دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ب)واژگانی

لغات عربی: منع، نظاره، شاهد ،جمع، عجب، عاشق، صحبت، شکر، ساقی، قدح، شنعت، سلامت، عادت، عشق، سودایی، صحرایی

لغات مرکّب: زشتی، زیبایی، تنهایی، دانایی، نیکنامان، رسوایی، خود رایی، تن آسایی، سودایی، صحرایی

ترکیب های اضافی: منع نظاره، شاهد هر جمع، عاشق هر جایی، شب تنهایی، دفتر دانایی، در دوست، شنعت رسوایی، عادت خود رایی، ره دوست، سر سودایی، مردم صحرایی

ترکیب های وصفی: دل آسوده

اسم ذات

عناصر طبیعی: شب

انسانی: ساقی، خواجه، مردم، نشاط

اعضای بدن: دل، تن، سر، سینه

اشیا: می، قدح، دفتر

جایها: ره، در، خانه، صحرا

اسم معنی: منع، فرق، شکر، تنهایی، دانایی، عادت، عشق، عاقل، تن آسایی، دوست، خود رایی، سلامت، دوست، پناه، شنعت، رسوایی

ج)نحوی

کار برد فعل التزامی بدون ب:  گیرد، آوردن ب بر سر فعل ماضی: برفت، کاربرد فعل های مرکب: شکر نگفتم        جا بجایی اجزای فعل مرکب: نتوان داشت نگه، استفاده از فعل منفی به شکل تاریخی: می ننهد،  اتصال ضمیر مفعولی به فعل:  می دهدم، استفاده از کلمات مخفف: وین.

2-سطح ادبی

 

ارسال المثل یا تمثیل

 

دلم از سینه به تــنـگ است که در خانه نشــاط

نتوان داشت نگه، مردم صحرایی را

 

مراعات النظیر: نظاره، تماشایی (13) ساقی، می، قدح (4) دل، سینه (9)

تضاد: زشتی، زیبایی (1) نیکنام، رسوا (5) دل، تن (7) خانه، صحرا (9)

 

حسن تعلیل

 

دلم از سینــه به تنگ است که در خانه  نشـــاط

نتوان داشت نگه، مردم صحرایی را

 

 

استعاره

 

دلم از سینه به تنگ است که در خانه نشاط
نتوان داشت نگه مردم صحرایی را

 

استعاره مصرّحه: خانه استعاره از سینه

کنایه

 

خواجه زین در به سلامت سر خود گیرد کاش

که ز سر می ننهد عادت خود رایی را

 

سر خود گرفتن: کنایه از، به دنبال کار خود رفتن             از سر نهادن: کنایه از، انجام کاری را کنار گذاشتن

دل تنگ بودن: کنایه از، نارحت بودن

 

بــــگذارید که تا سر نهــم اندر ره دوست

یا بگیرد ز من این سر سودایی را

 

سر نهادن: اطاعت کردن (دهخدا، 1385:1686)

مجاز

 

بـــگذارید که تا سـر نهــم انــدر ره دوست

سر(وجود):  مجاز با علاقه کلیت و جرئیت

یا بگیرد ز من این سر سودایی را

 

طنز


خواجه زین در به سلامت سر خود گیرد کاش
که ز سر می ننهد عادت خود رایی را

 

 

 

غزل14

 

آب گو بگذر ز سر این خانه را
صوفیان مستند و زاهد بی خبر
شعله­ی شمع است که آتش زد به جمع
مست آن بزمم که مستانش کنند
عشق نوبت می­زند بر بام قصر
آشنایی حلقه بر در می­زند
خطبه می­خواند به نام دوست عشق
عشق با دیوانگی! حاشا نشاط
وقت شد، ویران کن این ویرانه را
از که پرسم من ره میخانه را
خواجه گر سوزد چه غم پروانه را
زآب شمشیر تو پر پیمانه را
کز هوس خالی کنید این خانه را
کیست تا بیرون کند بیگانه را
ای خرد کوتاه کن افسانه را
عشق عاقل می­کند دیوانه را
(نشاط اصفهانی، 1379 :70)

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ب)واژگانی

لغات عربی: منع، نظاره، شاهد ،جمع، عجب، عاشق، صحبت، شکر، ساقی، قدح، شنعت، سلامت، عادت، عشق، سودایی، صحرایی

لغات مرکّب: زشتی، زیبایی، تنهایی، دانایی، نیکنامان، رسوایی، خود رایی، تن آسایی، سودایی، صحرایی

ترکیب های اضافی: منع نظاره، شاهد هر جمع، عاشق هر جایی، شب تنهایی، دفتر دانایی، در دوست، شنعت رسوایی، عادت خود رایی، ره دوست، سر سودایی، مردم صحرایی

ترکیب های وصفی: دل آسوده

اسم ذات

عناصر طبیعی: شب

انسانی: ساقی، خواجه، مردم، نشاط

اعضای بدن: دل، تن، سر، سینه

اشیا: می، قدح، دفتر

جایها: ره، در، خانه، صحرا

اسم معنی: منع، فرق، شکر، تنهایی، دانایی، عادت، عشق، عاقل، تن آسایی، دوست، خود رایی، سلامت، دوست، پناه، شنعت، رسوایی

ج)نحوی

کار برد فعل التزامی بدون ب:  گیرد، آوردن ب بر سر فعل ماضی: برفت، کاربرد فعل های مرکب: شکر نگفتم        جا بجایی اجزای فعل مرکب: نتوان داشت نگه، استفاده از فعل منفی به شکل تاریخی: می ننهد،  اتصال ضمیر مفعولی به فعل:  می دهدم، استفاده از کلمات مخفف: وین.

2-سطح ادبی

 

ارسال المثل یا تمثیل

 

دلم از سینه به تــنـگ است که در خانه نشــاط

نتوان داشت نگه، مردم صحرایی را

 

مراعات النظیر: نظاره، تماشایی (13) ساقی، می، قدح (4) دل، سینه (9)

تضاد: زشتی، زیبایی (1) نیکنام، رسوا (5) دل، تن (7) خانه، صحرا (9)

 

حسن تعلیل

 

دلم از سینــه به تنگ است که در خانه  نشـــاط

نتوان داشت نگه، مردم صحرایی را

 

 

استعاره

 

دلم از سینه به تنگ است که در خانه نشاط
نتوان داشت نگه مردم صحرایی را

 

استعاره مصرّحه: خانه استعاره از سینه

کنایه

 

خواجه زین در به سلامت سر خود گیرد کاش

که ز سر می ننهد عادت خود رایی را

 

سر خود گرفتن: کنایه از، به دنبال کار خود رفتن             از سر نهادن: کنایه از، انجام کاری را کنار گذاشتن

دل تنگ بودن: کنایه از، نارحت بودن

 

بــــگذارید که تا سر نهــم اندر ره دوست

یا بگیرد ز من این سر سودایی را

 

سر نهادن: اطاعت کردن (دهخدا، 1385:1686)

مجاز

 

بـــگذارید که تا سـر نهــم انــدر ره دوست

سر(وجود):  مجاز با علاقه کلیت و جرئیت

یا بگیرد ز من این سر سودایی را

 

طنز


خواجه زین در به سلامت سر خود گیرد کاش
که ز سر می ننهد عادت خود رایی را

 

 

 

غزل14

 

آب گو بگذر ز سر این خانه را
صوفیان مستند و زاهد بی خبر
شعله­ی شمع است که آتش زد به جمع
مست آن بزمم که مستانش کنند
عشق نوبت می­زند بر بام قصر
آشنایی حلقه بر در می­زند
خطبه می­خواند به نام دوست عشق
عشق با دیوانگی! حاشا نشاط
وقت شد، ویران کن این ویرانه را
از که پرسم من ره میخانه را
خواجه گر سوزد چه غم پروانه را
زآب شمشیر تو پر پیمانه را
کز هوس خالی کنید این خانه را
کیست تا بیرون کند بیگانه را
ای خرد کوتاه کن افسانه را
عشق عاقل می­کند دیوانه را
(نشاط اصفهانی، 1379 :70)

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد رشته ادبیات در سایت ارشدها

عنوان کامل پایان نامه :

بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

قسمتی از متن پایان نامه :

 

ب)واژگانی

لغات عربی: منع، نظاره، شاهد ،جمع، عجب، عاشق، صحبت، شکر، ساقی، قدح، شنعت، سلامت، عادت، عشق، سودایی، صحرایی

لغات مرکّب: زشتی، زیبایی، تنهایی، دانایی، نیکنامان، رسوایی، خود رایی، تن آسایی، سودایی، صحرایی

ترکیب های اضافی: منع نظاره، شاهد هر جمع، عاشق هر جایی، شب تنهایی، دفتر دانایی، در دوست، شنعت رسوایی، عادت خود رایی، ره دوست، سر سودایی، مردم صحرایی

ترکیب های وصفی: دل آسوده

اسم ذات

عناصر طبیعی: شب

انسانی: ساقی، خواجه، مردم، نشاط

اعضای بدن: دل، تن، سر، سینه

اشیا: می، قدح، دفتر

جایها: ره، در، خانه، صحرا

اسم معنی: منع، فرق، شکر، تنهایی، دانایی، عادت، عشق، عاقل، تن آسایی، دوست، خود رایی، سلامت، دوست، پناه، شنعت، رسوایی

ج)نحوی

کار برد فعل التزامی بدون ب:  گیرد، آوردن ب بر سر فعل ماضی: برفت، کاربرد فعل های مرکب: شکر نگفتم        جا بجایی اجزای فعل مرکب: نتوان داشت نگه، استفاده از فعل منفی به شکل تاریخی: می ننهد،  اتصال ضمیر مفعولی به فعل:  می دهدم، استفاده از کلمات مخفف: وین.

2-سطح ادبی

 

ارسال المثل یا تمثیل

 

دلم از سینه به تــنـگ است که در خانه نشــاط

نتوان داشت نگه، مردم صحرایی را

 

مراعات النظیر: نظاره، تماشایی (13) ساقی، می، قدح (4) دل، سینه (9)

تضاد: زشتی، زیبایی (1) نیکنام، رسوا (5) دل، تن (7) خانه، صحرا (9)

 

حسن تعلیل

 

دلم از سینــه به تنگ است که در خانه  نشـــاط

نتوان داشت نگه، مردم صحرایی را

 

 

استعاره

 

دلم از سینه به تنگ است که در خانه نشاط
نتوان داشت نگه مردم صحرایی را

 

استعاره مصرّحه: خانه استعاره از سینه

کنایه

 

خواجه زین در به سلامت سر خود گیرد کاش

که ز سر می ننهد عادت خود رایی را

 

سر خود گرفتن: کنایه از، به دنبال کار خود رفتن             از سر نهادن: کنایه از، انجام کاری را کنار گذاشتن

دل تنگ بودن: کنایه از، نارحت بودن

 

بــــگذارید که تا سر نهــم اندر ره دوست

یا بگیرد ز من این سر سودایی را

 

سر نهادن: اطاعت کردن (دهخدا، 1385:1686)

مجاز

 

بـــگذارید که تا سـر نهــم انــدر ره دوست

سر(وجود):  مجاز با علاقه کلیت و جرئیت

یا بگیرد ز من این سر سودایی را

 

طنز


خواجه زین در به سلامت سر خود گیرد کاش
که ز سر می ننهد عادت خود رایی را

 

 

 

غزل14

 

آب گو بگذر ز سر این خانه را
صوفیان مستند و زاهد بی خبر
شعله­ی شمع است که آتش زد به جمع
مست آن بزمم که مستانش کنند
عشق نوبت می­زند بر بام قصر
آشنایی حلقه بر در می­زند
خطبه می­خواند به نام دوست عشق
عشق با دیوانگی! حاشا نشاط
وقت شد، ویران کن این ویرانه را
از که پرسم من ره میخانه را
خواجه گر سوزد چه غم پروانه را
زآب شمشیر تو پر پیمانه را
کز هوس خالی کنید این خانه را
کیست تا بیرون کند بیگانه را
ای خرد کوتاه کن افسانه را
عشق عاقل می­کند دیوانه را
(نشاط اصفهانی، 1379 :70)

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  1. سبک بازگشت چیست و در چه زمانی اتفاق افتاده است؟ 2. تفاوت سبک بازگشت با سبک هندی چیست؟
  2. نقش نشاط اصفهانی در سبک بازگشت چه اندازه است؟

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

دانلود رایگان فایل دموی این پایان نامه (فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت PDF)

 پایان نامه بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

دانلود پایان نامه از لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته ادبیات با عنوان :بررسی سبک شناختی شعر نشاط اصفهانی