دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

خداوند چنان بخشنده و حکیم است که اگر از روی دانش و آگاهی در نیکی و خیری را بر روی انسان ببندد دری دیگر را با بخشش و احسان باز می‌کند.

خدا گر ز حکمت ببندد دری   گشاید به فضل و کرم دیگری

1322/87

در بوستان سعدی بخشش و احسان و عنایت خداوند محورهایی هستند که خداوند برای سعادت بشر اصل قرار داده و توجه ویژه به این موضوع دارد. خداوند هیچ وقت و در هیچ مکانی بنده‌ی خود را از یاد نمی‌برد وهمیشه عنایت خود را شامل حال او می‌کند.

سعدی معتقد است تا خداوند به کسی سعادت و خوش بختی نصیب نکند آن را نمی‌توان با زور و مردانگی بدست آورد یعنی اگر سعادت می خواهی به خدا توجه کن تا او به تو توجه کند و با احسان و کرم رابطه‌ای را برقرار کن تا به سعادت برسی.

سعادت به بخشایش داورست   نه در چنگ و بازوی زور آورست
چو دولت نبخشد سپهر بلند   نیاید به مردانگی در کمند

2509-2508/136

ای انسان آگاه باش که بخشنده‌ی بی نیاز خداست پس از دیگران طلب بخشش نکن

مکن سعدیا بر دست کس   که بخشنده پرورگار است و بس
اگر حق پرستی ز درمابست   که گر وی براند نخواهد گسست

2643-2642/142

خداوند چون خود بخشنده است با انسان‌های نیکوکار وبخشنده پیوند ایجاد می‌کند هیچ وقت انسانیت و احسان را ضایع نمی‌کند وپاداش می‌دهد.

خدایی که از خاک مردم کند   عجیب باشد ار مردمی‌گم کند

2843/151

ای انسان آگاه باش که خداوند به بنده عنایت دارد و نیکی و احسان او را ده برابر جواب می‌دهد.

نکو کاری از مردم نیک رای   یکی را به ده می نویسد خدای

3303/170

هر کسی که در جستجوی خداست این عنایت و لطف خداوند است که تو را پرورش می‌دهد.

نه خود می‌رود هر که جویان اوست   به عنفش کشان می‌برد لطف دوست

(3445/176)

توانایی و نیروی بدن را از غذا خوردن ندان بلکه این عنایت و لطف خداوند است که تو را پرورش می‌دهد.

توانایی تن مدان از خورش   که لطف حقت می‌دهد پرورش

3458/177

اگر خداوند به انسان عنایت و توفیق ندهد چگونه بنده می‌تواند به دیگران توجه کند و خیری برساند.

گر از حق نه توفیق خیری رسد   کی از بنده خیری به غیری رسد

3466/177

این توفیق خداوند است که روش و کردار انسان را نیکو می‌کند.

چه‌اندیشی از خود که فعلم نکوست؟   از این درنگه کن که توفیق اوست

3474/177

اگر خداوند بخواهد به تو عنایت و توجه کند و به تو بخشایشگری کند مردم را از تو به آسایش و رفاه می‌رساند.

وگر باشدش بر تو بخشایشی   رساند به خلق از تو آسایشی

3570/181

ای انسان فقط لطف و عنایت خداوند به تو است که باعث آسایش و آرامش تو می‌شود پس فقط به درگاه او توجه کن.

نیاسایی از جانب هیچ کس   برو جانب حق نگه دار و بس

3843/191

خداوند بخشنده‌ای که تو را از نیست آفرید مطمئن باش که به تو عنایت دارد و دستت را در برابر مشکلات می‌گیرد.

کریمی‌که آوردت از نیست هست   عجب گر بیفتی نگیردت دست

3885/194

اگر کسی دست نیاز به سوی خداوند دراز کند او از روی عنایت و بخشندگی که دارد دست انسان را پس نمی زند و لطف خود را شامل بنده‌ی خود می‌کند.

برآرد تهی دست‌های نیاز   ز رحمت نگردد تهیدست باز

3905/196

همه از درگاه خداوند اطاعت و فرمانبرداری دارند و انسان نیازمند اظهار درماندگی و نیاز دارد پس رو بیاور به درگاهی که عنایت به بنده دارد و نیازمندان را نوازش می‌کند.

همه طاعت آرند و مسکین نیاز   بیا تا به درگاه مسکین نواز

3908/196

بیا مانند شاخه درختی که بی برگ است به سوی او دست دراز کنیم واز او لطف وعنایت بخواهیم که بیشتر از این نمی‌توان بدون توشه بود و بیکار نشست.

چو شاخ برهنه برآریم دست   که بی برگ از این بیش نتوان نشست

3909/196

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

خداوند چنان بخشنده و حکیم است که اگر از روی دانش و آگاهی در نیکی و خیری را بر روی انسان ببندد دری دیگر را با بخشش و احسان باز می‌کند.

