دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شروط توبه

برای محقق شدن توبه شرایطی است که درصورت احراز آن توبه پذیرفته است.

«شرط اول آن است که حقوق مردم، حق الناس را باید برگردانی خدا عادل است از حقوق بندگانش نمی گذرد». (مطهری،1364، ص 151). «شرط دوم توبه این است که حقوق الهی را ادا کنی» (همان، ص 153).

 

1ـ4ـ 9ـ 1 شرایط کمال توبه

دو موضوع شرط کمال توبه است «توبه آن وقت توبه است که این گوشت هایی را که از حرام رویانیده ای، آب کنی (همان، ص 155) و دومین شرط کمال توبه این است که به بدن گناه کار خود رنج طاعت را بچشانیم و به این بدن که این همه لذت معصیت را چشیده است رنج طاعت را بچشان (همان، ص 156).

 


1ـ 4ـ 10توبه و استغفار

درکتب عرفانی و متون دینی دولفظ توبه و استغفاربسیاراستعمال شده است.توبه به معنی باز گشت واستغفار به معنی پوشاندن است .مستغفر تائب است امّا تائب ممکن است مستغفر باشدویا نباشد.

به عبارت دیگر،اگر تائب از گناه به اطاعت خدا باز گشت کند امّا استغفار نکندو از خداوند نخواهد که گناه او را بپوشاند او مستغفر نیست بلکه تائب است؛وموارد دیگر نیزوجود دارد که برای هر یک از آن ها در ادبیات عرب لفظ خاصی مانند: ِ«صفح،عفو،کفر» به کا ر رفته است. درذیل به  بعضی از معانی استغفار اشاره شده است .

«استغفار در لغت به معنی آمرزش خواستن است» (گوهرین، 1367، ج1، ص198)؛ «پوشاندن و مستور کردن» (قرشی،1378 ،ص 107) «و به معنی پوشاندن است» (راغب اصفهانی،بی تا، ص 374)؛ «و اصبغ ثوبک فانه اغفر للوسخ) (همان جا)؛ لباست را رنگ کن زیرا پلیدی آن را می پوشاند.

در تفاسیر استغفار را مرادف توبه دانسته اند

«توبه و استغفار هر دوی آن ها یکی است و توبه برای تأکید آمده است »(طبرسی، 1351، ج12، ص 7)؛  «استغفروا ربکم ثم  توبوا الیه» از خدا آمرزش  بخواهید  و سپس  بوسیلة  توبه  بدرگاهش توسل جویید؛ و برخی گفته اند یعنی برای گذشته آمرزش بخواهید و برای آینده تصمیم (به اطاعت و ترک گناه) بگیرید» (همان، ص 113)؛ «دیگری گفته آمرزش بخواهید و سپس آن حال را ادامه دهید (همان جا)».                                                                                                                                                                               «فرق میان توبه و استغفار این است که استغفار طلب آمرزش است بوسیلة دعا ولی توبه پشیمانی از معصیت و تصمیم بر عدم تکرار است» (همان، ج 7، ص122)؛ «صور ملکوتیه اعمال  به  منزلة  ولیدة  انسان بلکه  بالاتر از آن است و حقیقت  توبه  و صیغه استغفار به منزلة لعان است؛ حق تعالی به واسطه غفاریت و سترش آن ولیده ها را بالعان مستغفر از او منقطع می فرماید» (امام خمینی، 1373، ص281).

استغفار توبه است و توبه استغفار، و هر دو با هم آورد. استغفار توبه است و توبه استغفار، و هر دو با هم آوردن اشارت است که از گناهان بیرون آیی. آنکه باور دار، که نجات تو نه به توبه است بلکه به فضل و کرم اوست، نخست استغفار کن تا از گناه پاک شوی، پس توبه کن تا درست شوی.

اول برخیز و طاعت و خدمت به فرمان  شریعت  بگزار، پس از آن  به اشارت حقیقت برخیز، آن یکی راه عابدان است و این یکی طریق عارفان، آن یکی حق خدمت از روی شریعت، این یکی نشان صحبت در منهج حقیقت، حاصل خدمت، رسیدن به متاع حَسَن است و ثمرة صحبت، رسیدن به هر صاحب فضلی به فضل خداوند (میبدی، 1376، ج1، ص 446).

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1ـ تعریف و تبیین اصطلاح عرفانی توبه در قرآن و روایات                                                                2ـ بیان دیدگاه های عرفا دربارة توبه

3ـ تبیین و تأثیر مقام توبه در آثار ادبی

4ـ جایگاه توبه نسبت به مقامات عرفانی دیگر

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :تحلیل عرفانی مقام توبه و بازتاب آن در آثار ادبی تا پایان قرن ششم هجری