر ملزوم و اراده لازم یا ذکر لازم و اراده ملزوم است. وی آن را لفظی می­داند که اراده لازم یا ذکر لازم و اراده ملزوم است. صاحب معالم البلاغه آن را لفظی می‌داند که اراده شود از آن معنی اصلیش با جواز اراده معنی اصلی در حین اراده لازم(رجایی شیرازی 1353:324)

شمس قیس می­گوید:” کنایت آن است کی چون متکلم خواهد کی معنی از معانی بگوید معنی دیگر کی از توابع و لوازم معنی اول باشد بیاورد و از این بدان معنی اشارت کند، و این صنعت در جمله  لغات مستعمل است و به نزدیک خاص و عام متداول ؛ چنانکه عوام گویند: در سرای فلان کسی بسته نبیند و دیگ او از آتشدان فرو نمی­آید، یعنی مردم به خدمت او بسیارند و مهمانی بسیار می‌کند. چی (چه) در سرای نابستن از لوازم کثرت تردد و اختلاف مردم است و دیگ از بار فرو ناگرفتن از لوازم طعام بسیار است.”(شمس قیس رازی، 1335 : 363)

ابن­اثیر در المثل السایر گوید: ” کنایه هر کلمه‌ای است که دلالت بر معنایی کند که هم بر حقیقت بتوان حمل کرد و هم بر مجاز” با وصف جامعی که میان حقیقت و مجاز هست هم او گوید:”کنایه ترک تصریح به ذکر چیزی است و آوردن ملازم آن. تا از آنچه در کلام آمده به آنچه نیامده انتقال حاصل شود، چنان­که گویند: بند شمشیر فلان بلند است، یعنی قد او بلند است”(به نقل از: شفیعی کدکنی، 1366 : 143)

در کتب بلاغت جدید کنایه را ” ذکر لازم و اراده ملزوم” معنی کرده­اند: ” کنایه عبارت یا جمله‌ای است که مراد گوینده معنای ظاهری آن نباشد، اما قرینه­ی  صارفه‌ای که ما را از معنای ظاهری متوجه معنای باطنی کند وجود نداشته باشد.” (شمیسا 1370 : 235) پس کنایه هم مثل ایهام دو رو دارد که مقصود گوینده روی دوم و دور است.

مثلا: “آب در هاون کوبیدن” یعنی کار بیهوده که معنی ملزوم مراد است و معنی لازم آن روشن است
“کوبیدن مقداری آب در هاون” که الفاظ آن “آب” “هاون” “کوبیدن” حقیقی هستند. اما قرینه‌ای نیست که نشان دهد واقعا مقصود کوبیدن آب در هاون باشد. ذهن پس از اندکی اندیشه در می­یابد که آب کوبیدنی نیست پس حقیقت ندارد. این مفهوم غیرحقیقی از مجموعه کلمات “آب، در، هاون، کوبیدن” به­دست می‌آید. دیگر هیچ­یک از این کلمات معنی حقیقی ندارند. از این قبیل است: پنبه از گوش در آوردن، پا در هوا بودن، سر فرود آوردن.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالاتی که در این پژوهش دغدغه‌ی ذهنی پژوهنده خواهد بود موارد زیر است:

1- چه ابیاتی از آثار نظامی وارد قلمروی ضرب‌المثل‌ها شده است؟

2- چه ضرب‌المثل‌هایی از فرهنگ عامه وارد آثار نظامی شده است؟

3- آیا نظامی به ضرب‌المثل‌های زبان فارسی افزوده است یا بیشتر از آن وام گرفته است ؟

4- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه سطحی از زندگی معیشتی بهره گرفته‌اند؟برای نمونه زندگی معیشتی کشاورزی و روستایی، معیشتی – شهری و درباری و … .

5- ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه ویژگی‌های فرمی برخوردارند؟ مثلا عنصر مسلط بر انواع تشبیه کدام است؟ یا نوع استعاره‌های موجود در ضرب‌المثل‌ها از چه گونه‌ای است؟

6- ضرب‌المثل‌های موجود درآثار نظامی با بافتی که در آن به کار رفته است چگونه ارتباطی دارد؟ آیا اقتضای داستان و روایت است که نظامی از این ضرب‌المثل استفاده می‌کند و یا اینکه ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی جهت نمایش و به رخ کشیدن معلومات شاعر است؟ و ارتباط چندانی با بافت متن و روایت ندارد؟

7- ضرب‌المثل‌ها در واقع از پشتوانه‌های فرهنگی یک شاعر حکایت می‌کنند و توانایی او را در تسلط به میراث شفاهی و کتبیش نشان می‌دهند. ضرب‌المثل‌های موجود در آثار نظامی از چه پشتوانه‌های فرهنگی اخذ شده است؟ آیا تماماً از فرهنگ عامه است یا از قرآن و حدیث و اقوال متصوفه یا سایر حوزه‌های فرهنگی در جهان اسلام نیز بهره برده است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها در سه منظومه شعری نظامی گنجوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل و بررسی بلاغی و زیبایی‌شناسی ضرب‌المثل‌ها