دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خواب و رؤیا  

هر انسانی تقریباً یک سوم از عمر خود را در خواب می گذراند. در طول خواب اتفاق هایی می افتد که گاه عجیب و باور نکردنی است و انسان ناخودآگاه به جاهایی سیر می کند که شاید در اوقات بیداری هیچ گاه آن جاها را به چشم نبیند. معمولاً تمام انسان ها به هنگام خواب، خواب می بینند. حتی افرادی که از نعمت بینایی برخوردار نیستند هم خواب می بینند.

خواب دیدن انسان ها از جمله رموزی است که تا به حال پژوهشگران نتوانسته اند به اسرار آن پی ببرند. برخی از خواب ها جزء رؤیاهای صادقانه هستند و برخی دیگر تعبیر ندارند.

اولیاءالله و عارفان و اهل معرفت بنابر انسان بودنشان به هنگام خواب، خواب می بینند اما از آن جا که از ایمان قوی و اعتقاد مستحکم قلبی برخوردارند بیشتر خواب های آنان جزء رویاهای صادقانه است.

اما باید به این مسأله توجه داشت که بسیاری از عرفا بر این باورند که خواب و واقعه از یکدیگر متمایز هستند و لذا بین این دو می تواند فرق‌هایی باشد. نجم الدین رازی معتقد است که «و فرق میان خواب و واقعه به نزدیک این طایفه از دو وجه است. یکی از صورت، دوم از معنی. از راه صورت چنان که واقعه آن باشد که میان خواب و بیداری بیند یا در بیداری تمام بیند . و از راه معنی واقعه آن باشد که از حجاب خیال بیرون آمده باشد و غیبی صرف شده، که روح در مقام تجرد از صفات بشری مدرک آن شود واقعه ای روحانی بود مطلق.»( رازی، 1371: 290)

نجم الدین رازی در تعریف خواب می نویسد :«و خواب آن باشد که حواس به کل از کار بیفتاده بود و خیال بر کار آمده، در غلبات خواب چیزی در نظر آید .»(همان:290)

به هر حال، خواب یک فرآیند طبیعی است که به طور منظم هر بیست و چهار ساعت اتفاق می افتد و در آن حالت، انسان، نا هشیار و نسبت به اتفاقات اطراف خود نا آگاه است. اما آنچه در خواب برای انسان اتفاق می افتد، اسراری است که با پیشرفت های چشمگیر پزشکی هنوز بر بشر متمدن ناشناخته باقی مانده است. اما خواب دیدن می تواند به انواعی تقسیم شود:

1- خواب هایی که از افکار روزانه ما سر چشمه می گیرند و در واقع بازتاب زندگی روزانه ما، در عالم خواب هستند. به عنوان مثال اگر با کسی در باره ی موضوع مهمی سخن گفته ایم شب هنگام در عالم خواب درباره ی همان موضوع چیزهایی را مشاهده می کنیم.

2- خواب هایی که صحنه های بی اساس و اشفته هستند.

3- خواب هایی که از ضمیر نا خود آگاه ما سرچشمه می گیرند.

4- خواب هایی که خبر از حوادثی در زمان آینده می دهند یا مکان هایی در عالم خواب دیده می شوند که قبلا اطلاعی از آن ها نداشته ایم.

اما عرفا هم به مقوله ی خواب از دیدگاه معنوی و عرفانی نگریسته اند.

و نجم الدین رازی خواب را بر دو نوع می داند :«یکی اضغاث احلام است و آن خوابی بود که نفس به واسطه ی آلت خیال ادراک کند از وساوس شیطانی و هوای نفسانی که القای نفس و شیطان باشد. دوم خواب نیک که رویای صالح گویند و خواجه علیه السلام فرمود یک جزوست از چهل و شش جزو از نبوت.»(همان:290)

نجم الدین رازی معتقد است که خواب های نوع اول که همان اضغاث احلام است تعبیری ندارد و جایز هم نیست که ان را برای دیگری حکایت کنند. اما ایشان رویای صالح را بر سر نوع  می دانند: «یکی آن که هر چه بیند به تاویل و تعبیر حاجت نیفتد، هم چنان به عینه ظاهر شود. چنانکه خواب ابراهیم علیه الصلوه  بود.

