دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هانس گئورگ گادامر (Hans Georg Gadamer) (2002-1900 م.):

 

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف لهستانی الاصل، مشهورترین شاگرد هایدگر است که بنیان هرمنوتیک را از قلمرو هستی شناسی به گسترۀ شناخت‌شناسی کشاند. گادامر فلسفۀ هرمنوتیک خود را نه همچون موضعی مطلق، بلکه به سان راهی به تجربه می‌شناساند و اصل موقعیت مکالمه و پیوند افق‌ها را شالودۀ تعریف و شناخت هرمنوتیک می‌شمارد.[1]

گادامر موقعیت وجودی انسان را یک جایگاه فرهنگی می‌داند و پرتاب شدن انسان در این موقعیت را به معنای وقوع او در یک فرهنگ خاص می‌شمارد. به اعتقاد گادامر هر انسان در یک جایگاه فرهنگی خاص متولد و از طریق زبان، اندیشه‌های آن فرهنگ به او منتقل می‌شود. با این وصف از نگاه گادامر هر انسانی در بستر یک موقعیت فرهنگی به نام سنّت متولد می‌شود و افکار و فهم خود را از طریق زبان از آن سنّت می‌گیرد. ولی با شکل‌گیری فهم، در تعاملی مستمر با این سنّت قرار گرفته است و سنّت او در تحولی دائم تعین می‌یابد. به عقیدۀ وی هرکس بر اساس سنّت خود دارای افق معنایی خاصی است و در هنگام تفسیر میان دو افق (افق معنایی متن و افق معنایی مفسر) مکالمه‌ای مستمر روی می‌دهد. هرچند افق محدود و متناهی است ولی در گوهر خود گشوده و باز است. پس هیچ‌کس آنچه را که دیگری می‌بیند به شکلی که او می‌بیند نمی‌تواند ببیند. زیرا یکسانی در نگاه مستلزم یکسانی سنت است و سنّت هیچ دو نفری یکسان نیست.

گادامر ادراک را زبان‌گونه و فهم را نوعی تفسیر می‌داند. از این رو هرمنوتیک هر فهمی را در بر می‌گیرد. با این وصف هر فهمی وابسته به افق معنایی امروز و گره‌خورده با جریان سنّت است و این سنّت، پیش‌فرض‌ها، پیش‌فهم‌ها، پیش‌مفهوم‌ها و در یک کلام پیش‌داوری‌های خود را به همراه دارد و مجموعۀ آن‌ها هویت فهم امروزی ما را تشکیل می‌دهد.

او هر تأویل مثلاً تأویل اثر هنری را در حکم یک انطباق دانسته و شناخت را منطبق کردن موضوع شناخت با موقعیت و افق زندگی تأویل‌کننده معنا می‌کند.[2]

گادامر در مقاله‌ای که تحت عنوان معناشناسی و هرمنوتیک در سال 1972 انتشار داد به تبیین وجوه تمایز آن دو پرداخت.

وی می‌نویسد: «آغازگاه هردو گسترۀ زبان است، لیکن معناشناسی به نشانه‌ها و حقایق زبانی از بیرون می‌نگرد اما هرمنوتیک به سویۀ درونی کاربرد جهان واژگان تأکید دارد؛ یعنی به دلالت ترکیب‌های نشانه‌ها برای تأویل کننده.»

به عبارتی هرمنوتیک یا علم تأویل فهم دلالت‌های خاص و کاربرد فردی و شخصی نشانه‌ها و معناهاست. اما معنی‌شناسی کاربرد همگانی دلالت‌های معنایی است. در حقیقت هرمنوتیک از دیدگاه گادامر همان تأویل فنی در نظر شلایرماخر است و معناشناسی همان تأویل دستوری اوست. هرمنوتیک مناسبت ما را با جهان شکل می‌دهد و مناسبات میان درون‌مایه‌های ویژه‌ای که در کنش شکل دادن، پدید می‌آیند در نهایت بیان کامل خود را در زبان باز می‌یابند.[3]

1-3-5-1 بازي تفسير:

