دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری

قسمتی از متن پایان نامه :

 

عقلاي مجانين و الهيات

 

آنچه بیش از همه در مطالعه‌ی حکایات مجانین حیرت و شگفتی خواننده را برمی‌انگیزد، ماجراي رابطه‌ي دیوانگان با الله است. رفتار مجانین با الله دو گونه است: در گونه‌ی اول، مجانين همان مستغرقان درياي توحيد و تسليم‌اند كه در شور عشقی غریب غرقه‌اند و مقتضیات عالم آدمیان را به سویی نهاده‌اند و حال و قالی شبيه به حال و قال شطح گویان و فانیان در الله دارند و در گونه‌ی دوم، ديوانگان آنچنان با “الله”- اين معشوق مقتدر خود- احساس نزديكي و صميميت و يكرنگي مي‌كنند كه در گفتگو با او بي‌تعارف هرچه در دل دارند بر زبان ‌آرند، حتي اگر آن، اعتراضی گستاخانه يا پرسش و کلامی طعنه آميز باشد.

این ارتباط دوگانه‌ی دیوانگان با خداوند و اين دو حالت روحي ظاهراً متناقض كه میانِ آنها براي مجانین فاصله‌اي نيست، دو جلوه از يك تجربه‌ي معنوي و دو محصول از يك فرايند روحي است؛ تجربه‌ي معنوي‌اي كه آن را “‌‌برخورد جهان‌هاي موازي”مي‌ناميم و براساس اين مدل، حالات و حكايت ديوانگان الهي را تحليل خواهيم كرد. اما به هر حال براساس همان تفاوت ظاهري بين اين دو حالت مجانين، حكايات آنان در حوزه‌ي الهيات را، در دو بخش: “مجذوبان حق” و “دگرانديشان” بررسي خواهیم کرد؛ اما قبل از آن با جهان‌هاي موازي و برخورد آنها و رابطه‌ي ذهن و زبان ديوانگان آشنا ‌می‌شويم:

 

2-11-1- مدل “جهان‌ها موازی و بر خورد آنها”

جهان‌هاي موازي چيست؟ هر كدام از ما انسان‌‌ها به اقتضاي زندگي در اين عالم، با منطق و قواعد مسلط بر آن آشنا هستيم؛ منطقي كه ما را الزام به رفتاري طبیعی و معقول در حيات عرفی‌مان مي‌كند. ساختمان ذهني ما بگونه ایست که بطور خودكار با قواعد و قوانین مبتني بر این منطقِ عمومی خو می‌گیرد و مطابقِ آن عمل مي‌كند: اين قوانين كه بگونه‌ی دانشی ناخودآگاه و عام، همه‌ي افراد سالم جوامع انسانی آن را فرا مي‌گيرند، ميراث تجربه‌ي بشر از زندگي در اين جهان است. در واقع بیشتر آدمیان یعنی انسان‌‌های معمولی و متوسط با اين منطق رشد مي‌كنند، انتخاب مي‌كنند، مي‌انديشند، عمل مي‌كنند، مسوولیتی بعهده مي‌گيرند، دين و دانش و هنر مي‌ورزند و از اين جهان مي‌روند. اما در ميان آدمیان افرادي هستند كه به سبب ساختمان ذهني يا شرايط روحيِ خاص و يا به هر دليل ديگر، علاوه بر اينكه در تجربه‌ي حياتِ اين جهاني با دیگران شريك‌اند، گویی در عالمی دیگر، با منطق و اقتضائات خاص خودش نیز زندگی می‌کنند، و همزمان كه با منطق اين جهان محسوس در تعامل‌اند، حيات در عالم ديگر را هم تجربه مي‌كنند. (از اين به بعد در اين تحقيق براي سهولت، عالم معمول و عمومی را «عالم یا جهان اول» و عالم دیگری كه در جانِ شاعران و عارفان جريان دارد «عالم یا جهان دوم» مي‌ناميم.)

از جمله‌ي این افراد که مي‌توان آنان را “دوزيست” يا “دو جهاني” ناميد: شاعران (يا در معناي عام، صاحبان تجربه‌ی هنری) و عارفان (يا در معناي عام، صاحبان تجربه‌ي معنوي يا ديني) هستند؛ كه در درونِ ایشان دو جهان به موازات هم جريان دارد و همزمان از دو سرچشمه‌ي ادراك بهره‌مندند و دو جهان را تجربه می‌کنند؛ با اين تفاوت كه در جانِ شاعران به موازاتِ عالم اول، “عالم خيال” كه مخلوق ذهن آنان است، جريان دارد و در جانِ عارفان به موازات عالم اول “عالم اشراق” كه مكشوف ذهن آنان است، جاری است.

طبعاً تجربه‌اي كه افرادِ دو جهاني در جهان دوم كسب مي‌كنند و آنچه بر ايشان در آن عالم مي‌گذرد، شخصی، فرازباني و فرا طبيعي است. افراد دوجهانی هرگاه بخواهند، تجربه‌ي خود در عالم دوم را با دیگران- افراد يك جهاني- در ميان بگذارند، مجبور به استفاده از “زبان‌ مجازي” كه همان ‏”زبان هنري” هست مي‌شوند؛ زيرا زبانِ يك‌لايه و مستقيم كه مبتني بر منطق جهان اول و تجربه‌ی عمومی است، بر مدلول‌ها و تجربه‌هاي مكرر و مشترك و عمومیِ همين جهان دلالت دارد و در نتیجه توانايي انتقال تجربه‌هاي شخصي و غير مكرري را كه براي افراد دو جهاني در جهانِ دوم رخ مي‌دهد، ندارد. بدين سبب معمولاً شاعران و عارفان مجبور می‌شوند براي شرح ادراكشان در عالم خيال يا اشراق، با استفاده از زباني عادي، تجربيات غير عادي و شخصي را بيان كنند.

انواع صور خیال: رمز، استعاره، ايهام، تشبيه و انواع مجازها که در زبان افراد دو جهانی پیدا میشود ناشی از نوعی اضطرار زبانی است. زيرا آنان تنها با استفاده از زبانی دو لایه که متناسب با ذهن و تجربه‌ی دو جهانی آنان است، می‌توانند تجربیات خود را آشکار کنند. افراد دوجهانی برای تعبیر ادراکشان در عالم خیال یا اشراق، الفاظ را از معنای معمول خود تهی می‌کنند و آنان را در معناي “غير ما وُضِعَ له” بکار می‌گیرند و بدین ترتیب آگاهانه یا نا آگاهانه به زبان خصلتی هنری می‌بخشند(البته همواره مناسبت و علاقه‌ای بین معنای حقیقی و مجازی الفاظ رعایت می‌شود). اين نكته در روانشناسي و زبان شناسي حالات و عباراتِ عارفان و شاعران اهميت بسيار دراد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

الف) آشنایی با شرایط اجتماعی و افکار و گفتارِ عقلای مجانین

ب) کاوش در مورد نقش سیاسی- اجتماعی عقلای مجانین در جامعه

ج) پژوهش در مورد رابطه‌ی عقلای مجانین و نهضت تصوف

د) تحلیل رابطه‌ی ذهن و زبان عقلای مجانین بر اساس مدل ” برخورد جهان‌های موازی”

ه) بررسی عناصر زبانی همچون: شطح، طنز و پارادوکس در حکایات عقلای مجانین

و) بررسی و طبقه بندی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطار

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌ های عطار بر اساس کتاب نیشابوری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی حکایات عقلای مجانین در مثنوی‌های عطاربر اساس کتاب نیشابوری