دوم آن که بعضی به تاویل محتاج بود و بعضی هم چنان باز خواند چنان که خواب یوسف علیه السلام بود. و سیم محتاج به تاویل باشد به تمام چنان که خواب ملک بود و جمله محتاج تاویل بود.»( رازی ، 1371 :291)

اما آنچه مهم به نظر می رسد و شایان بیان می باشد این که خواب و رویا از مباحث مهمی است که حکما و متکلمان و صوفیان و نیز روانشناسان و روانکاوان پیرامون آن آرایی مختلف و قابل بحث بیان داشته اند.

اما آنچه مسلم است این مسئله است که بشری که با علم و دانش خویش فضا را تسخیر کرده و در عمق زمین و آب به کاوش پرداخته، هنوز نظریه ای جامع و روشن در باره ی رویا ارائه نکرده است . اما در این باره هر کسی از ظن خویش نظریه ای را بیان داشته است .

« به عقیده ی حکما، خواب(= نوم) حالتی است که بر جانداران عارض  می شود و بر اثر آن از احساسات و حرکات غیر ضروری و غیر ارادی باز مانند، ولی حواس باطنی به عقیده ی اکثر حکما از کار نمی افتد. در این حالت نفس به حالت خود متوجه می شود زیرا نفس به عالم ملکوت اتصال معنوی دارد و مانع او از توجه بدان عالم و اشتغال وی به تدبیر بدن و مدرکات حسی است و در خواب این تعلق گسسته می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف ) اهداف علمی : تبیین جایگاه کتاب فردوس المرشدیه در میان آثار عرفانی

ب ) اهداف کاربردی : از این تحقیق می‌توان در حوزه‌های زیر استفاده کرد :

  1. در حوزه‌ی تذکره‌ها و زندگی‌نامه‌های عرفانی
  2. در حوزه‌ی شرح و تفسیر متون عرفانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

قسمتی از متن پایان نامه :

 

خواب و رؤیا  

هر انسانی تقریباً یک سوم از عمر خود را در خواب می گذراند. در طول خواب اتفاق هایی می افتد که گاه عجیب و باور نکردنی است و انسان ناخودآگاه به جاهایی سیر می کند که شاید در اوقات بیداری هیچ گاه آن جاها را به چشم نبیند. معمولاً تمام انسان ها به هنگام خواب، خواب می بینند. حتی افرادی که از نعمت بینایی برخوردار نیستند هم خواب می بینند.

خواب دیدن انسان ها از جمله رموزی است که تا به حال پژوهشگران نتوانسته اند به اسرار آن پی ببرند. برخی از خواب ها جزء رؤیاهای صادقانه هستند و برخی دیگر تعبیر ندارند.

اولیاءالله و عارفان و اهل معرفت بنابر انسان بودنشان به هنگام خواب، خواب می بینند اما از آن جا که از ایمان قوی و اعتقاد مستحکم قلبی برخوردارند بیشتر خواب های آنان جزء رویاهای صادقانه است.

اما باید به این مسأله توجه داشت که بسیاری از عرفا بر این باورند که خواب و واقعه از یکدیگر متمایز هستند و لذا بین این دو می تواند فرق‌هایی باشد. نجم الدین رازی معتقد است که «و فرق میان خواب و واقعه به نزدیک این طایفه از دو وجه است. یکی از صورت، دوم از معنی. از راه صورت چنان که واقعه آن باشد که میان خواب و بیداری بیند یا در بیداری تمام بیند . و از راه معنی واقعه آن باشد که از حجاب خیال بیرون آمده باشد و غیبی صرف شده، که روح در مقام تجرد از صفات بشری مدرک آن شود واقعه ای روحانی بود مطلق.»( رازی، 1371: 290)

نجم الدین رازی در تعریف خواب می نویسد :«و خواب آن باشد که حواس به کل از کار بیفتاده بود و خیال بر کار آمده، در غلبات خواب چیزی در نظر آید .»(همان:290)