گادامر تفسیر را نوعی بازی تلقی می‌کند. در بازی افراد در آن شرکت می‌جویند. بازی انجام کاری است که نه عینی است و نه ذهنی. در بازی بازیگر آن را جدی می‌گیرد و خود را متعلق به آن و جزئی از آن می‌داند. به بیان دیگر منطق گفتگو میان دو افق معنایی متن و افق معنایی مفسر صورت می پذیرد و از آنجا که انسان موجودی تاریخی است و فهم نیز تاریخمند است، لذا مفسر باید دو افق زمان نگارش متن و زمان حاضر را در هم بیامیزد.[4]

دیدگاه گادامر را درمورد تفسیر به طور خلاصه می‌توان چنین جمع‌بندی کرد:[5]

 • فهم بر اثر ترکیب افق معنایی مفسر با افق معنایی متن امکان‌پذیر است. به بیان دیگر تفسیر با درهم‌آمیختگی دو افق معنایی صورت می‌گیرد.
 • هر مفسری دارای پیش‌داوری و حامل سنت‌های خاصی است که ذهنیت یا افق معنایی او را می‌سازد.
 • ذهنیت و پیش‌داوری‌های مفسر که افق معنایی او را می‌سازد، مانع فهم عینی از متن یعني فهم قطعی و نهایی می‌شود.
 • افق معنایی مفسر موجب می‌شود تا فهم نهایی و ثابت از متن غیر قابل دسترسی باشد.
 • در تفسیر متن نباید مؤلف محور بود. متن یک اثر مستقلی است که مفسر به مکالمه و گفتگوی با آن می‌پردازد.

[1] – حسن‌پور 23

[2] – احمدی، حقیقت و زیبایی 412

[3] – حسن‌پور23

[4] – نصری 95

[5] – نصری 95 و 96

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
 • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
 • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
 • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی 

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

هانس گئورگ گادامر (Hans Georg Gadamer) (2002-1900 م.):

 

هانس گئورگ گادامر، فیلسوف لهستانی الاصل، مشهورترین شاگرد هایدگر است که بنیان هرمنوتیک را از قلمرو هستی شناسی به گسترۀ شناخت‌شناسی کشاند. گادامر فلسفۀ هرمنوتیک خود را نه همچون موضعی مطلق، بلکه به سان راهی به تجربه می‌شناساند و اصل موقعیت مکالمه و پیوند افق‌ها را شالودۀ تعریف و شناخت هرمنوتیک می‌شمارد.[1]

گادامر موقعیت وجودی انسان را یک جایگاه فرهنگی می‌داند و پرتاب شدن انسان در این موقعیت را به معنای وقوع او در یک فرهنگ خاص می‌شمارد. به اعتقاد گادامر هر انسان در یک جایگاه فرهنگی خاص متولد و از طریق زبان، اندیشه‌های آن فرهنگ به او منتقل می‌شود. با این وصف از نگاه گادامر هر انسانی در بستر یک موقعیت فرهنگی به نام سنّت متولد می‌شود و افکار و فهم خود را از طریق زبان از آن سنّت می‌گیرد. ولی با شکل‌گیری فهم، در تعاملی مستمر با این سنّت قرار گرفته است و سنّت او در تحولی دائم تعین می‌یابد. به عقیدۀ وی هرکس بر اساس سنّت خود دارای افق معنایی خاصی است و در هنگام تفسیر میان دو افق (افق معنایی متن و افق معنایی مفسر) مکالمه‌ای مستمر روی می‌دهد. هرچند افق محدود و متناهی است ولی در گوهر خود گشوده و باز است. پس هیچ‌کس آنچه را که دیگری می‌بیند به شکلی که او می‌بیند نمی‌تواند ببیند. زیرا یکسانی در نگاه مستلزم یکسانی سنت است و سنّت هیچ دو نفری یکسان نیست.

گادامر ادراک را زبان‌گونه و فهم را نوعی تفسیر می‌داند. از این رو هرمنوتیک هر فهمی را در بر می‌گیرد. با این وصف هر فهمی وابسته به افق معنایی امروز و گره‌خورده با جریان سنّت است و این سنّت، پیش‌فرض‌ها، پیش‌فهم‌ها، پیش‌مفهوم‌ها و در یک کلام پیش‌داوری‌های خود را به همراه دارد و مجموعۀ آن‌ها هویت فهم امروزی ما را تشکیل می‌دهد.