خدا گر ز حکمت ببندد دری   گشاید به فضل و کرم دیگری

1322/87

در بوستان سعدی بخشش و احسان و عنایت خداوند محورهایی هستند که خداوند برای سعادت بشر اصل قرار داده و توجه ویژه به این موضوع دارد. خداوند هیچ وقت و در هیچ مکانی بنده‌ی خود را از یاد نمی‌برد وهمیشه عنایت خود را شامل حال او می‌کند.

سعدی معتقد است تا خداوند به کسی سعادت و خوش بختی نصیب نکند آن را نمی‌توان با زور و مردانگی بدست آورد یعنی اگر سعادت می خواهی به خدا توجه کن تا او به تو توجه کند و با احسان و کرم رابطه‌ای را برقرار کن تا به سعادت برسی.

سعادت به بخشایش داورست   نه در چنگ و بازوی زور آورست
چو دولت نبخشد سپهر بلند   نیاید به مردانگی در کمند

2509-2508/136

ای انسان آگاه باش که بخشنده‌ی بی نیاز خداست پس از دیگران طلب بخشش نکن

مکن سعدیا بر دست کس   که بخشنده پرورگار است و بس
اگر حق پرستی ز درمابست   که گر وی براند نخواهد گسست

2643-2642/142

خداوند چون خود بخشنده است با انسان‌های نیکوکار وبخشنده پیوند ایجاد می‌کند هیچ وقت انسانیت و احسان را ضایع نمی‌کند وپاداش می‌دهد.

خدایی که از خاک مردم کند   عجیب باشد ار مردمی‌گم کند

2843/151

ای انسان آگاه باش که خداوند به بنده عنایت دارد و نیکی و احسان او را ده برابر جواب می‌دهد.

نکو کاری از مردم نیک رای   یکی را به ده می نویسد خدای

3303/170

هر کسی که در جستجوی خداست این عنایت و لطف خداوند است که تو را پرورش می‌دهد.

نه خود می‌رود هر که جویان اوست   به عنفش کشان می‌برد لطف دوست

(3445/176)

توانایی و نیروی بدن را از غذا خوردن ندان بلکه این عنایت و لطف خداوند است که تو را پرورش می‌دهد.

توانایی تن مدان از خورش   که لطف حقت می‌دهد پرورش

3458/177

اگر خداوند به انسان عنایت و توفیق ندهد چگونه بنده می‌تواند به دیگران توجه کند و خیری برساند.

گر از حق نه توفیق خیری رسد   کی از بنده خیری به غیری رسد

3466/177

این توفیق خداوند است که روش و کردار انسان را نیکو می‌کند.

چه‌اندیشی از خود که فعلم نکوست؟   از این درنگه کن که توفیق اوست

3474/177

اگر خداوند بخواهد به تو عنایت و توجه کند و به تو بخشایشگری کند مردم را از تو به آسایش و رفاه می‌رساند.

وگر باشدش بر تو بخشایشی   رساند به خلق از تو آسایشی

3570/181

ای انسان فقط لطف و عنایت خداوند به تو است که باعث آسایش و آرامش تو می‌شود پس فقط به درگاه او توجه کن.

نیاسایی از جانب هیچ کس   برو جانب حق نگه دار و بس

3843/191

خداوند بخشنده‌ای که تو را از نیست آفرید مطمئن باش که به تو عنایت دارد و دستت را در برابر مشکلات می‌گیرد.

کریمی‌که آوردت از نیست هست   عجب گر بیفتی نگیردت دست

3885/194

اگر کسی دست نیاز به سوی خداوند دراز کند او از روی عنایت و بخشندگی که دارد دست انسان را پس نمی زند و لطف خود را شامل بنده‌ی خود می‌کند.

برآرد تهی دست‌های نیاز   ز رحمت نگردد تهیدست باز

3905/196

همه از درگاه خداوند اطاعت و فرمانبرداری دارند و انسان نیازمند اظهار درماندگی و نیاز دارد پس رو بیاور به درگاهی که عنایت به بنده دارد و نیازمندان را نوازش می‌کند.

همه طاعت آرند و مسکین نیاز   بیا تا به درگاه مسکین نواز

3908/196

بیا مانند شاخه درختی که بی برگ است به سوی او دست دراز کنیم واز او لطف وعنایت بخواهیم که بیشتر از این نمی‌توان بدون توشه بود و بیکار نشست.

چو شاخ برهنه برآریم دست   که بی برگ از این بیش نتوان نشست

3909/196

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

قسمتی از متن پایان نامه :

خداوند چنان بخشنده و حکیم است که اگر از روی دانش و آگاهی در نیکی و خیری را بر روی انسان ببندد دری دیگر را با بخشش و احسان باز می‌کند.