به هر حال، خواب یک فرآیند طبیعی است که به طور منظم هر بیست و چهار ساعت اتفاق می افتد و در آن حالت، انسان، نا هشیار و نسبت به اتفاقات اطراف خود نا آگاه است. اما آنچه در خواب برای انسان اتفاق می افتد، اسراری است که با پیشرفت های چشمگیر پزشکی هنوز بر بشر متمدن ناشناخته باقی مانده است. اما خواب دیدن می تواند به انواعی تقسیم شود:

1- خواب هایی که از افکار روزانه ما سر چشمه می گیرند و در واقع بازتاب زندگی روزانه ما، در عالم خواب هستند. به عنوان مثال اگر با کسی در باره ی موضوع مهمی سخن گفته ایم شب هنگام در عالم خواب درباره ی همان موضوع چیزهایی را مشاهده می کنیم.

2- خواب هایی که صحنه های بی اساس و اشفته هستند.

3- خواب هایی که از ضمیر نا خود آگاه ما سرچشمه می گیرند.

4- خواب هایی که خبر از حوادثی در زمان آینده می دهند یا مکان هایی در عالم خواب دیده می شوند که قبلا اطلاعی از آن ها نداشته ایم.

اما عرفا هم به مقوله ی خواب از دیدگاه معنوی و عرفانی نگریسته اند.

و نجم الدین رازی خواب را بر دو نوع می داند :«یکی اضغاث احلام است و آن خوابی بود که نفس به واسطه ی آلت خیال ادراک کند از وساوس شیطانی و هوای نفسانی که القای نفس و شیطان باشد. دوم خواب نیک که رویای صالح گویند و خواجه علیه السلام فرمود یک جزوست از چهل و شش جزو از نبوت.»(همان:290)

نجم الدین رازی معتقد است که خواب های نوع اول که همان اضغاث احلام است تعبیری ندارد و جایز هم نیست که ان را برای دیگری حکایت کنند. اما ایشان رویای صالح را بر سر نوع  می دانند: «یکی آن که هر چه بیند به تاویل و تعبیر حاجت نیفتد، هم چنان به عینه ظاهر شود. چنانکه خواب ابراهیم علیه الصلوه  بود.

دوم آن که بعضی به تاویل محتاج بود و بعضی هم چنان باز خواند چنان که خواب یوسف علیه السلام بود. و سیم محتاج به تاویل باشد به تمام چنان که خواب ملک بود و جمله محتاج تاویل بود.»( رازی ، 1371 :291)

اما آنچه مهم به نظر می رسد و شایان بیان می باشد این که خواب و رویا از مباحث مهمی است که حکما و متکلمان و صوفیان و نیز روانشناسان و روانکاوان پیرامون آن آرایی مختلف و قابل بحث بیان داشته اند.

اما آنچه مسلم است این مسئله است که بشری که با علم و دانش خویش فضا را تسخیر کرده و در عمق زمین و آب به کاوش پرداخته، هنوز نظریه ای جامع و روشن در باره ی رویا ارائه نکرده است . اما در این باره هر کسی از ظن خویش نظریه ای را بیان داشته است .

« به عقیده ی حکما، خواب(= نوم) حالتی است که بر جانداران عارض  می شود و بر اثر آن از احساسات و حرکات غیر ضروری و غیر ارادی باز مانند، ولی حواس باطنی به عقیده ی اکثر حکما از کار نمی افتد. در این حالت نفس به حالت خود متوجه می شود زیرا نفس به عالم ملکوت اتصال معنوی دارد و مانع او از توجه بدان عالم و اشتغال وی به تدبیر بدن و مدرکات حسی است و در خواب این تعلق گسسته می شود.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف ) اهداف علمی : تبیین جایگاه کتاب فردوس المرشدیه در میان آثار عرفانی

ب ) اهداف کاربردی : از این تحقیق می‌توان در حوزه‌های زیر استفاده کرد :

  1. در حوزه‌ی تذکره‌ها و زندگی‌نامه‌های عرفانی
  2. در حوزه‌ی شرح و تفسیر متون عرفانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی محتوایی فردوس المرشدیه فی اسرار الصمدیه