او هر تأویل مثلاً تأویل اثر هنری را در حکم یک انطباق دانسته و شناخت را منطبق کردن موضوع شناخت با موقعیت و افق زندگی تأویل‌کننده معنا می‌کند.[2]

گادامر در مقاله‌ای که تحت عنوان معناشناسی و هرمنوتیک در سال 1972 انتشار داد به تبیین وجوه تمایز آن دو پرداخت.

وی می‌نویسد: «آغازگاه هردو گسترۀ زبان است، لیکن معناشناسی به نشانه‌ها و حقایق زبانی از بیرون می‌نگرد اما هرمنوتیک به سویۀ درونی کاربرد جهان واژگان تأکید دارد؛ یعنی به دلالت ترکیب‌های نشانه‌ها برای تأویل کننده.»

به عبارتی هرمنوتیک یا علم تأویل فهم دلالت‌های خاص و کاربرد فردی و شخصی نشانه‌ها و معناهاست. اما معنی‌شناسی کاربرد همگانی دلالت‌های معنایی است. در حقیقت هرمنوتیک از دیدگاه گادامر همان تأویل فنی در نظر شلایرماخر است و معناشناسی همان تأویل دستوری اوست. هرمنوتیک مناسبت ما را با جهان شکل می‌دهد و مناسبات میان درون‌مایه‌های ویژه‌ای که در کنش شکل دادن، پدید می‌آیند در نهایت بیان کامل خود را در زبان باز می‌یابند.[3]

1-3-5-1 بازي تفسير:

گادامر تفسیر را نوعی بازی تلقی می‌کند. در بازی افراد در آن شرکت می‌جویند. بازی انجام کاری است که نه عینی است و نه ذهنی. در بازی بازیگر آن را جدی می‌گیرد و خود را متعلق به آن و جزئی از آن می‌داند. به بیان دیگر منطق گفتگو میان دو افق معنایی متن و افق معنایی مفسر صورت می پذیرد و از آنجا که انسان موجودی تاریخی است و فهم نیز تاریخمند است، لذا مفسر باید دو افق زمان نگارش متن و زمان حاضر را در هم بیامیزد.[4]

دیدگاه گادامر را درمورد تفسیر به طور خلاصه می‌توان چنین جمع‌بندی کرد:[5]

 • فهم بر اثر ترکیب افق معنایی مفسر با افق معنایی متن امکان‌پذیر است. به بیان دیگر تفسیر با درهم‌آمیختگی دو افق معنایی صورت می‌گیرد.
 • هر مفسری دارای پیش‌داوری و حامل سنت‌های خاصی است که ذهنیت یا افق معنایی او را می‌سازد.
 • ذهنیت و پیش‌داوری‌های مفسر که افق معنایی او را می‌سازد، مانع فهم عینی از متن یعني فهم قطعی و نهایی می‌شود.
 • افق معنایی مفسر موجب می‌شود تا فهم نهایی و ثابت از متن غیر قابل دسترسی باشد.
 • در تفسیر متن نباید مؤلف محور بود. متن یک اثر مستقلی است که مفسر به مکالمه و گفتگوی با آن می‌پردازد.

[1] – حسن‌پور 23

[2] – احمدی، حقیقت و زیبایی 412

[3] – حسن‌پور23

[4] – نصری 95

[5] – نصری 95 و 96

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • پیشینۀ علم تأویل چیست؟
 • نظر تفکر اسماعیلی دربارۀ تأویل به عنوان اصل بنیادین این مذهب چیست؟
 • پیشینۀ علم هرمنوتیک در تفکر غرب چیست؟
 • آیا تأویل، آنچنان که ناصرخسرو به عنوان یک اسماعیلی بلندمرتبه به آن دست می‌یازد، با هرمنوتیک، آنچنان که در غرب تعریف می‌شود، شباهت دارد؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :  بررسی تأویل‌های کتاب وجه دین حکیم ناصرخسرو قبادیانی