خدا گر ز حکمت ببندد دری   گشاید به فضل و کرم دیگری

1322/87

در بوستان سعدی بخشش و احسان و عنایت خداوند محورهایی هستند که خداوند برای سعادت بشر اصل قرار داده و توجه ویژه به این موضوع دارد. خداوند هیچ وقت و در هیچ مکانی بنده‌ی خود را از یاد نمی‌برد وهمیشه عنایت خود را شامل حال او می‌کند.

سعدی معتقد است تا خداوند به کسی سعادت و خوش بختی نصیب نکند آن را نمی‌توان با زور و مردانگی بدست آورد یعنی اگر سعادت می خواهی به خدا توجه کن تا او به تو توجه کند و با احسان و کرم رابطه‌ای را برقرار کن تا به سعادت برسی.

سعادت به بخشایش داورست   نه در چنگ و بازوی زور آورست
چو دولت نبخشد سپهر بلند   نیاید به مردانگی در کمند

2509-2508/136

ای انسان آگاه باش که بخشنده‌ی بی نیاز خداست پس از دیگران طلب بخشش نکن

مکن سعدیا بر دست کس   که بخشنده پرورگار است و بس
اگر حق پرستی ز درمابست   که گر وی براند نخواهد گسست

2643-2642/142

خداوند چون خود بخشنده است با انسان‌های نیکوکار وبخشنده پیوند ایجاد می‌کند هیچ وقت انسانیت و احسان را ضایع نمی‌کند وپاداش می‌دهد.

خدایی که از خاک مردم کند   عجیب باشد ار مردمی‌گم کند

2843/151

ای انسان آگاه باش که خداوند به بنده عنایت دارد و نیکی و احسان او را ده برابر جواب می‌دهد.

نکو کاری از مردم نیک رای   یکی را به ده می نویسد خدای

3303/170

هر کسی که در جستجوی خداست این عنایت و لطف خداوند است که تو را پرورش می‌دهد.

نه خود می‌رود هر که جویان اوست   به عنفش کشان می‌برد لطف دوست

(3445/176)

توانایی و نیروی بدن را از غذا خوردن ندان بلکه این عنایت و لطف خداوند است که تو را پرورش می‌دهد.

توانایی تن مدان از خورش   که لطف حقت می‌دهد پرورش

3458/177

اگر خداوند به انسان عنایت و توفیق ندهد چگونه بنده می‌تواند به دیگران توجه کند و خیری برساند.

گر از حق نه توفیق خیری رسد   کی از بنده خیری به غیری رسد

3466/177

این توفیق خداوند است که روش و کردار انسان را نیکو می‌کند.

چه‌اندیشی از خود که فعلم نکوست؟   از این درنگه کن که توفیق اوست

3474/177

اگر خداوند بخواهد به تو عنایت و توجه کند و به تو بخشایشگری کند مردم را از تو به آسایش و رفاه می‌رساند.

وگر باشدش بر تو بخشایشی   رساند به خلق از تو آسایشی

3570/181

ای انسان فقط لطف و عنایت خداوند به تو است که باعث آسایش و آرامش تو می‌شود پس فقط به درگاه او توجه کن.

نیاسایی از جانب هیچ کس   برو جانب حق نگه دار و بس

3843/191

خداوند بخشنده‌ای که تو را از نیست آفرید مطمئن باش که به تو عنایت دارد و دستت را در برابر مشکلات می‌گیرد.

کریمی‌که آوردت از نیست هست   عجب گر بیفتی نگیردت دست

3885/194

اگر کسی دست نیاز به سوی خداوند دراز کند او از روی عنایت و بخشندگی که دارد دست انسان را پس نمی زند و لطف خود را شامل بنده‌ی خود می‌کند.

برآرد تهی دست‌های نیاز   ز رحمت نگردد تهیدست باز

3905/196

همه از درگاه خداوند اطاعت و فرمانبرداری دارند و انسان نیازمند اظهار درماندگی و نیاز دارد پس رو بیاور به درگاهی که عنایت به بنده دارد و نیازمندان را نوازش می‌کند.

همه طاعت آرند و مسکین نیاز   بیا تا به درگاه مسکین نواز

3908/196

بیا مانند شاخه درختی که بی برگ است به سوی او دست دراز کنیم واز او لطف وعنایت بخواهیم که بیشتر از این نمی‌توان بدون توشه بود و بیکار نشست.

چو شاخ برهنه برآریم دست   که بی برگ از این بیش نتوان نشست

3909/196

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1- اهداف علمی:

تبیین جایگاه‌اندیشگانی سعدی در حوزه‌ی پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان.

 

2- اهداف کاربردی:

از این پژوهش در حوزه‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

الف: در حوزه سعدی پژوهی

ب: در حوزه سبک شناسی

ج: در حوزه جامعه شناسی و مردم شناسی

د: در حوزه سیاست و کشورداری (سیاست مدن)

ذ: در حوزه اخلاق و معارف اسلامی

 

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی